Koknesē viesojas projekta partneri no Lietuvas un Jēkabpils29.05.2017

Aprīlī sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou). Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldības administrācija. 17.maijā Koknesē notika pirmā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika plānotas kopīgās projekta aktivitātes, dalība projekta partneru pasākumos, maršrutu izveide, projekta budžeta plānošana, publicitātes nosacījumi u.c.

Projekta ietvaros no aprīļa vidus līdz jūnija beigām notiek stāvlaukuma izveides un teritorijas labiekārtošanas darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē. Vēl projektā paredzēts izveidot divus visiem partneriem kopīgus aktīvās atpūtas un gastronomiskā tūrisma maršrutus, izdot gidu rokasgrāmatu, izstrādāt katra partnera populārāko apskates objektu virtuālās tūres (360o), piedalīties tūrisma izstādēs Balttour (Rīga) un Adventur (Viļņa), popularizēt savu tūrisma piedāvājumu Kokneses, Jēkabpils, Pluņģēs un Rokišķu lielākajos novada pasākumos un žurnālistu vizītēs, uzlabot tūrisma centru infrastruktūru un pakalpojumus. Vērienīgi infrastruktūras darbi projekta ietvaros plānoti arī projekta partnera - Pluņģes rajona pašvaldības Tūrisma informācijas centrā. Jēkabpils pilsētā tiks uzstādītas norādes zīmes uz Tūrisma informācijas centru, kā arī ierīkoti divi āra interaktīvie ekrāni. Rokišķu tūrisma un amatniecības centrs uzstādīs tūrisma skaitītāju pie TIC, ierīkos āra interaktīvo stendu un iegādāsies teltis gadatirgiem un pasākumu īstenošanai.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Kopējās visu projekta aktivitāšu izmaksas ir 471 234,46 EUR, tajā skaitā 400 549,29 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas ilgums ir 21 mēnesis, no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa, T.65133636

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top