Kokneses novada dome - pirmā starp Zemgales reģiona pašvaldībām07.11.2017

Šī gada vasarā Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte” noritēja ēkas fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbi. Darbi tika veikti pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam, kas tika iegūts specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.programmā, kas paredzēta pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Kokneses novada dome ir pirmā pašvaldība Zemgales reģionā, kura ir īstenojusi projektu minētajā programmā un jau iesniegusi noslēguma atskaiti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Ņemot vērā paredzamo cenu celšanos būvniecības nozarē, dome būvdarbu iepirkumu veica jau 2016.gada pavasarī, tādējādi nodrošinot zemāku būvdarbu cenu. Pēc projekta apstiprināšanas 2017.gada maijā PS “A.A.& Būvkompānijas” uzsāka būvdarbus, kas noslēdzās augustā. Būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugs Raimonds Jansons, savukārt autoruzraudzību veica SIA „Kalks”. 10.oktobrī Koknesē uz projekta pārbaudes vizīti ieradās pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, lai klātienē izskatītu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā” dokumentus un novērtētu paveikto darbu kvalitāti, izmantoto celtniecības materiālu atbilstību ēkas energosertifikātam un iepirkumam.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta ietvaros sakārtota komercdarbības teritorija Koknesē07.11.2017

2016.gada novembra beigās Kokneses novada dome sagatavoja un iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu par Kokneses rūpnieciskās teritorijas (Darbnīcu laukums) caurbraucošā ceļa un pievadceļu pārbūvi (Melioratoru iela un atzars no Austrumu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai). Ņemot vērā ilgo projekta izskatīšanu no aģentūras puses un nepieciešamību precizēt atsevišķas projekta iesnieguma sadaļas, tikai 2017.gada augusta sākumā dome varēja noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošanu. Būvdarbu iepirkums tika veikts jau 2016.gada nogalē, tajā uzvarēja ceļu būves firma SIA „BINDERS”. Lai darbi neiekavētos, būvdarbi tika uzsākti jau pavasarī, saskaņojot ar aģentūru.

printēt Lasīt visu ziņu

Ierīkos bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra02.11.2017

Jau vairākus gadus pašvaldība saņem iedzīvotāju ierosinājumus izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra, Vērenes ielā 1, Koknesē. Šī gada jūnijā Kokneses novada dome iesniedza projektu Lauku atbalsta dienestā „Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra” un ir saņēmusi atbalstu projekta īstenošanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses kultūras namā uzstādīs jaunu skaņas aparatūru02.11.2017

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam”. Līdz šim pasākumiem kultūras nama darbinieki izmantoja tikai pārvietojamo aparatūru (skandas), kas ir nolietojusies, ar būtiskiem apskaņošanas defektiem, lietota vairāk kā 10 gadus gan darbam kultūras nama zālē, gan ārpus zāles novadā notiekošajos pasākumos estrādē, novada svētkos u.c. Šādā veidā to izmantojot, tehnika nolietojas ļoti ātri un zaudē apskaņošanas kvalitāti. Pateicoties LEADER programmas atbalstam, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē tiks uzstādītas jaunas skandas ar patstāvīgu stiprinājumu pie zāles sienām.

printēt Lasīt visu ziņu

Novada kultūras kolektīviem būs jauni tērpi02.11.2017

Kokneses novads var lepoties ar lielu skaitu dažādu kultūras kolektīvu. 2016.gada nogalē izveidojušies divi jauni vidējās paaudzes deju kolektīvi - "KOKNA" un "Rats".

Lai atbalstītu gan jauno, gan esošo kolektīvu darbību, dome Lauku atbalsta dienestā iesniedza projektu „Latviešu tautas tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem” un ir saņēmusi lēmumu par ES fondu finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei.  

printēt Lasīt visu ziņu

Īstenots projekts “Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā”30.10.2017

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu veikti restaurācijas darbi - nelielam  atpūtas dīvānam (sofai), kas izgatavota  20. gadsimta 20. gados un ir izcilu amatnieku darinājums, kas raksturo noteikta laika posma amatniecības iezīmes un labākos paraugus. Lai nodrošinātu koka mēbeles kvalitatīvu saglabāšanu, tika piesaistīti profesionāli speciālisti. Sofas restaurācija nodrošinās tā ilglaicīgumu, sniegs apmeklētājiem priekšstatu par 20. gadsimta 20. – 30. gadu mēbeļu gatavošanas stilu un dizainu. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Izveidots video par Koknesi – Hanzas pilsētu13.10.2017

