Ogrē tiekas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri05.04.2019

Šī gada 29. martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā uz kārtējo vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri – Jēkabpils, Kokneses un Ogres novada pašvaldības pārstāvji.

Sēdi atklāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš uzsvēra, ka neatkarīgi no projektā iesaistīto partneru finansiālā ieguldījuma, katram ir tikpat liela nozīme projekta veiksmīgai īstenošanai, tāpēc ir svarīgi ir sadarboties un strādāt kopā.

Par projekta kopīgo īstenošanas gaitu informēja projekta vadītāja Inese Vītola, par paveikto Kokneses pilsdrupās – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, par īstenoto Ogres sanatorijas atjaunošanai – Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska un nodaļas galvenais speciālists Edgars Pārpucis. Sēdē piedalījās arī Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktore Ieva Kraukle, jo sanatorijas ēka robežojas ar Ziliem klaniem, līdz ar to tiek plānots, ka tā varētu tikt saistīta arī ar dabas parka piedāvātajām tūrisma iespējām.

 Krustpils pilī darbi ir paveikti par 50 procentiem, pie pils tiek izbūvēta strūklaka un labiekārtots pagalms. Kokneses pilsdrupās būvdarbi jau ir veikti, savukārt Ogres sanatorijā ir veikts iepirkums un noslēgts līgums, līdz ar to varēs tikt uzsākti ēkas atjaunošanas darbi. Dalībnieki arī diskutēja par projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un uzskaiti, lai varētu uzrādīt apmeklētāju skaita izmaiņas pēc projekta īstenošanas. Par šo jautājumu atkārtoti nolēma runāt arī nākošajā vadības un kontroles darba grupas sēdē. Sēdes ietvaros tika apspriesta arī kopīgā sadarbības projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Stratēģijas 2017.-2025. gadam īstenošana. Tā paredz izstrādāt tematiski vienotu kultūras tūrisma piedāvājumu, stiprināt pašvaldību atbildīgo struktūrvienību administratīvo kapacitāti un sadarbību, kopīgas mārketinga aktivitātes projektā sakārtoto kultūrvēsturisko objektu pieejamības un atpazīstamības veicināšanā. Kā uzsvēra Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta vadītāja Inese Vītola , svarīgi ir popularizēt šo kopējo maršrutu Daugavas ceļš, tāpēc jau šobrīd katrs projekta partneris varētu savā pašvaldībā iepazīstināt arī ar pārējo projektā iesaistīto pašvaldību kultūras un dabas mantojumu, piemēram, bukleti  Tūrisma informācijas centrā, muzeju naktīs un citos pasākumos.

 Pēc sēdes tās dalībnieki gida pavadībā apskatīja arī Ogres Vēstures un mākslas muzejā esošo izstādi “Pietura Ogre”.

 Jēkabpils pilsētas, Ogres novada un Kokneses novada pašvaldības piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanā. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu - Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”. 2018. gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā šī projekta pieteikuma iesniedzējs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par minētā projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 30.septembrim.

 Projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ir viens no kopumā 10 kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējam.

 Projekts tiek īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir  4 198 599.66 eiro, no tām 1 392 352,96 eiro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums.

Edgars Pārpucis

Ogres novada pašvaldības

Infrastruktūras veicināšanas nodaļas

Galvenais speciālists pielāgošanās

Klimata pārmaiņām jautājumos


Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top