Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_atbalsts_izglitojamo_individualo_kompetencu_attistibai/ilmara_gaisa_kokneses_vidusskolas_skoleni_macibu_vizite_apmekle_interesu_izglitibas_centru_lielvardi
Drukas datums: 16:04:02 05.08.2020

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē Interešu izglītības centru "Lielvārdi”09.05.2018

2018.gada 9.maijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni apmeklēja Interešu izglītības centru "Lielvārdi” un Skrīveru meteoroloģisko staciju.

Interešu izglītības centrā "Lielvārdi” viņi visi piedalījās sekojošās nodarbībās: ” 3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”, kurās guva priekšstatu par to, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā, lai saprastu, ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujoši! Visi uzzināja, kas ir 3D printeris un iemēģināja to darbībā. Ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību varēja dažādos veidos spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, pielietot rezistorus, tranzistorus un kondensatorus, un tas viss ar elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību.

Skrīveru meteoroloģiskajā stacijā skolēni tika iepazīstināti ar novērojumu stacijas vēsturi, veiktajiem novērojumiem, to reģistrēšanu. Gida pavadībā iepazinās ar visām novērojumu stacijā esošajām mēriekārtām un katra instrumenta pielietojumu un aktīvi iesaistījās diskusijās par atmosfēras un dabas parādībām, un interesējās par mākoņu klasifikāciju. Vislielāko interesi skolēniem izraisīja meteoroloģiskās stacijas darbinieka stāstījums par radiozondi un tās palaišanu.

Brauciens tika finansēts  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr .8.3.32.2/16/I/001 ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ ietvaros. Mācību vizītē devās  5. – 9. klašu skolēni, kuri apmeklē vienu no projektā izveidotajiem pulciņiem.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa