Projekta ietvaros veikta Kokneses novada kapsētu digitalizācija, iedzīvotāji aicināti iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem28.06.2019

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Kokneses novada kapsētās pēdējā gada laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm. 

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA "Cemety", kas Atradzes kapos, Baznīcas kapos, Zutēnu kapos un Iršu kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv , kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

 Pie katras kapsētas tuvākajā laikā tiks uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu.

Turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv  pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt datu uzturētājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar Komunālās nodaļas vadītāju Benitu Peciņu, tālrunis: 65133641 vai 29421728, e-pasts: benita.pecina@koknese.lv .

Darbi tika veikti projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Kokneses novadā” Nr.18-04-AL08-A019.2201-000009 ietvaros.

Kopējās izmaksas ir 9 885,70 eiro, tajā skaitā 5 128,46 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 4 757,24 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts īstenots ”Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2015.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla

T.65133636

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top