faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Noslēgušies Tūrisma informācijas centra telpu atjaunošanas darbi05.04.2017

Marta beigās noslēgušies būvdarbi jaunajā Tūrisma informācijas centrā 1905.gada ielā 7. Projekts tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā.

Projekta mērķis - nodrošināt tūrisma informācijas centra pieejamību atbilstoši mūsdienu apmeklētāja ērtībām un vajadzībām, un attīstīt tūrisma centru uzlabojot vietas potenciālu un pievilcību, veicinot sabiedrības iesaistīšanos un jaunu, integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu un produktu piedāvājumu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Uzsākti Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkas atjaunošanas darbi05.04.2017

Aprīļa sākumā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ĢKC “Dzeguzīte” ēkai. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Iršu pagastā, Kokneses novadā, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

Kopējās projekta izmaksas: 182 965, 97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 155 521,07 EUR.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Pašvaldība uzsāk īstenot novada grants ceļu pārbūvi10.03.2017

Lauku atbalsta dienests 27.februārī ir apstiprinājis Kokneses novada domes projektu „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 1.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Pieejamā kvota Kokneses novadam ir EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim. Kvotu plānots izmantot trijās ceļu pārbūves kārtās.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts projekts “Koknese- veselīgākā vide visiem!”10.03.2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu “Koknese - veselīgākā vide visiem” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta "Koknese-veselīgākā vide visiem! " mērķis ir uzlabot Kokneses novada iedzīvotāju pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, veicinot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību, aktualizējot un risinot vietējās sabiedrības veselības problēmas, un izglītojot jautājumos, kuri ir pamatnosacījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes, drošas vides un veselības uzlabošanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses sporta centram jauni trenažieri un volejbola inventārs14.02.2017

Projekts „Sporta infrastruktūras uzlabošana Kokneses novadā” īstenots ar mērķi veicināt Kokneses novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sakārtojot sporta infrastruktūru. Projektā ir iegādāti trenažieri, volejbola inventārs un aprīkojums pludmales volejbola laukuma labiekārtošanai. Projektu īsteno biedrība „Kokneses sporta veterānu klubs”.

Projekta iesniegums sagatavots un 2016.gadā guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.—2020.gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Kokneses novada domes līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem  Aizkraukles rajona partnerība mājas lapā.

printēt

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā01.12.2016

Š.g. 1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.

„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas vide. Šī atbalsta programma ir efektīvs veids uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivizācijai, īpaši reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad ne reti pietrūkst zināšanu, pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet cauri šim starta posmam, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,” norāda ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

printēt Lasīt visu ziņu

Izstāde Kokneses novada domē “Hanzas savienība mūsdienās”25.11.2016

Kokneses novada domes 1.stāva vestibilā apskatāma izstāde „Hanzas savienība mūsdienās”, kura tapusi projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros, iesaistoties projekta partneriem.

Izstādes mērķis ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un citus interesentus ar visām mazajām Hanzas pilsētām, kuras apvienojušās kopīgā projektā, un sniegt ieskatu katras pilsētas unikālajā piedāvājumā, apliecinot, ka Hanzas savienība pilnvērtīgi pastāv arī mūsdienās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Iespēja jauniešiem bez maksas apmeklēt kursus un iegūt darba praksi14.11.2016

Ja tu esi vecumā no 15-29 gadiem un šobrīd nestrādā, nemācies un neapgūsti arodu, tev ir iespēja piedalīties projektā „Proti un Dari!” un bez maksas pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, tajā skaitā:

- dažādu profesionālās pilnveides kursu, mācību, lekciju apmeklējumi (visas kursu un aktivitāšu izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem) dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);

printēt Lasīt visu ziņu

Pabeigti Kokneses parka labiekārtošanas darbi31.10.2016

Šogad pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtajam finansējumam īstenoti apjomīgi Kokneses parka labiekārtošanas darbi. Uzņēmums SIA “VD labiekārtošana” atjaunoja parka gājēju celiņu grants segumu pašvaldībai piederošajā parka daļā pie koka skulptūras, Jāņa vārtiem un lielgabaliem. Parkā uzlabota apmeklētāju drošība, veicot koku kopšanu, nokaltušo zaru apzāģēšanu, bīstamo koku likvidāciju. Šos darbu īstenoja z/s “Madaras”. Vērienīgi darbi noritēja arī saistībā ar Baltijā augstākās koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošanu un konstruktīvo bojājumu novēršanu, ko veica skulptūras autors Ģirts Burvis, Kokneses komunālās nodaļas pārzinis Aldis Neija un Komunālās nodaļas darbinieki. Papildus parka teritorijā atjaunoti 4 soli un uzstādītas 2 atkritumu urnas.

Projekta mērķis ir realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklētāju informētību un drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 998,98 eiro, no tām 13 597,00 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 2401,98 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kokneses tūrisma piedāvājumu prezentēs viduslaiku teltīs12.10.2016

Kokneses novada dome, turpinot realizēt Centrālbaltijas jūras reģiona programmas projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” aktivitātes, tūrisma centram iegādājusies divas stilizētas viduslaiku teltis un deviņas teltis-nojumes.

Lai veicinātu Kokneses novada tūrisma attīstību un veiksmīgi prezentētu Koknesi – Hanzas pilsētu, tūrisma centrs tās izmantos starptautiskās tūrisma izstādēs, Lielajās Hanzas dienās, Latvijas tūrisma gadatirgos un vietēja mēroga pasākumos. Viduslaiku teltīm krāsas tika izvēlētas ņemot vērā Kokneses vēsturiskā ģerboņa krāsu toņus, kas veicinās Kokneses kā galamērķa atšķirīguma pastiprināšanu, Hanzas laika notikumu simboliskās nozīmes izcelšanu un akcentēšanu Kokneses simbolos.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top