Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/pabeigta_piecu_pasvaldibas_grants_celu_parbuve
Drukas datums: 21:13:27 25.04.2019

Pabeigta piecu pašvaldības grants ceļu pārbūve 07.11.2017

Izmantojot Lauku atbalsta dienesta piešķirto kvotu, pašvaldība īsteno novada grants ceļu pārbūves projektus trīs kārtās, kopā veicot ieguldījumus septiņpadsmit ceļa posmu pārbūvē vai izbūvē. Otrās kārtas projekts Nr. 17-04-A00702-000004 „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 2.kārta” tuvojas noslēgumam. Ir pārbūvēti visi pieci projektā ietvertie ceļa posmi: Kokneses pagastā Spīdolas – Ūsiņi (0,72 km), Bormaņi-Upeslīči (0,75 km), Bebru pagastā: Jaunceltnes-Šļakāni (0,9 km), Griķīši-Beņķi (0,7 km) un Griķīši-Oši (1,2 km). Pārbūvētie grants ceļi 31.oktobrī tika pieņemti ekspluatācijā.

Visiem pārbūvētajiem ceļiem izveidots noslodzei atbilstošs grants ceļa segums, pārbūvētas caurtekas, attīrīti grāvji, uzlabojot drenāžas sistēmu un nodrošinot pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Pārbūves rezultātā ir uzlabota satiksmes drošība, būtiski paaugstināsies grants ceļu kvalitāte, stiprība, noturība pret deformāciju un slodzi.

Ceļu pārbūves darbus īstenoja SIA “Mikor”, SIA “Biostoker” un SIA “Baustelle”, būvuzraudzību nodrošināja AS “Ceļu inženieri” un SIA “BaltLine Globe”. Autoruzraudzību veica SIA “K-RDB”. Kopumā pārbūvēti grants ceļi 2,96 km garumā un izbūvēti divi jauni ceļu posmi 1,3 km garumā (Oši – Vecāriņi, Šļakānu kalns – Plepu leja). Lauku atbalsta dienestam tiek gatavota projekta noslēguma atskaite, pēc kuras apstiprināšanas viens no trijiem pašvaldības grants ceļu projektiem būs noslēdzies.

 Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.

Projekta 2.kārtas kopējās izmaksas ir 234 043,81 eiro, tajā skaitā

  • 90% jeb 209 922,52 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
  • 10% jeb 24 121,29 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

 Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv