Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_atbalsts_izglitojamo_individualo_kompetencu_attistibai/jauni_pulcini_i_gaisa_kokneses_vidusskola
Drukas datums: 16:15:33 05.08.2020

Jauni pulciņi I.Gaiša Kokneses vidusskolā19.10.2017

Gitas Tenisas vadībā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā sākuši darboties ļoti interesanti pulciņi:

·         Vide un tēlotājmāksla, kurā aicināti darboties 6.-9.klašu skolēni. Šajās nodarbībās ar vienkāršiem uzdevumiem skolotāja cenšas veidot izpratni, kas ir tēlotājmāksla un kā tā izpaužas.

·         Tradīcijas un mode. Arī šajās nodarbībās aicināti 6.-9.klašu skolēni. Daži skolēni mainās un piedalās tikai atsevišķās nodarbībās, citi apmeklē nodarbības regulāri. Arī šajās nodarbībās uzdevumi ir īsi un ātri padarāmi.

·         Prezentācijas māksla – vairāk domāta 10.-12.klašu skolēniem. Trīs interesenti izteikuši vēlēšanos piedalīties Biznesa ideju konkursā, ko organizē Kokneses novada dome. Skolotāja viņiem palīdz sagatavot projektu. Vēl šajās nodarbībās tiks veidots priekšstats par vizītkartes un portfolio veidošanu un izmēģināti dažādi netradicionāli prezentēšanas paņēmieni.

Skolēni gatavo arī savas DIENASGRĀMATAS, kurās tiek krātas piezīmes, pārdomas, skices, uzmetumi, idejas. Tās ir pavisam citādas dienasgrāmatas, gan pēc satura, gan pēc formāta.

Nodarbības notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. I.Gaiša Kokneses vidusskolas informācija