faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

SIA “Kokneses Komunālie paklpojumi” informācija15.09.2010

Kohēzijas fonda ūdensprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves daļa Koknesē ir nonākusi beigu stadijā. Projekta ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti līdz “sarkanajām līnijām”.

Tālāk privātmāju īpašniekiem attiecīgo tīklu izbūve ir jāveic pašiem. Šāda veida pakalpojumus sniegt ir piekrituši:

 1. Andris Gailītis, tālrunis - 26369749;
 2. IU “Mite”, Ainārs Utāns, tālrunis - 29105520;
 3. IK “RL Būvnieks”, Juris Lazdāns, tālrunis – 27079062, 26821496.

Pieslēgšanās kārtība:

 • Iesniegums par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmām adresēt SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”.
 • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” izsniedz tehniskos noteikumus un nosaka piederības robežas.
 • Mājas īpašnieks izbūvē ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas tīklus līdz sarkanai līnijai.
 • Tiek noslēgts līgums par attiecīga pakalpojuma sniegšanu (ūdensapgāde, kanalizācija).
 • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pieslēdz mājas ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmu pie centrālās ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmas.

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis A.Preiss

printēt

Īstenots ERAF projekts07.09.2010

Š.g. augustā ir īstenots un ekspluatācijā nodots Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija”.

 • Līguma kopējās izmaksas: 94126,57 Ls
  • 80007,58 Ls – t.sk. ERAF finansējums
  • 14118,99 Ls – pašvaldības līdzfinansējums

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Īstenots Kokneses izgāztuves rekultivācijas projekts02.08.2010

Ir īstenots un ekspluatācijā nodots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.32608/2832/PPV rekultivācija”.

Līguma kopējās izmaksas- 50 640.50 Ls

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01426.07.2010

2010. gada 21.aprīlī Jēkabpilī Tālākizglītības un Informāciju tehnoloģijas centra datorklasē notika informatīvais mācību seminārs pašvaldību projektu vadītājiem un vidusskolu skolotājiem par aktualitātēm ES fondu apguvē izglītības jomā un kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1. aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/04/014 ietvaros, kurā piedalījās projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” vadītājs I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs un projekta asistente direktora vietniece informātikas jautājumos Elvīra Broka.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts projekts "Kokneses kultūras nama rekonstrukcija"06.05.2010

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar 27.04.2010.lēmumu LEM-2 apstiprinājusi projektu Nr.10-04-L32100-000119 „Kokneses kultūras nama rekonstrukcija”

 • Projekta attiecināmās izmaksas- 140 000 Ls
 • ES finansējums- 105 000 Ls
 • Novada finansējums- 35 000 Ls
 • Neattiecināmās izmaksas finansē novads.
printēt

Turpinās projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01417.04.2010

Turpinot piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā”, 20. janvārī pie mums viesojās pamatskolas matemātikas grāmatu līdzautore, Valmieras valsts ģimnāzijas skolotāja, Latvijas Universitātes doktorante Gunta Lāce. Viņa vēlējās redzēt kā mūsu skolā veicas ar jaunā matemātikas standarta ieviešanu un ERAF projekta īstenošanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts Nr. 09-04-LL20-L413201-000007 „Fitnesa centra izveide Bebru pagastā”26.03.2010

Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts Nr. 09-04-LL20-L413201-000007 „Fitnesa centra izveide Bebru pagastā”

Pasūtītājs: Biedrība “Bites”

Izpildītāji: SIA „BKS Energy” veiks vienkāršotu 3 telpu rekonstrukciju.

Darbus paredzēts veikt līdz 2010. gada 20. maijam.

Ar SIA “G Kolizejs” noslēgts preču piegādes līgums - elektrotrenažieris, skrejceļš, krosa trenažieris, steperis, multifunkcionāls spēka trenažieris, pielāgojama leņķa sols, sols preses muskuļiem, svarcelšanas stienis un svaru fiksatori ar pieciem disku komplektiem, hanteļu komplekts no 1 - 10 kg, solis 1 kg, hanteļu statīvs, zviedru siena, vingrošanas paklāji – 5 gab.

fitnesa zāles vadītājs

Finansējums:

 • ELFLA – 12389.76
 • BIEDRĪBA – 1376,64
 • KOPĀ: 13766,40

Tranažiera zāli paredzēts iekārtot līdz 1.07. 2010.

printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top