Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/jaunieti_nac_un_iesaisties_projekta_proti_un_dari
Drukas datums: 22:04:43 23.01.2019

Jaunieti, nāc un iesaisties projektā „PROTI un DARI”!28.12.2017

Kopš 2016.gada Kokneses novadā, kā arī daudzviet Latvijas pašvaldībās notiek jauniešiem domātā projekta „PROTI un DARI” īstenošana. Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, kas uz laiku aizgājuši no aktīvas darba vai studiju dzīves – nav darba attiecībās, nemācās un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

2017.gadā projektā tikuši iesaistīti četri jaunieši no Kokneses novada, katram no viņiem programmas vadītājs sastādīja aktivitāšu plānu no 2 līdz 9 mēnešiem atbilstoši katra jaunieša vajadzībām.

Kokneses jaunieši ieguva apmaksātas angļu valodas konsultācijas, apmeklēja karjeras speciālistu, dārzkopības semināru Salaspilī, iepazina amatniecības centra „Mazā Kāpa” aktivitātes, viens no jauniešiem nākamgad apmeklēs dīdžeju kursus. Citam bija iespēja segt daļu no izdevumiem autovadītāja kursu kārtošanā.

Jauniešiem piedāvājam arī mentora atbalstu, nepieciešamības gadījumā psihologa konsultācijas, praktisku palīdzību apgūt dažādas dzīves prasmes. Katram jaunietim ir mentors, kurš iedziļinās jaunieša problēmās, emocionāli atbalsta, iedrošina un motivē risināt ar turpmāko karjeru un izglītības turpināšanu saistītos jautājumus. `

Atkarībā no katra jaunieša vēlmēm varam nodrošināt prakses iespējas pie dažādiem uzņēmējiem, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju un saprastu, vai ir vērts to apgūt kādā no mācību iestādēm.

Katram jaunietim ir individuāla pieeja, visi pasākumi un aktivitātes tiek saplānotas, ņemot vērā paša jaunieša intereses un vajadzības. Visas aktivitātes tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, par tām jaunietim pašam nav jāmaksā. Noteikti aicinām izmantot iespēju pilnveidot sevi, iepazīties ar sev interesējošu profesiju, apmeklēt kursus vai konsultācijas, iesākt studijas, vai iziet praksi pie konkrēta uzņēmēja!

Ja šobrīd esi „izkritis” no aprites, nekur nemācies un nestrādā – nāc un piesakies Ģimenes atbalsta dienas centrā pie programmas vadītāja Ievas Ūtēnas, mob. 26525901,dienascentrs@koknese.lv.

Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada beigām.

Informāciju sagatavoja,

Māra Bitāne, Attīstības nodaļa, T.65133636