faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Projekta ietvaros sakārtota komercdarbības teritorija Koknesē07.11.2017

2016.gada novembra beigās Kokneses novada dome sagatavoja un iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu par Kokneses rūpnieciskās teritorijas (Darbnīcu laukums) caurbraucošā ceļa un pievadceļu pārbūvi (Melioratoru iela un atzars no Austrumu ielas gar garāžām cauri Darbnīcu laukumam līdz Paugu ielai). Ņemot vērā ilgo projekta izskatīšanu no aģentūras puses un nepieciešamību precizēt atsevišķas projekta iesnieguma sadaļas, tikai 2017.gada augusta sākumā dome varēja noslēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošanu. Būvdarbu iepirkums tika veikts jau 2016.gada nogalē, tajā uzvarēja ceļu būves firma SIA „BINDERS”. Lai darbi neiekavētos, būvdarbi tika uzsākti jau pavasarī, saskaņojot ar aģentūru.

Šī gada 18.oktobrī, piedaloties domes, būvnieka, būvuzrauga un būvvaldes pārstāvjiem, notika veikto būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā. 20.oktobrī uz projekta pārbaudi Koknesē ieradās pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, lai izskatītu projekta dokumentāciju un novērtētu paveikto būvdarbu kvalitāti. Projekta noslēguma atskaiti plānots iesniegt līdz 2017.gada 31.decembrim.

Darbnīcu laukuma teritorijā pārbūvēts caurbraucošais ceļš, paaugstināta tā nestspēja, uzklājot izturīgo valčbetona segumu, kas īpaši piemērots smagajai tehnikai. Ierīkots arī ielas apgaismojums, veikta kanalizācijas un ūdensvada atjaunošana, izveidota lietus ūdens kanalizācija. Ceļa posmam no Austrumu ielas gar garāžām uzklāts asfalta segums, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un ielas apgaismojums, savukārt Melioratoru ielai veikta virsmas frēzēšana un asfalta seguma atjaunošana, izbūvētas arī gājēju ietves vietās, kur tas ir iespējams. Veiktie darbi uzlabos iedzīvotāju piekļuvi komercdarbības teritorijai. Būvdarbus veica ceļu būves firma SIA “BINDERS”, apakšuzņēmējs  - SIA „Vianova”, būvdarbu izmaksas ir 400 739,50 EUR ar PVN.

Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/21 „Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā” tiek īstenots, sadarbojoties ar 11 komersantiem, kuri uzņēmumi atrodas vai ir reģistrēti Melioratoru ielas rūpnieciskajā teritorijā. Lai ielu pārbūves projektam iegūtu ES fondu līdzekļus, pamatnosacījums bija tādi rādītāji kā jaunas darbavietas un pašu uzņēmēju investīcijas savos uzņēmumos: projekta pieteikumā paredzētas 14 jaunas darbavietas, sākot no 2016.gada.

Kopējās projekta izmaksas ir 464 781,70 eiro, tajā skaitā:

85% jeb 395 064,44 eiro - Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts;

3,75% jeb 17 429,31 eiro - valsts budžeta dotācija,

11,25% jeb 52 287,94 eiro – Kokneses novada domes līdzfinansējums.

 

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top