Projekts noslēdzas, bet aizraujošais ceļojums piļu un muižu parkos turpinās10.03.2020

Uzsākoties jaunajai tūrisma sezonai doties aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos mudina Kokneses novada dome kopā ar sadarbības partneriem projekta "Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" ietvaros.

Lai gan pats projekts noslēdzas, tomēr projekta partneri ir parūpējušies, lai aizraujošais ceļojums piļu un muižu parkos turpinātos šajā tūrisma sezonā un sniegtos pāri oficiālajam tūrisma sezonas noslēgumam. Ceļotājiem ir nebijusi iespēja visu 2020.gadu iesaistīties piļu un muižu parku apmeklēšanā, izpildot dažus vienkāršus uzdevumus un savā īpašumā iegūstot īpašo "Drauga karti", kas ļaus baudīt virkni priekšrocību, piemēram, ekskursiju gida pavadībā bez maksas! Ar "Drauga kartes" saņemšanas noteikumiem un maršrutu aprakstu katra ceļotāja gaumei var iepazīties visitkoknese.lv mājas lapā sadaļā "Idejas atpūtai".

printēt Lasīt visu ziņu galerija (19)

Apstiprināts projekts "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana"10.03.2020

Biedrība "Daugavas Savienība" atbalstījusi projektu "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana", kura ietvaros tiks izgatavots un uzstādīts jauns masīvkoka galds ar soliem. Darbi tiks veikti no 15.marta līdz 31.jūlijam.

Galds un soli tiks izgatavoti no izzāģētajiem bīstamajiem un kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāvājot tiem otru mūžu jaunā veidolā. Masīvkoka galds un soli piešķirs senatnīgu izskatu un vēsturisku auru pilsdrupu priekšpils teritorijai, tādējādi labāk iekļaujoties gleznainajā Daugavas krastu ainavā. Galda garums būs apmēram 4,5 metri, bet solu garums līdz pat 5 metriem. Darbu veicējs – Aldis Neija.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada izglītības iestādēs turpinās projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"09.03.2020

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā turpinās aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses mūzikas skolai būs jauns akordeons09.03.2020

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu Nr.2020-1-MDM-M02023-P "Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".

Projekta rezultātā tiks iegādāts viens akordeons. Jauns akordeons būs būtisks papildinājums gan Kokneses mūzikas skolas akordeona klasei, gan mācību orķestrim, kas skolā darbojas jau 16 gadus. Orķestri sākotnēji dibināja un vadīja Iveta Bērziņa, bet, kopš 2016.gada orķestra vadība ir Karolines Vancānes rokās. Orķestra repertuārā ir populāri klasiskās, tautas mūzikas, rokmūzikas un popmūzikas skaņdarbi. Šobrīd mācību orķestra sastāvā muzicē 13 audzēkņi no 9 līdz 15 gadu vecumam.

Projekta ietvaros iegādātais mūzikas instruments veicinās mūzikas izglītības izcilību un ilgtermiņā tiks uzlabota profesionālās ievirzes izglītības kvalitāte, kā arī tiks veicināta  un paplašināta audzēkņu un pedagogu koncertdarbība.

printēt Lasīt visu ziņu

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai02.03.2020


Kokneses novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 2.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

* Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

* Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

printēt Lasīt visu ziņu

Parki, kas iedvesmo visos gadalaikos24.02.2020

Zemgales Plānošanas reģiona izstrādātajos jaunajos trīs dažādos tūrisma maršrutos ar kopējo nosaukumu “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” ir iekļauti vairāk nekā pussimts Zemgales un Ziemeļlietuvas redzamākie piļu un muižu parki, kas visos gadalaikos lepojas ar floras un faunas daudzveidību, ir vēsturisku notikumu liecinieki, kalpo kā vieta, kur izglītoties, atpūsties un iedvesmoties.

Pirmais maršruts

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta partneri prezentē kopīgo maršrutu "100 km Daugavas ceļā"12.02.2020

Šogad starptautiskā tūrisma izstādē gadatirgū "BALTTOUR 2020" projekta partneri- Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses un Ogres novadu pašvaldības prezentēja projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" kopīgi izstrādātu tūrisma maršrutu "100 km Daugavas ceļā".

Maršruts ietver visus trīs projektā sakārtot plānotos objektus - Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", un tajos izveidotos 7 tūrisma pakalpojumus.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Papildināts materiāltehniskais aprīkojums zivju resursu aizsardzības pasākumiem13.11.2019

Kokneses novada dome papildinājusi materiāltehnisko aprīkojumu ar vienu tālskati Fomei Leader 8x56, piecām novērošanas kameras Minox DTC 550 un termokameru Pulsar Helion XQ50F projekta “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Kokneses novada ūdenstilpnēs” rezultātā, kas īstenots 2019.gada otrās kārtas Zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" ietvaros.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Bezmaksas apmācības “Zemgales piļu un muižu parku tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība”18.10.2019

Zemgales Plānošanas reģions organizē un ielūdz uz  apmācībām "Zemgales piļu un muižu parku tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība" projekta "Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" / "4SeasonsParks" ietvaros.

 Notiek 2 pilnīgi vienāda satura apmācības, bet vienu reizi tās notiek Jelgavā (5.novembris) un otru reizi Koknesē (13.novembris).

Apmācību darba kārtības pielikumā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Īstenotas “Meža dienas 2019” Kokneses novadā18.10.2019

Latvijas pašvaldības "Meža dienās 2019" turpina tradīciju (2016-2019) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos. Kokneses novada dome šogad piedalījās ar koka objektu – oša un skujkoka kāpņu izgatavošanu un uzstādīšanu Kokneses parka un viduslaiku pilsdrupu teritorijā.

Jaunās koka kāpnes atrodas pretī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, Kokneses viduslaiku pilsdrupās pretī lielgabalam un priekšpils daļā uz laivu piestātni. Kāpnes tika uzstādītas vietās, kur savu laiku iepriekšējās kāpnes bija nokalpojušas un nolietojušās, rezultātā uzlabota parka un viduslaiku pilsdrupu apmeklētāju drošība. Kopā izgatavotas un uzstādītas trīs koka kāpnes, bagātinot un izkrāšņojot Kokneses parka ainavu ar praktiskiem un vizuāli pievilcīgiem vides elementiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)
back to top