faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Parakstīta vienošanās par projekta īstenošanas uzsākšanu14.11.2011

BEBRU INTERNĀTVIDUSSKOLA

"Internātpamatskola", Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

Tālrunis +371 65164282, fakss +371 65164338, e-pasts: bebruintskola@inbox.lv

                                                                                                  2011. gada 14. novembrī

Parakstīta vienošanās par projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā - attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā”, Nr.2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/180 īstenošanas uzsākšanu

printēt Lasīt visu ziņu

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes mežā”, Nr.11-04-L12200-000212.02.11.2011

okneses novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu projektam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes mežā””.

Projekta ietvaros plānots veikt jaunaudžu kopšanu pašvaldībai piederošajās platībās 3,7 ha apjomā, atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam, kā arī iegādāties jaunaudžu kopšanai paredzētus instrumentus - motorzāģi un krūmgriezi.

Projekta mērķis ir paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu.

Projekta kopējās izmaksas LVL 1 654,22, no tām attiecināmās izmaksas LVL 1 355,92. Projekta attiecināmās izmaksas 50% apmērā finansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Bebru pagastā pabeigti atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi05.10.2011

Pabeigti rekultivācijas darbi Kokneses novada Bebru pagasta atkritumu izgāztuvē „Cenši” projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 ietvaros.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Vienošanās par projekta īstenošanu starp Kokneses novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika noslēgta 2011.gada 11.maijā. Atbilstoši pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA „Geo Consultants”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Visi nekustamie īpašumi” un rekultivācijas darbus veica SIA „Valkas meliorācija”.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.21.09.2011

2011.gada 20.septembrī Kokneses novada domē parakstīts līgums ar SIA „LC būve” par mācību korpusa renovācijas un pārejas no mācību korpusa uz dienesta viesnīcu izbūves veikšanu Vecbebru Profesionālajā vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietvaros par kopējo summu LVL 476 814,97.

Darbus plānots uzsākt ar 2011.gada 1.oktobri.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Akceptēts tehniskais projekts22.08.2011

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

2011.gada 19.augustā Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde akceptējusi ar lēmumu Nr.177 „Vecbebru profesionālās vidusskolas mācību korpusa renovācija un pārejas no mācību korpusa uz dienesta viesnīcu izbūve” tehnisko projektu.

printēt Lasīt visu ziņu

Noslēgts līgums par atkritumu izgāztuves „Cenši” rekultivāciju Kokneses novada Bebru pagastā15.07.2011

Šī gada 11. jūlijā Kokneses novadā parakstīts līgums par atkritumu izgāztuves „Cenši” rekultivācijas būvdarbu veikšanu Kokneses novada Bebru pagastā.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija” ietvaros. Vienošanās par minētā projekta realizāciju slēgta 2011.gada 11.maijā starp Kokneses novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”20.06.2011

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija

Bebru pamatskolas informatizācija

Pērses pamatskolas informatizācija

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija

16.12.2009. Vienošanās Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

Kokneses novada dome veica iepirkumu lokālo datortīklu izveidei visās četrās projektā iesaistītajās novada skolās. Jūnija sākumā skolās tika uzsākti darbi, kurus veic SIA „Citrus Solutions”.

Lai sagatavotu atbilstošu infrastruktūru lokālo datortīklu attīstībai, projektu skolās tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, kurus finansēja Kokneses novada dome.

printēt

Parakstīta vienošanās18.05.2011

 Parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu

Šī gada 16. maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kokneses novada domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves "Cenši" Nr.32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Speciālistu piesaiste kapacitātes stiprināšanai03.05.2011

Veiksmīgi norit Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1/DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” realizācija.

2010.gada 1.oktobrī Kokneses novada domes Attīstības nodaļā darbu uz pilnu slodzi uzsāka projekta koordinatore Anda Mikāla. Darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku – līdz 2013.gada 31.janvārim. Atlīdzība projekta koordinatorei pirmos 22 mēnešus tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda un pēdējos 6 mēnešus no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem.

Galvenie amata pienākumi:

printēt Lasīt visu ziņu

Slēdz līgumu ar SIA "Belss"27.04.2011

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

2011.gada 13.janvārī Kokneses novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Belss" par būvprojekta izstrādi Kokneses novada Vecbebru Profesionālās vidusskolas renovācijai un jaunbūvei, kā arī par minētā objekta autoruzraudzību, līguma summa ar PVN 10101,60 LVL.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top