Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/projekta_latvijas_skolas_soma_aktivitates_kokneses_novada
Drukas datums: 19:46:36 31.05.2020

Projekta "Latvijas skolas soma" aktivitātes Kokneses novadā06.12.2018

No 2018. gada septembra skolu jaunieši sāka dalību lielākajā Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā – "Latvijas skolas soma". Lai nodrošinātu iniciatīvas darbību, Ministru kabinets apstiprināja MK noteikumus par iniciatīvas ieviešanu un finansējumu sadalījumu šim gadam.

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs 1. – 12. klases skolēns klātienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamā summa veidojas, ņemot vērā skolēnu skaitu novadā  un reizinot to ar 7 eiro, kopumā Kokneses novadam projekta ietvaros tika atvēlēts aktivitātēm 4620 eiro.

Līdzekļi paredzēti, lai skolēniem segtu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas, viesizrāžu un profesionālo radošo projektu un darbnīcu izmaksas. Iniciatīva "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana ikvienam Latvijas 1. - 12. klases skolēnam. Iniciatīva veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratni, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

"Latvijas skolas soma" ietvaros tiek atbalstītas tādas metodes un formas kā profesionālo kultūras un mākslas institūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) apmeklējumi, radošo apvienību, kultūras jomas nevalstisko organizāciju kultūras projektu apmeklējumi, kā arī dalība tādos pasākumos, kuri ietver starpdisciplināru pieeju saturiskajos jautājumos un izmantotajos izpausmes līdzekļos.

No 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim novada izglītības iestāžu skolēniem ( no 1.-12. klasei)  projekta ietvaros tika piedāvāts apmeklēt kopīgos novadā organizētos pasākumus- Latvijas Nacionālā teātra izbraukuma izrādi-lekciju 8.-12. klašu skolēniem  "Kas ir teātris?!?".  11. oktobrī Kokneses  novadā viesojās Ditas Balčus teātris ar divām izrādēm: "Vai pagaršot?" (izrādi apmeklēja  novada skolu 1.-4. klašu skolēni), bet izrādi "Viņš ir pliks!" apmeklēja  novada skolu  5.-7. klašu skolēni.

Projekta ietvaros novada izglītības iestāžu skolēni apmeklēja arī teātra izrādes Rīgā. Iecienītākais aizvadītajā periodā bija  Latvijas leļļu teātra apmeklējums, kur I.Gaiša Kokneses vidusskolas sākumskolas klašu  un Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra skolēni apmeklēja izrādes "Un atkal Pifs", "Emīls un Berlīnes zēni", "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši". Pērses sākumskolas skolēni novembrī apmeklēja Dailes teātra  izrādi "Planēta Nr.85". Labākie mācībās  Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra skolēni decembrī apmeklēs izrādi "Sudraba slidas" Nacionālajā teātrī.

Bebru pamatskolas 5.-9. klašu skolēni projekta "Latvijas skolas soma" aktivitāšu ietvaros oktobrī apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur gida pavadībā iepazinās ar profesionālās mākslas attīstību Latvijā.

Akcijas "Latvijas skolas soma" ietvaros I.Gaiša Kokneses vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem decembrī būs iespēja noskatīties kustību izrādi "Kā man gribas iet"- dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstītu neparastu kustību, vārdu un skaņu eseju par mākslinieci ratiņkrēslā, cimdu adītāju, filosofi - Jetti Užāni.

 Inese Saulīte,

Kokneses novada domes

Izglītības darba speciāliste