Biedrība "Daugavas Savienība" apstiprinājusi projektu "Apaļkoka soliņi Kokneses parkā" 07.03.2019

Ar biedrības "Daugavas Savienība" finansiālu atbalstu Kokneses novadā šī gada pavasarī tiks īstenots projekts "Apaļkoka soliņi Kokneses parkā".

Kokneses novada dome aktīvi iesaistās vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kopšanā un atjaunošanā, īpašu vērtību veltot aizsargājamām dabas teritorijām.

Lai turpinātu Kokneses parka sakopšanu un tā pieejamības veicināšanu gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vajadzībām, nepieciešams izgatavot un uzstādīt jaunus soliņus blakus vienam no lielākajiem un nozīmīgākajiem parka apskates objektiem – koka skulptūrai "Mūžībai".

Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt apaļkoka solus 20 metru garumā līdzīgi šobrīd esošajai apaļkoku solu rindai.

Projekta kopējās izmaksas ir 880.93 euro, t.sk, Kokneses novada domes finansējums 180.93 euro un biedrības “Daugavas Savienība” finansējums ir 700.00 euro.

Projekts tiks īstenots no 2019.gada 1.marta līdz 219.gada 31.jūlijam.

 Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top