faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Turpinās projekts - Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē02.05.2012

Turpinās projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

Saskaņā ar 2011.gada 19.decembrī projekta ietvaros noslēgto līgumu par tāmju sastādīšanas pakalpojumu ar Mārīti Bondari, tika veikta tāmēšana uzgaidāmās telpas un pacientu reģistrācijas telpas remontam par kopējo summu 107,89 Ls.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 13 800,14 Ls, no tām 11 496,74 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 2 303,40 Ls Kokneses novada domes līdzfinansējums.

printēt Lasīt visu ziņu

Turpinās projekts - Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē02.05.2012

Šī gada pirmajā pusgadā ģimenes ārste Dace Grauda parakstīja līgumus par medicīnisko ierīču un aprīkojuma piegādi ar SIA „Medserviss-M”, SIA „Arbor Medical Korporācija”, SIA „NMS Elpa”, SIA „UniKon” un SIA „OneMed”. Līgumu ietvaros tiks piegādāti elektrokardiogrāfs, sterilizators, ledusskapis vakcīnu glabāšanai, medicīniskā kušete, instrumentu galds, ierīce redzes asuma pārbaudei, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai, NMP komplekts un nokomplektēta ārsta soma par kopējo summu 2 123,17 Ls.

printēt Lasīt visu ziņu

Turpinās projekts - Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei02.05.2012

Turpinās projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001 2012.gada 19.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegtos projekta grozījumus būvniecības aktivitātē par papildus darbiem C mācību korpusā, kuru ietvaros ir paredzēts aktu zāles remonts. Ņemot vērā apstiprinātos grozījumus, tika izsludināta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.1 kārtībā no 10 000 līdz 120 000 LVL „Papildus būvdarbi Vecbebru Profesionālajā vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietvaros”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 557 307,00 LVL – 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Projekta īstenošanas laiks: no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija16.04.2012

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija Bebru pamatskolas informatizācija Pērses pamatskolas informatizācija Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija Vienošanās Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564 2012. gada janvārī tika parakstīts līgums ar SIA „Lattelecom” par multimediju tehnikas komplektu un skolotāju portatīvo datoru piegādi Bebru pamatskolai, Bebru vispārizglītojošā internātpamatskolai un Pērses pamatskolai. 23. februārī skolotāji piedalījās ievadapmācības nodarbībās darbā ar digitālas informācijas apstrādes sistēmu. Martā un aprīlī ierīces tika piegādātas skolām. Katrā skolā tika uzstādīts 1 multimediju tehnikas komplekts (1 interaktīvā tāfele un 1 projektors) un 2 portatīvie datori.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

printēt

Turpinās projekts „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”06.02.2012

Kokneses novada dome no 2010.gada 1.oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projektu „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069).

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.

printēt Lasīt visu ziņu

Turpinās projekts „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/00106.02.2012

Projekta ietvaros ir pabeigti darbi dienesta viesnīcā - pirmais stāvs pārveidots par mācību telpām un bibliotēku, A korpusa dienvidu fasādei nomainīti logi un palodzes, C korpusā izbūvēts divslīpju jumts, daļēji izbūvēta pāreja no dienesta viesnīcas uz A korpusu, C korpusā nomainīti logi un ārdurvis. Iegādātas un uzstādītas iekārtas ēdināšanas tehnoloģiju laboratorijā.

printēt Lasīt visu ziņu

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei16.01.2012

Kokneses novada dome ESF finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063/018) ietvaros uzsāk Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 28.12.2011. līdz 2012.gada 4.ceturksnim, pamatojoties uz Kokneses novada domes 28.12.2011. lēmumu „Par Kokneses novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, lēmums Nr.5.2.).

printēt Lasīt visu ziņu

Parakstīts līgums par projekta „„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099 īstenošanas uzsākšanu02.12.2011

Šī gada 1. decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Daci Graudu un Kokneses novada domi tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības projekta „„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 11 964,08 Ls, no tām 10 067,76 Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 1 896,32 Ls privātais finansējums.

Projekta mērķis ir sakārtot Daces Graudas ģimenes ārstes prakses infrastruktūru, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstes pieejamību Kokneses novada Bebru un Iršu pagastu iedzīvotājiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes mežā”, Nr.11-04-L12200-000212.01.12.2011

Kokneses novada dome ir īstenojusi projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta „Šķibes mežā””.

Projekta ietvaros tika veikta jaunaudžu kopšana pašvaldībai piederošajās platībās 3,7 ha apjomā, atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam, kā arī iegādāti jaunaudžu kopšanai paredzētie instrumenti - motorzāģi un krūmgriezi.

Projekta mērķis bija paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja LVL 1 654,22, no tām attiecināmās izmaksas LVL 1 355,92. Projekta attiecināmās izmaksas 50% apmērā finansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Parakstīts līgums par projekta īstenošanas uzsākšanu01.12.2011

Parakstīts līgums par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”,

Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151 īstenošanas uzsākšanu

Šī gada 30. novembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Andu Elsti un Kokneses novada domitika parakstīts līgums par Eiropas Savienības projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151 īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top