faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”20.06.2011

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija

Bebru pamatskolas informatizācija

Pērses pamatskolas informatizācija

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija

16.12.2009. Vienošanās Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

Kokneses novada dome veica iepirkumu lokālo datortīklu izveidei visās četrās projektā iesaistītajās novada skolās. Jūnija sākumā skolās tika uzsākti darbi, kurus veic SIA „Citrus Solutions”.

Lai sagatavotu atbilstošu infrastruktūru lokālo datortīklu attīstībai, projektu skolās tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, kurus finansēja Kokneses novada dome.

printēt

Parakstīta vienošanās18.05.2011

 Parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu

Šī gada 16. maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kokneses novada domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves "Cenši" Nr.32468/2816/PPV rekultivācija”, Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 īstenošanas uzsākšanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Speciālistu piesaiste kapacitātes stiprināšanai03.05.2011

Veiksmīgi norit Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1/DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” realizācija.

2010.gada 1.oktobrī Kokneses novada domes Attīstības nodaļā darbu uz pilnu slodzi uzsāka projekta koordinatore Anda Mikāla. Darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku – līdz 2013.gada 31.janvārim. Atlīdzība projekta koordinatorei pirmos 22 mēnešus tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda un pēdējos 6 mēnešus no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem.

Galvenie amata pienākumi:

printēt Lasīt visu ziņu

Slēdz līgumu ar SIA "Belss"27.04.2011

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

2011.gada 13.janvārī Kokneses novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Belss" par būvprojekta izstrādi Kokneses novada Vecbebru Profesionālās vidusskolas renovācijai un jaunbūvei, kā arī par minētā objekta autoruzraudzību, līguma summa ar PVN 10101,60 LVL.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01426.04.2011

 Noslēdzies 2009. gada 19. maijā apstiprinātais Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar mērķi pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanai, lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību priekšmetos I.Gaiša Kokneses vidusskolā. Kopējais projekta īstenošanas ilgums bija 26 pilni mēneši, no 2009. gada 5. marta līdz 2011.gada 30. aprīlim.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta ietvaros slēdz līgumu22.03.2011

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

2011.gada 21.martā Kokneses novada dome noslēdza līgumu ar pašnodarbināto Jāni Ozolu par iepirkumu procedūrām nepieciešamo dokumentu izstrādes nodrošināšanu ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas darbu veikšanai Vecbebru Profesionālajā vidusskolā par summu 1800,00 LVL.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01424.01.2011

 2008. gada 31. jūlijā Kokneses pagasta padome iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar mērķi pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanai, lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību priekšmetos I.Gaiša Kokneses vidusskolā.

printēt Lasīt visu ziņu

Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei24.01.2011

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2. aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"", Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010. gada 29. oktobrī Kokneses novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kā sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

Projekts:

„Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

printēt Lasīt visu ziņu

ESF projekts „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”20.01.2011

2010.gada 21.decembrī starp Kokneses novada domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada dome saņem 100% ERAF līdzekļu Vecbebru Profesionālās vidusskolas renovācijai un modernizācijai16.11.2010

29. oktobrī no Kokneses uz Rīgu devās Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, lai Izglītības un zinātnes ministrijā svinīgā pasākumā kopā ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvjiem parakstītu līgumu, kurā VIAA ar Kokneses novada domi slēdza vienošanos par 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizēšanai nav nepieciešams.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top