Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekts_4seasonsparks/pieejami_turisma_marsruti_un_piedavajumi_zemgales_un_ziemellietuvas_pilu_un_muizu_parkos
Drukas datums: 23:55:36 27.09.2020

Pieejami tūrisma maršruti un piedāvājumi Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu un muižu parkos07.01.2020

Zemgales Plānošanas reģions ir izstrādājis trīs jaunus tūrisma maršrutus un piecus jaunus tūrisma piedāvājumus dažādām mērķgrupām – ārpus sezonas ceļotājiem, aktīvajiem ceļotājiem, trīs paaudžu ceļotājiem, senioriem un TOP objektu piedāvājumu, kas noteikti ir jāredz no Zemgales un Ziemeļlietuvas piļu un muižu parkiem! Piedāvātajos trīs tūrisma maršrutos ir iekļauti 55 piļu un muižu parki, kas aptver Zemgali (Latvijā) un Šauļu un Paņevežas reģionus (Lietuvā).

Vairāk informācija ir pieejama bukletā "Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos" un skrejlapās "Piļu un muižu parki ģimenes lokā", "Piļu un muižu parki cilvēku vārdos un stāstos", "Meklējot redzami neredzamo mantojumu piļu un muižu parkos", "Piļu un muižu parki visos gadalaikos", "Atpazīstamākie piļu un muižu parki". Piedāvājumi izveidoti, izceļot katrai mērķgrupai saistošākos objektus un papildinot tos ar vērtīgu informāciju.

Ieskatu maršruta objektos un piedāvājumā iespējams gūt video: 

https://www.youtube.com/channel/UCGdnZh6DpVY3ILf141xcWKg

Jaunais tūrisma produkts izstrādāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-313 "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" / "4SeasonsParks" ietvaros, ko īsteno Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, Kokneses novada domi, Rokišķu Reģionālo muzeju un Pakrojas rajona pašvaldību. Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. Projekta rezultātā uzlabota parku infrastruktūra, apmeklētājiem tiek piedāvāti kopīgi produkti un uzlabotas tūrisma profesionāļu un parku apsaimniekotāju zināšanas.

Kopējās projekta izmaksas 692 246,78 euro, t.sk., ERAF finansējums – 588 409,75 euro.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

1. Piļu un muižu parki visos gadalaikos

2. Meklējot redzami neredzamo mantojumu piļu un muižu parkos

3. Piļu un muižu parki ģimenes lokā

4. Atpazīstamākie piļu un muižu parki

5. Piļu un muižu parki cilvēku vārdos un stāstos

1. Tūrisma maršruts

2. Tūrisma maršruts

3. Tūrisma maršruts

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa