Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_atbalsts_izglitojamo_individualo_kompetencu_attistibai/uzsakts_istenot_projektu_atbalsts_izglitojamo_individualo_kompetencu_attistibai_nr_8_3_2_2_16_i_001
Drukas datums: 15:19:56 03.06.2020

Uzsākts īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)06.10.2017

Sākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Bebru pamatskolā:

Mācību saturs:

 • Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Bebru pamatskolā 1.-4. Klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

 • Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” Bebru pamatskolā 5.-9.klasēm
 • Robotikas pulciņš 1-6.klasēm

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā:

Mācību saturs:

 • Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 5.-6.klasēm
 • Diskusiju klubs “Prezentēšanas māksla” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 10.-12.klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

 • Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 2.-4.klasēm” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
 • Ķīmiķu radošā darbnīca 5-6.klasēm
 • Pulciņš “Saistošā ķīmija 7.-9.klasēm”
 • Robotikas pulciņš 1.-.4.klasēm
 • Robotikas pulciņš 5.-.6.klasēm
 • Radošās darbnīcas “Modolēšana 8.-.9.klasēm”
 • Radošās darbnīcas “Tradīcijas un mode 7.-.9 klasēm”
 • Radošās darbnīcas “Vide un tēlotājmāksla 6.-.9 klasēm””

Mācību saturs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un  Bebru pamatskolā:

 • Zinātkāres centra “ZINOO Cēsis” apmeklējums 5.-9.klasēm
 • Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” apmeklējums 5.-9.klasēm

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2017.-2018. gadam ir 39 568,10 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 33 632,89 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5  935,21 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa