faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Projekts “Veselības takas labiekārtošana Mežaparkā”28.09.2016

Bebru pagastā pirmās Meža dienas notika 2013. gadā. Iepriekšējos gados projekta ietvaros iestādīti dekoratīvie koki un košumkrūmi Mežaparkā – 62 vienības, Vecbebru muižas parkā un Bebru pamatskolas apstādījumos 13 vienības, kā arī atjaunots tiltiņš uz Mežaparku. Iestādītie kociņi un košumkrūmi ir paaugušies un ar krāšņo lapu rotu un augļiem priecē pagasta iedzīvotājus.

Šogad Latvijas pašvaldības Mežu dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju 3 gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei. Projektu finansē Meža attīstības fonds.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

HANSA partneru tikšanās Cēsīs: pilsētu vēstures izpēte tuvojas noslēgumam27.09.2016

8. septembrī Cēsīs tikās projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA) partneri, lai pārrunātu vasarā padarītos darbus un tuvāko mēnešu plānus. Šovasar HANSA projekta partneri daudz laika ir veltījuši vietējās Hanzas vēstures izpētei, tādējādi bagātinot zināšanas par pilsētu pagātni. Iegūtie rezultāti pēc apkopošanas noderēs jaunu un autentisku tūrisma produktu izveidei un popularizēšanai. Sanāksmes dalībnieki arī vienojās par projekta mobilās aplikācijas izstrādi, norunājot pamatprincipus, kā tiks veidota aplikācija, kas būs atbalsts pilsētu viesiem, informāciju par tūrisma objektiem un maršrutiem padarot viegli pieejamu un saprotamu.

Būtisks projekta posms ir gaidāms nākamā gada sākumā, kad projekts HANSA sāks dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs. Līdz pirmajai izstādei “Reisen Hamburg” Vācijā darāmo darbu sarakstā ir projekta stenda un informatīvo materiālu izveide. Projekta partneri sadarbosies arī piedāvājumu izstrādē tūrisma operatoriem un individuāliem klientiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses parka labiekārtošanas darbi20.09.2016

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātajam projektam „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana”, jau otro nedēļu Kokneses parka teritorijā noris labiekārtošanas darbi.

Valsts budžeta finansējums 13 597 eiro apmērā piešķirts Kokneses parka gājēju celiņu grants seguma atjaunošanai 1694 km2 platībā, 40 koku kopšanai un nokaltušo zaru apzāģēšanai, koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošanai un konstruktīvo bojājumu novēršanai, 4 solu atjaunošanai un 2 atkritumu urnu uzstādīšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Pie Magazīnas augs mazo iršēniešu stādītie kociņi12.09.2016

Iršos pirmās Meža dienas notika 2014. gadā, kad iestādījām kokus un košumkrūmus Sporta svētku pasākuma laikā pretī Pērses sākumskolai uzkalniņā. Pagājušajā gadā pagasta iedzīvotāji, palīdzot Sarkangalvītei un Vilkam, stādīja dekoratīvās ābelītes ceļmalā pretī Ģimenes krīzes centram “Dzeguzīte”, lai tās ik gadus priecē acis iršeniešiem, ĢKC iemītniekiem un iebraucējiem. Šogad Iršu pagastā Meža dienu 2016. pasākums notika 9. septembrī, iekļaujoties Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”.

Iršu pagastā nesen izveidota atpūtas vieta pie Magazīna, tur jau iepriekšējos gados ir iestādīti koki un košumkrūmi.

Meža dienu moto ir “Kopā nākotnes mežam”. Mūsu nākotne ir mūsu bērni. Tādēļ šogad kociņus stādīja skolēni. Katra Pērses sākumskolas klasīte, kopā ar audzinātāju jaunizveidotajā parkā iestādīja savu kociņu. Kā pareizi stādīt kociņus paskaidroja Pērses sākumskolas direktore un bioloģijas skolotāja Gaļina Kraukle. Katram kociņam skandēja tautas dziesmiņu un novēlēja augt, zaļot un priecēt visus, kas šeit atnāks.

Visus gadus pagasta iedzīvotāji ir aktīvi un atsaucīgi Meža dienu dalībnieki. Arī šogad pasākums bija kupli apmeklēts, jauks un emociju pārpildīts!

