Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/koknese_tiekas_projekta_kulturas_mantojuma_saglabasana_un_attistiba_daugavas_cela_partneri
Drukas datums: 18:00:48 28.05.2020

Koknesē tiekas projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneri01.10.2019

Šī gada 25. septembrī Koknesē uz kārtējo vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējās projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneri. Šī projekta ietvaros tiek atjaunoti 3 unikāli kultūras pieminekļi – Krustpils pils, Kokneses pilsdrupas un Ogres sanatorija. Atjaunotajos kultūras pieminekļos tiks izveidoti 7 jauni tūrisma pakalpojumi.

Sanāksmē no Jēkabpils pilsētas pašvaldības puses piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, no Kokneses novada pašvaldības puses Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla un Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite, Ogres novada pašvaldību pārstāvēja Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis.

 Darba kārtībā tika izskatīti jautājumi saistībā ar projekta ieviešanas progresu, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un uzskaiti. Notika diskusija par kopīgā tūrisma maršruta "100 km Daugavas ceļā" izstrādi un kopīgā sadarbības projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" Stratēģijas 2017.- 2025. gadam īstenošanu.

 Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.

 Projekta kopējās izmaksas ir 4 246 679,80 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 euro, no tām 78,9% jeb 1 392 352,96 euro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 euro, pašvaldību līdzfinansējums 198 529,46 euro.

 Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.

 Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla