faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

“Skola - 2018!”28.02.2018

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  pasākuma “Skola – 2018” ietvaros, 2018.gada 24. februārī, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12.klases  20 un Bebru pamatskolas 8.-9.klases 17 jaunieši devās uz starptautisku izglītības izstādi Ķīpsalā “Skola - 2018”. Izstādes mērķis - iepazīstināt jauniešus un topošos studentus ar izglītības iespējām  Latvijā un ārpus tās. Izstādē piedalījās koledžas, augstskolas un citas iestādes, kas saistītas ar augstāko izglītību vai tās izvēli. Katrai skolai tika atvēlēts stends, pie kura darbojās profesori vai biežāk, studenti. Jaunieši jebkuram varēja uzdot sev interesējošos jautājumus, iepazīties ar  piedāvātajiem bukletiem un citiem apskates materiāliem.  Daudzi neatteicās no iespējas piedalīties konkursos.

printēt Lasīt visu ziņu

Jaunieti, nāc un iesaisties projektā „PROTI un DARI”!28.12.2017

Kopš 2016.gada Kokneses novadā, kā arī daudzviet Latvijas pašvaldībās notiek jauniešiem domātā projekta „PROTI un DARI” īstenošana. Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, kas uz laiku aizgājuši no aktīvas darba vai studiju dzīves – nav darba attiecībās, nemācās un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

2017.gadā projektā tikuši iesaistīti četri jaunieši no Kokneses novada, katram no viņiem programmas vadītājs sastādīja aktivitāšu plānu no 2 līdz 9 mēnešiem atbilstoši katra jaunieša vajadzībām.

printēt Lasīt visu ziņu

Komercdarbības teritorijas sakārtošana Koknesē veikta pateicoties vietējo uzņēmēju rādītājiem19.12.2017

Šogad tika uzsākti un pabeigti apjomīgi būvdarbi pie Melioratoru ielas, Darbnīcu laukuma, Paugu ielas laukuma un pievadceļa līdz Austrumu ielai pārbūves, kas tika īstenoti projekta Nr.3.3.1.0/16/I/21 „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā” ietvaros (aktivitāte “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”). Kopumā darbi visos trijos ielu posmos veikti 953 m apjomā.

printēt Lasīt visu ziņu

Turpinās pārrobežu projekts „AttractiveFORyou”28.12.2017

Šogad noslēgušās vairākas aktivitātes pārrobežu projektā Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (īsais nosaukums - AttractiveFORyou). Koknesē 1905.gada ielā 5, pie jaunajām tūrisma centra telpām izbūvēts stāvlaukums gan vieglajiem auto, gan autobusiem, lai padarītu pieejamākus tūrisma centra sniegtos pakalpojumus. Izveidota nobrauktuve personām ar kustību traucējumiem, gājēju ietves, ierīkoti soliņi un atkritumu urnas, uzstādīts informatīvais stends ar Kokneses novada karti. Darbus veica SIA „Kvinta BCL”.

5.oktobrī Jēkabpilī notika projekta sanāksme, kurā piedalījās Kokneses novada domes, Pluņģes pašvaldības, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centra, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji, lai diskutētu par projekta dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs Balttour Rīgā un Adventur Viļņā, kā arī uzsāktu darbu pie divu tūrisma maršrutu izveides, kas savienotu Koknesi, Jēkabpili, Rokišķus un Pluņģi – „Aktīvā tūrisma ceļvedis” un „Gastronomiskā tūrisma ceļvedis”. Ceļveži četrās valodās (LV, LT, RUS, ENG) iezīmēs interesantākās, aizraujošākās apskates vietas un aktīvā tūrisma galamērķus katrā projekta partnera pilsētā vai novadā ar mērķi piesaistīt vairāk tūristu no kaimiņvalsts.

printēt Lasīt visu ziņu

Iepazīsti Kokneses novada tūrisma apskates objektus virtuālajās tūrēs16.11.2017

Šogad, sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas, ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou).