Sākoties vēsajam rudens mēnesim, ir iespēja atskatīties uz paveiktajiem darbiem un novērtēt tūrisma sezonu vasarā. Koknese var lepoties ne tikai ar savas dabas krāšņumu, bet arī vēsturisko mantojumu. Kā viena no Hanzas pilsētām esam lepni būt Hanzas savienībā un prezentēt savu piedāvājumu plašāk ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Reģiona bagātais kultūrvēsturiskais mantojums kalpo kā pamatresurss tūrisma attīstībai.

Mūsdienās, atjaunojot sendienu slavu un godu, Koknesē viduslaiku pilsdrupās notiek teatralizēti uzvedumi, viduslaiku ieroču demonstrācijas, naudas kalšana, kāzu ceremonijas viduslaiku un senlatviešu stilā un par tradīciju izveidojušies Sama modināšanas svētki, kuru ietvaros pilsdrupu teritorijā aktīvi darbojas viduslaiku tirgus. Tāpat tradīcijas tika ievērotas arī šogad, kad Koknese svinēja savu 740 gadadienu. Mēs visi kopā veidojam Kokneses nākotni, tikai visi kopā mēs spējam savai nākamajai paaudzei parādīt tās tradīcijas, kuras ir vērts nest sev līdzi.

printēt Lasīt visu ziņu

Uzsākts īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)06.10.2017

Sākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novadam sava tūrisma mobilā lietotne06.10.2017

Kokneses novadam ir izveidota bezmaksas mobilā lietotne “Koknese-Hanzas pilsēta”, pateicoties pārrobežu projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” finansējumam.

Mobilajā lietotnē jebkuram lietotājam ir pieejama Kokneses novada tūrisma informācija par katru apskates objektu, to kontaktinformāciju un precīzu atrašanās vietu, autobusu pieturām, informācijas punktiem, atpūtas zonām, naktsmītnēm  un tirdzniecības vietām.  Lietotnē iespējams iziet arī tematiskās tūres, kas iekļauj populārākos tūrisma galamērķus Kokneses novadā.

Viens no galvenajiem lietotnes mērķiem ir nodrošināt lietotāju ar informāciju arī tad, ja mobilajā telefonā internets nav pieejams izbraucot no mājām. Informācija tiek ielādēta pieejamajā Wi-Fi punktā un uzsākot ceļu, ielādētie faili saglabāsies arī bez interneta savienojuma. Lietotnē ir pieejama arī plaša karte, lai ceļotājs varētu veiksmīgi nokļūt Kokneses novadā braucot no jebkuras citas pilsētas.

printēt Lasīt visu ziņu

“Meža dienas 2017” Kokneses novadā21.09.2017

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (2016-2018) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.

2017.gada 22. septembrī Kokneses novadā notika Latvijas Pašvaldību savienības projekta ”Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža dienas 2017, kurās kopā piedalās 68 pašvaldības no visas Latvijas un viena no tām ir arī Kokneses novada dome.

Meža dienu 2017 pasākumu ietvaros Kokneses pagastā Koknesē, piedaloties pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” audzēkņiem un komunālās nodaļas darbiniekiem, tika labiekārtots Kokneses parks. Pasākuma ietvaros iestādīti dažādi dekoratīvie koki- piecas tūjas, astoņi kadiķi, viena priede, četras egles, divas īves, sešas bārbeles, divas klintenes, viena goba, viena mahonia, viens fizokarps un divas bārbeles. Iršu pagastā labiekārtota Muižas magazīnas atpūtas vieta, iestādīti dažādi dekoratīvie stādījumi – viens bērzs, pieci kadiķi, seši kārkli, sešas hortenzijas, trīs tūjas un piecas peonijas. Bebru pagastā tika turpināta pilnveidot “Veselības taku” Mežaparkā. Uzstādīts līdzsvara baļķis, rāpšanās stabi un spēka baļķi.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top