faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Kokneses novada dome - pirmā starp Zemgales reģiona pašvaldībām07.11.2017

Šī gada vasarā Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte” noritēja ēkas fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbi. Darbi tika veikti pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam, kas tika iegūts specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.programmā, kas paredzēta pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. Kokneses novada dome ir pirmā pašvaldība Zemgales reģionā, kura ir īstenojusi projektu minētajā programmā un jau iesniegusi noslēguma atskaiti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Ņemot vērā paredzamo cenu celšanos būvniecības nozarē, dome būvdarbu iepirkumu veica jau 2016.gada pavasarī, tādējādi nodrošinot zemāku būvdarbu cenu. Pēc projekta apstiprināšanas 2017.gada maijā PS “A.A.& Būvkompānijas” uzsāka būvdarbus, kas noslēdzās augustā. Būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugs Raimonds Jansons, savukārt autoruzraudzību veica SIA „Kalks”. 10.oktobrī Koknesē uz projekta pārbaudes vizīti ieradās pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, lai klātienē izskatītu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā” dokumentus un novērtētu paveikto darbu kvalitāti, izmantoto celtniecības materiālu atbilstību ēkas energosertifikātam un iepirkumam.

Paredzams, ka ieguldītie līdzekļi ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu un samazināt oglekļa dioksīda emisiju. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē. Papildus ieguvums - pārtraukta norobežojošo konstrukciju bojāšanās un pieaugusi īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī uzlabojies ēkas vizuālais izskats. Kopējās projekta izmaksas: 182 315,97 EUR,  tajā skaitā ERAF finansējums 154 968,57 EUR. Projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/002.

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top