Koknesē būs pieejami jauni metālapstrādes pakalpojumi06.11.2018

Koknesē būs  pieejami jauni metālapstrādes pakalpojumi. “NN metālapstrāde” līdz šī gada nogalei plāno uzstādīt jauno metālapstrādes darba galdu ar kura palīdzību varēs veikt lielāka apjoma darbus.

Jaunais uzņēmējs Kokneses novadā “NN metālapstrādes” pārstāvis Nauris Noreiks iesniedza savu projekta iesniegumu-“Metālapstrādes virpas iegāde uzņēmumam SIA „NN Metālapstrāde”  Atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma”19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, kur tika pieņemts lēmums šo projektu atbalstīt.

Galvenais mērķis ir radīt uzņēmumu, kas veiktu kvalitatīvu un profesionālu hidraulisko cilindru remontu un apkopi.

Jauno metālapstrādes darba galdu plānots uzstādīt līdz šī gada novembra vidum. Pēc jaunās metālapstrādes virpas uzstādīšanas ir plānots “Atvērto durvju diena” kā atklāšanas pasākums šim jaunajam pakalpojumam Koknesē, informācija sekos!

 ELFLA līdzfinansējums: 17990.00 EUR

Kopējās projekta izmaksas: 25700.00 EUR

  Projekta numurs 18-04-AL08-A019.2101-000011. VRG projekts reģistrēts ar Nr. 2018/AL08/4/A019.21.01/9

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top