Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/jauns_bernu_rotalu_laukums_koknese
Drukas datums: 14:19:15 23.10.2020

Jauns bērnu rotaļu laukums Koknesē14.12.2018

Jau vairākus gadus pašvaldība bija saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumus izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Ģimenes atbalsta dienas centra, Vērenes ielā 1, Koknesē.  Saņemot finansējumu no Lauku atbalsta dienesta, šogad Kokneses novada dome ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra”.

Lai bērni varētu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, aktīvi kustoties un spēlējoties brīvā dabā, pie dienas centra ir izveidota aktīvās atpūtas zona ar tādām rotaļu ierīcēm kā mašīna ar slidkalniņu, divvietīgās šūpoles (krēsliņš arī pašiem mazākajiem), šūpoles - balansieris, vingrošanas komplekss, karuselis, slidkalniņš, āra trenažieris, kā arī ierīkots gumijas segums vietās, kur tas ir nepieciešams, lai samazinātu bērnu sasišanās iespējamības risku. Laukuma konstrukcijas ir speciāli veidotas dažāda vecuma bērniem, lai katrs atrastu sev tīkamu aktivitāti. Darbošanās rotaļu laukumā attīsta un pilnveido bērnu kustību koordināciju un veiklību, kam ir svarīga nozīme bērnu kaulu un muskuļu sistēmas attīstībā, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, veicināts veselīgs dzīves veids ne tikai bērnu vidū, bet arī vecāku un vecvecāku vidū.

Rotaļu laukumu ierīkoja SIA „Ksil Baltic”. Uzsverot Ģimenes atbalsta centra apsaimniekotās barona Lēvenšterna ēkas vēsturisko nozīmi, pie rotaļu laukuma ir uzstādīts informatīvais stends ar foto un aprakstu par ēkas kultūrvēsturi un nozīmīgumu.

Projekta izmaksas ir 17829.21 eiro, tajā skaitā 90% jeb 16046.29 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA atbalsts un 10% jeb 1782,92 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000004.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, T.65133636