Lapas karte
AA+A++
A AAA

Veļu vakarā atdara seno tradīciju pūru

24.10.2019

latlit_logo_lat_full_rgb_1.jpgSestdien, 19.oktobrī Kokneses viduslaiku pilsdrupās notika Veļu vakars. Pasākuma sākums norisinājās pie Pērses ūdenskrituma atveida, kur apmeklētājus priecēja folkloras kopas "Urgas" veikums un Kokneses novada domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra svinīgā uzruna, kuras noslēgumā apmeklētāji devās klusā svecīšu gaismas gājienā ar lukturiem uz Kokneses viduslaiku pilsdrupām.

Pilsdrupās apmeklētājus priecēja ne tikai brīnišķīgā folkloras kopa "Urgas" ar savu klātbūtni, bet arī dažādi viesi gan no Latvijas, gan Lietuvas. Veļu vakarā piedalījās Kokneses novada domes, Jelgavas novada domes, Rokišķu Reģionālā muzeja un Pakruojis rajona pašvaldības pārstāvji, kuriem līdzi bija devušās folkloras kopas. Savus priekšnesumus sniedza Jelgavas novada folkloras kopa "Zemgaļi" no Līvbērzes pagasta, pasākumu bagātināja arī Ogres novada folkloras kopa "Artava" ar savām balsīm, kā arī tika ienestas lietuviešu vēsmas ar Rokišķu reģiona folkloras kopas "Gastauta" un folkloras kopas no Pakrojas reģiona pārdomātajiem priekšnesumiem, kas lieliski papildināja pasākuma gaitu.

Veļu vakarā apmeklētāji gan dziedāja, gan piedalījās dažās rotaļās, gan vēroja Veļu ugunskura degšanu un ziedošanas rituālu, kura laikā ugunskurā tika ieliktas veltes, ko novēlētu paši sev ar papildinošu "Urgu" dziedājumu. Turpinājumā no laivu piestātnes tika palaists arī neliels, aizdegts plostiņš, kas aizpeldēja Pērses upes plašumos ar gaišu liesmu. Tālāk dodoties atpakaļ uz pilsdrupām tika stāstīta teika un turpinājās sadziedāšanās. Pasākuma viesiem tika sniegta iespēja apmeklēt Moku kambari.

Noslēgumā notika cienasts ar krodziņa "Rūdolfs" sagatavoto gardo putru, pīrādziņiem, siltu tēju un arī apmeklētāju atnestajiem labumiem – pupām, zirņiem u.c. Bija pieejama arī kafija. Neierasti oktobrim laiks bija ļoti vēlīgs - nepūta ne vējš, ne spirdzināja lietus, vakars bija ļoti silts.

Liels paldies visiem pasākuma apmeklētājiem, projekta partneriem un folkloras kopām, jo īpaši sirsnīgs paldies folkloras kopai "Urgas"!

Pasākums tika rīkots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.gadam gadam projekta Nr. LLI-313 "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" / "4SeasonsParks" ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.

Projekta kopējās izmaksas - 692 246,78 euro, t.sk., ERAF finansējums – 588 409,75 euro. Kokneses novada domes projekta budžets - 103 844,79 euro. Īstenošanas ilgums:  01.03.2018.-29.02.2020.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top