Kokneses kultūras namā uzstādīta jauna skaņas aparatūra30.03.2018

Lai uzlabotu pasākumu apskaņošanas kvalitāti, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē ir uzstādītas viena  no jaunākajām, modernākajām, mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošām skaņu aparatūrām tuvākajā apkārtnē – Subbass skandas Action 118A, Skandas Event 208A un iekares sistēma  AX Event 208.

Izmantojot jauno aprīkojumu, kultūras nama darbiniekiem turpmāk būs  iespēja veidot kvalitatīvi apskaņotus pasākumus - viesmākslinieku koncertu piedāvājumu Kokneses novada iedzīvotājiem, filmu demonstrējumus, prezentācijas, pašvaldības, izglītības iestāžu, vietējo biedrību, jauniešu, pašdarbnieku kolektīvu pasākumus, koncertus u.c.

Aicinām interesentus uz pirmo pasākumu, kurā tiks izmantota jaunā skaņu sistēma – uz spēlfilmu-komēdiju "KRIMINĀLĀS EKSELENCES FONDS", kas notiks Kokneses kultūras namā 6.aprīlī plkst. 19.00. Neprofesionāli aktieri profesionālās radošās komandas vadībā radījuši autentisku 90. gadu Rīgas kriminālo vidi. Vairāk par filmu – šeit http://kinoblogeri.lv/recenzijas/kef-2018/

Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības kultūras dzīves organizatoru iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Kokneses novada iedzīvotājiem un viesiem un sekmējot bagātīgas kultūrvides attīstību Kokneses novadā un blakus esošajās teritorijās. Skandu piegādei tika veikta cenu aptauja, aparatūru piegādāja uzņēmums SIA “Rock Distribution”. Paldies Kokneses kultūras nama darbiniekiem par līdzdalību projekta īstenošanā!

Skandu iegādes izmaksas ir 12 027,40 eiro, tajā skaitā 90% jeb 10 824,66 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA atbalsts un 10% jeb  1202,74 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta numurs: 17-04-AL08-A019.2201-000005.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top