Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/par_grants_celu_parbuves_darbiem_kokneses_novada
Drukas datums: 14:53:04 27.11.2020

Par grants ceļu pārbūves darbiem Kokneses novadā08.06.2018

Šogad plānots pabeigt visus pašvaldības grants ceļu pārbūves būvdarbus saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Jūnijā ir uzsākti būvdarbi pēdējā, noslēdzošajā kārtā „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 3.kārta”, kas tiek īstenota Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Pēdējā – trešajā kārtā plānoti šādu ceļa posmu pārbūves darbi: Jirjeni – Melderi Iršu pagastā (2 km), Blankas – Mucenieki Bebru pagastā (0,68 km), Mazvecsviļi – Aizelkšņi Kokneses pagastā (0,8 km). Darbus līdz 2018.gada 30.septembrim īstenos SIA “Mikor” un SIA “Biostoker”. Autoruzraudzību veiks SIA “K-RDB”, būvuzraudzību – SIA “IR & VS”.

 Tiks veikta ceļu virskārtas pastiprināšana, grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku izbūve, esošā grants seguma planēšana u.c. saistītie darbi.

 Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

 Ceļu pārbūves 3.kārtas kopējās izmaksas ir 144 606,25 eiro, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 125 025,23 eiro apmērā  un  Kokneses novada domes līdzfinansējums – 19 581,02 eiro.

 Par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa, T.65133636.