Raina Līcīte,

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja

Valda Zvirgzdiņa foto

printēt Lasīt visu ziņu galerija (11)

Jauns sporta inventārs Kokneses novada izglītības iestādēm04.07.2016

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi apstiprināts Kokneses novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs”. Kokneses novada projekts ieguvis augstāko punktu skaitu (40 no 41 maksimāli iespējamiem) un 1. vietu starp 85 iesniegtajiem citu pašvaldību projektiem par sporta aprīkojuma iegādi.

printēt Lasīt visu ziņu

Labiekārtos Kokneses parku16.06.2016

Latvijas vides aizsardzības fonds ir daļēji apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana” fonda izsludinātajā konkursā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

printēt Lasīt visu ziņu

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums. Ko mēs kā vecāki gribam redzēt savos bē26.05.2016

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums. Ko mēs kā vecāki gribam redzēt savos bērnos? Lai viņi būtu dzīvespriecīgi, elastīgi un spētu tikt galā ar stresu, adekvāti rīkoties sarežģītos apstākļos un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no paša bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā liels ieguldījums ir jādod vecākiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Kokneses parkā jauns tūrisma objekts - Velniņa pagrabiņš23.05.2016

Kokneses parkā šopavasar izveidots jauns tūrisma objekts - Velniņa pagrabiņš. Pagājušajā gadā ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu un Kokneses novada domes līdzfinansējumu tika īstenots projekts „Kokneses muižas Jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana” ar mērķi labiekārtot pagrabiņa un apkārtnes teritoriju, nodrošinot apmeklētājiem sakoptu, drošu vidi, kur pavadīt brīvo laiku un doties pastaigās, kā arī padarīt Kokneses parka ainavu vizuāli pievilcīgāku. Šopavasar, turpinot iesākto, ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu pabeigts darbs pie projekta “Slepeno eju meklējot” īstenošanas. Kopējais projektu finansējums ir EUR 1190, Kokneses novada domes ieguldītais finansējums ir EUR 273 un Komunālās nodaļas darbinieku darbs.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Apstiprināts projekts “Sams modina viduslaiku Zemgali”06.05.2016

Apstiprināts „Latvijas valsts mežu” atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2016 iesniegtais projekts “Sams modina viduslaiku Zemgali”. Projekta ietvaros Sama modināšanas svētkos 14.maijā no 10:00-14:00 ikvienam būs iespēja iepazīties un līdzdarboties senā dzīvesveida un cīņu kluba “Heiligenberg” aktivitātēs un izglītojošos stendos par viduslaikiem, pielaikojot senos bruņu tērpus, atklājot, cik nozīmīga loma viduslaikos ir bijusi karošanas prasmei, vērojot cīņu kluba paraugdemonstrējumus. Biedrības „Heiligenberg” (iepriekš „Zigmaļi) pirmsākumi meklējami 2011.gadā, apvienojoties cilvēkiem no dažādiem klubiem un dažādām Latvijas vietām, kuru galvenā interese ir senās cīņas, amatniecība un senais dzīvesveids laiks posmā no 9.-14.gs. Zemgales plānošanas reģiona konkursa rezultātā paraugdemonstrējumu nodrošināšanai piešķirts finansējums 700 EUR apmērā.

Projektu vadītāja Marta Vīle-Bērziņa

printēt

Biedrība “Daugavas Savienība” apstiprinājusi projektu “Slepeno eju meklējot”02.05.2016

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses novadā šī gada pavasarī tiks īstenots projekts “Slepeno eju meklējot”. Projekts turpina iepriekšējā gadā iesāktos darbus pie Kokneses parka Jauno pilsdrupu pagrabiņa labiekārtošanai un izveidei. Izmūrētajā pagrabiņā plānots ierīkot veclaicīga izskata metāla režģa durvis, radot iespaidu par slepeno eju, rosinot tūristu un vietējo iedzīvotāju interesantu laika pavadīšanu parkā un bagātinot Kokneses parka apkārtnes apskatāmo vietu un objektu klāstu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 563.00, īstenošanas laiks: 01.04.2016.-31.08.2016.

Projektu vadītāja Marta Vīle-Bērziņa

printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top