Projekta “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ieviešana jau pusceļā28.03.2019

Kokneses Tūrisma centrā 26. martā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-313 "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" /4SeasonsParks ieviešanas un uzraudzības darba grupu sanāksme. Sanāksmē piedalījās projekta partneri no Kokneses novada domes, Jelgavas novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona, Rokišķu Reģionālā muzeja un Pakruojis rajona pašvaldības. Kolēģi prezentēja līdz šim paveiktos, šobrīd īstenošanā esošos un arī turpmāk plānotos darbus un aktivitātes, kā arī apsprieda kopīgi īstenojamās aktivitātes tuvākajā laikā, piemēram, paredzētās divu dienu apmācības tūristu jomas profesionāļiem Latvijā un Lietuvā, kā arī esošos izaicinājumus projekta atlaižu kartes ieviešanā un citus jautājumus.

Līdz šim paveikta 92 parku apzināšana gan Zemgales plānošanas reģionā Latvijā, gan tikpat daudz Paņevežu un Šauļu apriņķos Lietuvā, kā arī veikta tūristu aptauja par ceļotāju interesēm, vēlmēm un ieradumiem, par tūristiem svarīgāko pakalpojumu apjomu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem parku infrastruktūrā. Šajā laikā īstenotas arī apmācības parku apsaimniekotājiem un citiem speciālistiem. Kokneses muižas ansambļa parkā un Elejas muižas parkos veikti darbi jaunu infrastruktūras objektu izbūvei, arī Pakruojis rajona pašvaldība veikusi nepieciešamos priekšdarbus infrastruktūras objektu izbūves uzsākšanai.

Sanāksmes noslēgumā projekta partneri devās Kokneses parka ekskursijā gides Spodras Briedes pavadībā, lai aplūkotu vienu no projekta ietvaros īstenotajiem objektiem – Pērses ūdenskrituma imitāciju un blakus esošās teritorijas apzaļumošanu vienā no dīķu krastiem. Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja izstaigāt un novērtēt atlikušo parka teritoriju un iepazītos ar vēl plānoto darbu lokācijas vietām un līdz šim jau esošajiem objektiem, jo lielākā daļa viesu Koknesē ciemojās pirmo reizi. Projekta partneri atzinīgi novērtēja Kokneses Tūrisma centra plašās telpas un daudzveidīgo suvenīru un vietējo uzņēmēju un mājražotāju produkcijas piedāvājumu, kā arī baudīja Kokneses parka burvību un negaidītu cīruļputeni vizītes laikā.

Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. Projekta īstenošanas ilgums no 01.03.2018.-29.02.2020.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Ieva Rusiņa

Foto: Sandija Svarupa

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top