Īstenots projekts “Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā – muzejā”30.10.2017

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu veikti restaurācijas darbi - nelielam  atpūtas dīvānam (sofai), kas izgatavota  20. gadsimta 20. gados un ir izcilu amatnieku darinājums, kas raksturo noteikta laika posma amatniecības iezīmes un labākos paraugus. Lai nodrošinātu koka mēbeles kvalitatīvu saglabāšanu, tika piesaistīti profesionāli speciālisti. Sofas restaurācija nodrošinās tā ilglaicīgumu, sniegs apmeklētājiem priekšstatu par 20. gadsimta 20. – 30. gadu mēbeļu gatavošanas stilu un dizainu. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Izveidots video par Koknesi – Hanzas pilsētu13.10.2017

Sākoties vēsajam rudens mēnesim, ir iespēja atskatīties uz paveiktajiem darbiem un novērtēt tūrisma sezonu vasarā. Koknese var lepoties ne tikai ar savas dabas krāšņumu, bet arī vēsturisko mantojumu. Kā viena no Hanzas pilsētām esam lepni būt Hanzas savienībā un prezentēt savu piedāvājumu plašāk ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Reģiona bagātais kultūrvēsturiskais mantojums kalpo kā pamatresurss tūrisma attīstībai.

Mūsdienās, atjaunojot sendienu slavu un godu, Koknesē viduslaiku pilsdrupās notiek teatralizēti uzvedumi, viduslaiku ieroču demonstrācijas, naudas kalšana, kāzu ceremonijas viduslaiku un senlatviešu stilā un par tradīciju izveidojušies Sama modināšanas svētki, kuru ietvaros pilsdrupu teritorijā aktīvi darbojas viduslaiku tirgus. Tāpat tradīcijas tika ievērotas arī šogad, kad Koknese svinēja savu 740 gadadienu. Mēs visi kopā veidojam Kokneses nākotni, tikai visi kopā mēs spējam savai nākamajai paaudzei parādīt tās tradīcijas, kuras ir vērts nest sev līdzi.

printēt Lasīt visu ziņu

Uzsākts īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)06.10.2017

Sākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novadam sava tūrisma mobilā lietotne06.10.2017

Kokneses novadam ir izveidota bezmaksas mobilā lietotne “Koknese-Hanzas pilsēta”, pateicoties pārrobežu projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” finansējumam.

Mobilajā lietotnē jebkuram lietotājam ir pieejama Kokneses novada tūrisma informācija par katru apskates objektu, to kontaktinformāciju un precīzu atrašanās vietu, autobusu pieturām, informācijas punktiem, atpūtas zonām, naktsmītnēm  un tirdzniecības vietām.  Lietotnē iespējams iziet arī tematiskās tūres, kas iekļauj populārākos tūrisma galamērķus Kokneses novadā.

Viens no galvenajiem lietotnes mērķiem ir nodrošināt lietotāju ar informāciju arī tad, ja mobilajā telefonā internets nav pieejams izbraucot no mājām. Informācija tiek ielādēta pieejamajā Wi-Fi punktā un uzsākot ceļu, ielādētie faili saglabāsies arī bez interneta savienojuma. Lietotnē ir pieejama arī plaša karte, lai ceļotājs varētu veiksmīgi nokļūt Kokneses novadā braucot no jebkuras citas pilsētas.

printēt Lasīt visu ziņu

“Meža dienas 2017” Kokneses novadā21.09.2017

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (2016-2018) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.

2017.gada 22. septembrī Kokneses novadā notika Latvijas Pašvaldību savienības projekta ”Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” Meža dienas 2017, kurās kopā piedalās 68 pašvaldības no visas Latvijas un viena no tām ir arī Kokneses novada dome.