 Viena no projekta aktivitātēm paredzēja izveidot pilsētu apskates objektu 360o panorāmas tūres. Ar šādu tūru skatiem Kokneses tūrisma centra mājaslapā visitkoknese.lv (http://visitkoknese.lv/lv/news...) mēs dodam iespēju potenciālajiem tūristiem tuvāk un smalkāk aplūkot iespējamos galamērķus Kokneses novadā.

printēt Lasīt visu ziņu

Pabeigta piecu pašvaldības grants ceļu pārbūve 07.11.2017

Izmantojot Lauku atbalsta dienesta piešķirto kvotu, pašvaldība īsteno novada grants ceļu pārbūves projektus trīs kārtās, kopā veicot ieguldījumus septiņpadsmit ceļa posmu pārbūvē vai izbūvē. Otrās kārtas projekts Nr. 17-04-A00702-000004 „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 2.kārta” tuvojas noslēgumam. Ir pārbūvēti visi pieci projektā ietvertie ceļa posmi: Kokneses pagastā Spīdolas – Ūsiņi (0,72 km), Bormaņi-Upeslīči (0,75 km), Bebru pagastā: Jaunceltnes-Šļakāni (0,9 km), Griķīši-Beņķi (0,7 km) un Griķīši-Oši (1,2 km). Pārbūvētie grants ceļi 31.oktobrī tika pieņemti ekspluatācijā.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada dome - pirmā starp Zemgales reģiona pašvaldībām07.11.2017

Šī gada vasarā Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte” noritēja ēkas fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbi. Darbi tika veikti pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam, kas tika iegūts specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.programmā, kas paredzēta pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Kokneses novada dome ir pirmā pašvaldība Zemgales reģionā, kura ir īstenojusi projektu minētajā programmā un jau iesniegusi noslēguma atskaiti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Ņemot vērā paredzamo cenu celšanos būvniecības nozarē, dome būvdarbu iepirkumu veica jau 2016.gada pavasarī, tādējādi nodrošinot zemāku būvdarbu cenu. Pēc projekta apstiprināšanas 2017.gada maijā PS “A.A.& Būvkompānijas” uzsāka būvdarbus, kas noslēdzās augustā. Būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugs Raimonds Jansons, savukārt autoruzraudzību veica SIA „Kalks”. 10.oktobrī Koknesē uz projekta pārbaudes vizīti ieradās pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, lai klātienē izskatītu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā” dokumentus un novērtētu paveikto darbu kvalitāti, izmantoto celtniecības materiālu atbilstību ēkas energosertifikātam un iepirkumam.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta ietvaros sakārtota komercdarbības teritorija Koknesē07.11.2017

2016.gada novembra beigās Kokneses novada dome sagatavoja un iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu par Kokneses rūpnieciskās teritorijas (Darbnīcu laukums) caurbraucošā ceļa un pievadceļu pārbūvi (Melioratoru iela un atzars no Austrumu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai). Ņemot vērā ilgo projekta izskatīšanu no aģentūras puses un nepieciešamību precizēt atsevišķas projekta iesnieguma sadaļas, tikai 2017.gada augusta sākumā dome varēja noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošanu. Būvdarbu iepirkums tika veikts jau 2016.gada nogalē, tajā uzvarēja ceļu būves firma SIA „BINDERS”. Lai darbi neiekavētos, būvdarbi tika uzsākti jau pavasarī, saskaņojot ar aģentūru.

printēt Lasīt visu ziņu

Ierīkos bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra02.11.2017

Jau vairākus gadus pašvaldība saņem iedzīvotāju ierosinājumus izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra, Vērenes ielā 1, Koknesē. Šī gada jūnijā Kokneses novada dome iesniedza projektu Lauku atbalsta dienestā „Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra” un ir saņēmusi atbalstu projekta īstenošanai.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top