Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_4seasonsparks/sakusies_projekta_aizraujosais_celojums_muizu_parkos_cetros_gadalaikos_ieviesana
Drukas datums: 20:38:16 15.08.2020

Sākusies projekta “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ieviešana18.05.2018

Jelgavas novada Elejas pagastā notikusi INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” atklāšana.

Viena no projekta ekspertēm, arhitektūras zinātņu doktore, ainavu arhitekte Kristīne Dreija, savā promocijas darbā “Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā” atzīst, ka vēsturisko dārzu un parku kultūras un dabas mantojuma optimāla aizsardzība, pārvaldība un attīstības plānošana ir iespējama tikai ar kultūrvēsturiskās vides pilnīgu izpratni un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi. Tāpēc arī jaunā projekta galvenais mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas novada pašvaldība, bet partneri – Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada pašvaldība, Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakruojis rajona pašvaldība. Ieviešot projektu, Zemgales un Ziemeļlietuvas muižu un piļu parkos iecerēts novērtēt esošo situāciju to saglabāšanā un turpmākās izmantošanas potenciālu un apkopot labās prakses piemērus parku pārvaldībā. Līdztekus tam notiks četru piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana, to atgriešana vēsturiskajā veidolā saskaņā ar atbilstīgā laikmeta tradīcijām, notiks apsaimniekošanas plānu izveide, celiņu, apgaismojuma, taku, atpūtas vietu ierīkošana, strūklaku, norādes zīmju, mazās arhitektūras formu uzstādīšana un citi darbi.

Projekta ieviešanas laikā iecerēts organizēt septiņu dienu mācības parku apsaimniekotājiem par Eiropas Savienības un valsts politiku, reģionālā un vietējā līmeņa instrumentiem parku attīstībai un uzturēšanai, par starptautisko pieredzi seno parku saglabāšanā un kopšanā. Tāpat notiks divu dienu mācības tūrisma nozares profesionāļiem par veicamajiem pasākumiem ceļotāju piesaistē nesezonā, par jaunākajām tendencēm interneta tūrisma vietņu uzturēšanā, metodēm parku potenciāla izmantošanas un mērķauditorijas identificēšanā un sasniegšanā. Lai popularizētu labiekārtotos parkus, partneri piedalīsies tūrisma izstādēs Balttour (Rīgā) and Vivatour (Viļņā). Projekta ieviešana rezultēsies ar trīs jaunu kopīgu tūrisma maršrutu izstrādi un “4SeasonsParks” atlaižu kartes ieviešanu. Ieviešanas noslēguma fāzē Lietuvā notiks starptautiska konference “Latvijas un Lietuvas piļu un muižu parki: pagātne, tagadne un nākotnes perspektīvas”.

Projekta ietvaros Kokneses parkā tiks uzstādīta Pērses ūdenskrituma imitācija vienā no parka dīķiem, tiks veikti atjaunošanas darbi koka skulptūrai “Mūžībai”, tiks uzstādīti septiņi informatīvie stendi dažādiem apskatiem objektiem, trīspadsmit virzienu norādes un trīs parka shēmas, kā arī tiks izgatavotas un uzstādītas koka šūpoles. Tāpat Kokneses parka teritorijā tiks veikta dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu, kopšanas pasākumu apskatu un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu.

Projekta ieviešanas laiks: 2018.gada 1.marts līdz 2020. gada 29. februāris. Kopējais finansējums ir 692 246,78 euro, tostarp ERAF finansējums – 588 409,75 euro. Kokneses novada domes projekta budžets ir 103 844,79 euro, no tās programmas finansējums 85% - 88 268,07 euro.

 Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.