Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri tiekas Krustpils pilī04.12.2018

Šī gada 30. novembrī Jēkabpilī uz vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri. Šoreiz tā notika Krustpils pilī, kur rit vērienīgi atjaunošanas darbi un ar tiem klātienē varēja iepazīties visi sēdes dalībnieki. Sēdi atklāja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa. Klātesošos uzrunāja Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe. Par projekta kopīgo īstenošanas gaitu informēja projekta vadītāja Inese Vītola, par paveikto Kokneses pilsdrupās – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, par gatavošanos Ogres sanatorijas atjaunošanai –Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists Edgars Pārpucis. Ja Krustpils pilī darbi ir paveikti par vairāk nekā 20 procentiem, tad Kokneses pilsdrupās tie jau ir veikti, savukārt Ogres sanatorijā vēl nav uzsākti. Tika apspriesti arī Sadarbības līguma grozījumi, tos vēlreiz partneri izskatīs savās pašvaldībās un tad apstiprinās Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes sēdē. Spraiga diskusija izvērtās par projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un uzskaiti, par kuru atkārtoti nolēma runāt nākošajā vadības un kontroles darba grupas sēdē, kas plānota 2019. gada janvārī. 

Tika apspriesta arī kopīgā sadarbības projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Stratēģijas 2017.-2025. gadam īstenošana. Tā paredz izstrādāt tematiski vienotu kultūras tūrisma piedāvājumu, stiprināt pašvaldību atbildīgo struktūrvienību administratīvo kapacitāti un sadarbību, kopīgas mārketinga aktivitātes projektā sakārtoto kultūrvēsturisko objektu pieejamības un atpazīstamības veicināšanā. Par šo jautājumu katram partnerim jāsagatavo priekšlikumi uz nākošo vadības un kontroles darba grupas sēdi. Visiem sēdes dalībniekiem bija iespēja piedalīties vienā no Jēkabpils Vēstures muzeja izglītojošām programmām- Ziepju gatavošanas darbnīca.

Kā jau iepriekš bijām informējuši, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Saskaņā ar līguma grozījumiem, projekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 30.septembrim. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību. Pēc līguma grozījumiem projekta kopējās izmaksas EUR ir 4 141 308,83; Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 78,9% no projekta attiecināmajām izmaksām.  

Informāciju sagatavoja

 Inese Vītola

Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top