Meža dienu 2017 pasākumu ietvaros Kokneses pagastā Koknesē, piedaloties pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” audzēkņiem un komunālās nodaļas darbiniekiem, tika labiekārtots Kokneses parks. Pasākuma ietvaros iestādīti dažādi dekoratīvie koki- piecas tūjas, astoņi kadiķi, viena priede, četras egles, divas īves, sešas bārbeles, divas klintenes, viena goba, viena mahonia, viens fizokarps un divas bārbeles. Iršu pagastā labiekārtota Muižas magazīnas atpūtas vieta, iestādīti dažādi dekoratīvie stādījumi – viens bērzs, pieci kadiķi, seši kārkli, sešas hortenzijas, trīs tūjas un piecas peonijas. Bebru pagastā tika turpināta pilnveidot “Veselības taku” Mežaparkā. Uzstādīts līdzsvara baļķis, rāpšanās stabi un spēka baļķi.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada domes aģentūras Tūrisma informācijas centra mājas lapas atklāšana28.09.2017

Viena no koknesiešu lielākajām vērtībām ir novada kultūrvēsturiskais mantojums, ainavas un vietējo produktu loki, kas tiek mērķtiecīgi saglabāti un saudzēti  nākamajām paaudzēm. Mūsdienās aizvien mazāk cilvēku spēj atrast informāciju un  normāli funkcionēt bez globālā tīmekļa un tā instrumentiem. Pareizi izstrādāta virtuālā reklāma nozīmē pirmām kārtām atpazīstamību, vienkāršāku informācijas pārskatīšanu un reģiona izzināšanu, ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lai veicinātu tūristu piesaisti, informētu par atpūtas iespējām un saglabātu vērtīgo informāciju vienkopus, Hanzas projekta ietvaros  esam izveidojuši jaunu tūrisma informācijas mājas lapu – www.visitkoknese.lv

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada kultūras kolektīvi piedalās Rokišķu pilsētas festivālā27.09.2017

Šogad, sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas, ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou). Viena no projekta aktivitātēm ir piedalīšanās visu projekta partneru lielākajos kultūras pasākumos, lai popularizētu partneru pilsētas un vecinātu tūrisma attīstību, kā arī sadarbību starp projektā iesaistītajām Lietuvas un Latvijas pašvaldībām, sekmētu vietējā tradicionālā kultūras mantojuma izplatīšanu, informētu sabiedrību par projektu un tā ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

23.septembrī Rokišķos notika ikgadējais tradicionālais pilsētas festivāls, kurā Kokneses novadu pārstāvēja jauniešu deju kolektīvs “Kāpēc” Laimas Antonevičas vadībā, kapela “Aizezeres muzikanti” ar vadītāju Inesi Skuju un Kokneses tūrisma centrs.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

Paziņojums saistībā ar Veselības projekta aktivitātēm19.09.2017

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi par ūdens vingrošanas nodarbībām iedzīvotājiem virs 50 gadiem, jaunajām māmiņām un grūtniecēm, informējam, ka turpmāk viens iedzīvotājs varēs pieteikties uz maksimāli trijām nodarbībām, nevis uz vienu. Šis nosacījums attiecas arī uz vingrošanu zālē, lai maksimāli vairāk Kokneses novada iedzīvotājiem būtu iespēja izmantot Veselības projekta aktivitātes. Tālāk nodarbību vadītāji skatīsies pēc apstākļiem – ja būs brīvas vietas un jauni apmeklētāji vairs īpaši nepieteiksies, uz nodarbībām noteikti ir aicināti arī tie, kuri jau ir tās apmeklējuši vairākkārt. Par brīvajām vietām uz konkrētiem datumiem tiks izziņots novada mājaslapā un Veselības projekta Facebook lapā. 

printēt

Īstenoti Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkas atjaunošanas darbi 22.08.2017

Projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/002

Augusta sākumā noslēgušies energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” ēkai.  Projekta īstenošanas gaitā veikti būvdarbi ietverot, ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas demontāžu, jumta pārkaru pagarināšanu un seguma nomaiņa, fasādes siltināšanu un apdari, cokola un pamatu hidroizolēšanu, siltināšanu un apdari, bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales izbūvi, lietusūdens tekņu un noteku izbūvi u.c. darbus. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Īstenots projekts “Velna pagrabiņa pieejamības uzlabošana”22.08.2017

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses novadā šī gada vasarā “Velna pagrabiņā” ierīkota elektroinstalācija un uzstādīta koka laipa, lai nodrošinātu vides pieejamību un padarītu objektu vizuāli pievilcīgāku arī diennakts tumšajā laikā. Projekta īstenošanas rezultātā apmeklētājiem pieejama sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku un doties pastaigās. Projekts sekmē vides un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību un kopšanu, uzsvaru liekot uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iepazīšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top