Kokneses pilsdrupās pabeigti apjomīgi konservācijas darbi un ieviests jauns pakalpojums21.06.2019

Kokneses pilsdrupas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta teritorijā. Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības ir tā telpiskais veidojums ainavā, pils korpusu un telpu plānojums, fasādes un būvformas.

Vērienīgie konservācijas darbi norisinājās pilsdrupu mūra sienām Pērses upes pusē. Ziemeļu korpusa austrumu stūra telpā izbūvēta ekspozīcijas telpa – moku kambaris, kas ir aprīkots ar moku rīkiem. (Moku kambaris dod iespēju ielūkoties Viduslaiku spīdzināšanas metodēs). Telpa atrodas pagraba līmenī. Uz to ved akmens kāpnes. Kā telpas pārsegums izbūvēta skatu platforma. Pagalma centrā atbilstoši izpētes rezultātiem un vēsturiskajiem aprakstiem atsegta vēsturiskā akas vieta.

Darbi noritēja saskaņā ar SIA "Arhitektoniskās izpētes grupas" izstrādāto tehnisko projektu. Būvdarbus Kokneses pilsdrupās  veica SIA "Warss +", kas tika izvēlēts iepirkumu procedūras rezultātā.

Konservācijas darbu  mērķis - nodrošināt  virszemes konstrukciju konstruktīvo stiprību un mūra konstrukciju un atsevišķu būvelementu noturību. Projekta rezultātā konservētās mūra plaknes un korpusi ir droši pieejami apmeklētājiem.

Darbi Kokneses pilsdrupās norisinās projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros, projekta vadītāja – Anda Mikāla. Projektu Kokneses novada dome īsteno sadarbībā ar  Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Ogres novada pašvaldību, Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta (Nr.5.5.1.0/17/I/005) ietvaros.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 246 679.80 eiro, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 eiro, no tām 78,9% jeb 1 392 352,96 EUR ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 EUR, pašvaldību līdzfinansējums 198 529,46 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.

 Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top