Papildināts materiāltehniskais aprīkojums zivju resursu aizsardzības pasākumiem13.11.2019

Kokneses novada dome papildinājusi materiāltehnisko aprīkojumu ar vienu tālskati Fomei Leader 8x56, piecām novērošanas kameras Minox DTC 550 un termokameru Pulsar Helion XQ50F projekta “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Kokneses novada ūdenstilpnēs” rezultātā, kas īstenots 2019.gada otrās kārtas Zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošanu Kokneses novada ūdenstilpnēs, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Kopējās projekta izmaksas ir 3764,00 euro, t.sk., piešķirtais Zivju fonda finansējums ir 3545,00 euro un Kokneses novada domes līdzfinansējums 219,00 euro.

Ar Valsts Zivju fonda finansētā projekta palīdzību Kokneses novadā tiks risinātas pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

 Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top