faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Apstiprināts projekts “Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā”25.05.2017

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu iecerēts veikt neliela  atpūtas dīvāna (sofas) restaurācijas darbus, kas izgatavots  20. gadsimta 20. gados un ir izcilu amatnieku darinājums, kas raksturo noteikta laika posma amatniecības iezīmes un labākos paraugus. Lai nodrošinātu koka mēbeles kvalitatīvu saglabāšanu, ir vajadzīga profesionālu speciālistu palīdzība. Sofas restaurācija nodrošinās tā ilglaicīgumu, sniegs apmeklētājiem priekšstatu par 20. gadsimta 20. – 30. gadu mēbeļu gatavošanas stilu un dizainu. 

Projekta mērķis: veikt muzeja eksponāta restaurācijas darbus, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodotu nākamajām paaudzēm.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta “Koknese- veselīgākā vide visiem” DARBA PLĀNS 2017.gadam25.05.2017

“Projekta “Koknese- veselīgākā vide visiem” DARBA PLĀNS 2017.gadam darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. “

printēt

Kokneses Hanzas stāsts23.05.2017

2016.gadā Hanzas projekta ietvaros vēstures zinātņu doktora grāda pretendents Edgars Plētiens izstrādāja vēsturisku pētījumu par Koknesi Hanzas savienības laikos “Kokneses mazpilsētas veidošanās un attīstība Livonijā 13.- 16. gs.”. Ar pilnu veiktā pētījuma tekstu var iepazīties šeit.

Piedāvājam nelielu stāstījumu par to, kāda gaisotne valdīja viduslaikos Kokneses vietā.

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesē viesojas tūrisma speciālisti no Vācijas un Nīderlandes15.05.2017

Saulainajā 11.maijā Koknesē HANSA projekta ietvaros viesojās tūrisma speciālisti no Nīderlandes un Vācijas, lai iepazītu mazo Hanzas pilsētu Koknesi un sniegtu novērtējumu par tūrisma piedāvājumu. Viesi apmeklēja amatu centru "Mazā kāpa", Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas. Tūrisma centra informācijas konsultante Kristiāna Ancelāne, vadot ekspedīciju “Hanzas ceļi” Kokneses parkā, iepazīstināja ciemiņus ar Koknesei nozīmīgām vēsturiskām vietām, notikumiem un dabas vērtībām. Koknese ir viena no testēšanas brauciena programmā ietvertajām Hanzas pilsētām, kuras pēc brauciena dalībnieku vizītes saņems novērtējumu par esošā tūrisma piedāvājuma kvalitāti, naktsmītnēm, ēdināšanu, iepazītajām ekskursijām, maršrutiem utml.

Informāciju sagatavoja: Māra Bitāne, Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)

Pašvaldība uzsāk īstenot Kokneses rūpnieciskās teritorijas ceļa un pievadceļu pārbūvi08.05.2017

2016.gada nogalē Kokneses novada dome sagatavoja un iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu par novada rūpnieciskās teritorijas (Darbnīcu laukums) caurbraucošā ceļa un pievadceļu pārbūvi (Melioratoru iela un atzars no Austrumu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai), projekta nosaukums „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā”. 28.februārī dome saņēma aģentūras lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināti trīs Kokneses novada projekti08.05.2017

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis 2017. gada Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultātus. No konkursam iesniegtajiem 105 projektu pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts 45 projektiem, tai skaitā diviem Kokneses novada domes projektiem un vienam Kokneses novada Tūrisma informācijas centra projektam.

Apstiprinātie projekti:

1. Amatierteātru saieta "Pērses krastos 2017" organizēšanai Koknesē piešķirti EUR 700;

2. Kokneses novada domes projektam “Kokneses parka labiekārtošana latviskās zīmes” piešķirts finansējums EUR 885 apmērā. Projekta ietvaros Kokneses parkā tiks izveidota jauna koka skulptūra ar latvju rakstiem par godu Latvijas simtgadei.

3. Kokneses novada domes aģentūras "Kokneses tūrisma centrs" projektam “Izzini viduslaikus Koknesē!” piešķirts finansējums EUR 1730 apmērā. Projekta ietvaros Sama modināšanas svētkos 2017.gada 20.maijā notiks dažādas aktivitātes (Ludzas amatnieku centra aktivitātes, biedrības “Kroma Kolna bruoliste” demonstrācijas, postfolkloras grupas “Rikši” koncerts), kas veicinās apmeklētāju izpratni par seno dzīvesveidu un specifisko kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu mūsdienās

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesē uzsākti tūrisma centra stāvlaukuma izveides un teritorijas labiekārtošanas darbi pārrobežu sadarbības projekta ietvaros28.04.2017

Aprīlī sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou).

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus. Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldības administrācija. Projekta ietvaros no aprīļa vidus līdz jūnija beigām notiek stāvlaukuma izveides un teritorijas labiekārtošanas darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē, izveidojot gājēju ietves, stāvlaukumu autobusiem un vieglajiem auto, ierīkojot soliņus, informatīvos tūrisma informācijas stendus. Darbus veic SIA “Kvinta BCL” par kopējo summu 80 570,56 eiro. Būvuzraudzību nodrošina SIA „IR & VS”.

printēt Lasīt visu ziņu

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Kokneses novada grants ceļu pārbūves 2.kārtas projektu25.04.2017

Lauku atbalsta dienests 13.martā ir apstiprinājis Kokneses novada domes projektu „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Pieejamā kvota Kokneses novadam ir EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim. Kvotu plānots izmantot trijās ceļu pārbūves kārtās.

Kopš šī gada aprīļa ir uzsākti otrās kārtas būvdarbi Kokneses pagasta un Bebru pagasta ceļu posmos: Spīdolas – Ūsiņi (0,72 km), Bormaņi-Upeslīči (0,75 km), Jaunceltnes-Šļakāni (0,9 km), Griķīši-Beņķi (0,7 km) un Griķīši - Oši (1,2 km). Darbus veic SIA “Mikor”, SIA “Biostoker” un SIA “Baustelle”, būvuzraudzību nodrošina AS “Ceļu inženieri” un SIA “BaltLine Globe”. Autoruzraudzību veic SIA “K-RDB”. Kopumā otrajā kārtā līdz 2017.gada 31.oktobrim plānots veikt piecu ceļu posmu pārbūvi 2,96 km garumā un viena ceļa posma izbūvi 1,3 km garumā.

printēt Lasīt visu ziņu

Noslēgušies Tūrisma informācijas centra telpu atjaunošanas darbi05.04.2017

Marta beigās noslēgušies būvdarbi jaunajā Tūrisma informācijas centrā 1905.gada ielā 7. Projekts tika apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā.

Projekta mērķis - nodrošināt tūrisma informācijas centra pieejamību atbilstoši mūsdienu apmeklētāja ērtībām un vajadzībām, un attīstīt tūrisma centru uzlabojot vietas potenciālu un pievilcību, veicinot sabiedrības iesaistīšanos un jaunu, integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu un produktu piedāvājumu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Uzsākti Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkas atjaunošanas darbi05.04.2017

Aprīļa sākumā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ĢKC “Dzeguzīte” ēkai. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Iršu pagastā, Kokneses novadā, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

Kopējās projekta izmaksas: 182 965, 97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 155 521,07 EUR.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top