Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_4seasonsparks/projekts_nr_lli__313_aizraujosais_celojums_muizu_parkos_cetros_gadalaikos
Drukas datums: 19:39:07 14.08.2020

Projekts Nr. LLI – 313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”02.03.2018

2018.gadā tika apstiprināts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr. 313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” (4SeasonsParks), kurā piedalās Jelgavas novada pašvaldība (vadošais partneris) un Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada dome no Latvijas un Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakruojis rajona pašvaldība no Lietuvas.

Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. Projekta aktivitātes ietver četru muižu parku labiekārtošanu Elejā, Koknesē, Rokišķos un Pakruojis, 3 jaunu tūrisma maršrutu izstrādi, apmācības 100 tūrisma profesionāļiem un 50 parku apsaimniekotājiem, pieredzes apmaiņas vizītes pie projekta partneriem un ārvalstu žurnālistu vizīti. Katrs partneris organizēs pasākumu, kas vērsts uz plašas auditorijas piesaisti. Lai popularizētu labiekārtotos parkus, partneri piedalīsies 2 tūrisma izstādēs Balttour (Rīgā) and Vivatour (Viļņā).

Projekta rezultātā tiks uzlabota parku infrastruktūra, apmeklētājiem tiks piedāvāti kopīgi produkti un tiks uzlabotas tūrisma profesionāļu un parku apsaimniekotāju zināšanas.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas - 692 246,78 euro

ERAF finansējums – 588 409,75 euro

Kokneses novada domes projekta budžets - 103 844,79 euro

Īstenošanas ilgums:  01.03.2018.-29.02.2020.

 Programmas mājas lapa www.latlit.eu

Projekta vadītāja: Ieva Rusiņa, T. 65128569, 27298666, ieva.rusina@koknese.lv

 Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa