Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/atjauno_kokneses_katolu_baznicu_lieldienu_dievkalpojumi_notiks_ka_ierasts
Drukas datums: 22:34:48 02.04.2020

Atjauno Kokneses katoļu baznīcu, Lieldienu dievkalpojumi notiks kā ierasts10.03.2020

Martā uzsākti atjaunošanas darbi Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, tomēr Lieldienu svētku dievkalpojumu norisi tie neietekmēs.

Baznīcas apmeklētāji un draudzes locekļi jau būs pamanījuši rosību baznīcā, kur uzsākti atjaunošanas darbi. Līgums par darbu veikšanu februāra pēdējās dienās tika parakstīts ar būvfirmu sia  “RUR” no Olaines, kas darbojas Māra Lubiņa vadībā.

Lieldienu dievkalpojumi baznīcā notiks kā ierasts, jo līdz tam tiks veikti darbi, kas baznīcas pieejamību apmeklētājiem neietekmēs. Pēc Lieldienu svētkiem par baznīcas pieejamību informēs draudzes priesteris Pēteris Alusiks.

Šogad Lieldienās baznīcā paredzēti divi dievkalpojumi:

  • 10.aprīlī Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst.15.00;
  • 11.aprīlī Lieldienu Vigīlija plkst. 17.00

 Baznīcas atjaunošanas darbus paredzēts īstenot līdz augusta beigām. Galvenie uzlabojumi baznīcā būs ēkas energoefektivitātes uzlabošana - tiks pilnveidota baznīcā esošā apkures sistēma un renovēti logi, kā arī baznīcas vides pieejamības uzlabošana, nodrošinot iespēju iekļūt ēkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērnu ratiņiem. Veiktie uzlabojumi ļaus dažādot un paplašināt baznīcā pieejamo notikumu, pasākumu un pakalpojumu loku, piemēram, organizēt ģimeņu dievkalpojumus un sniegt konsultācijas un cita veida atbalstu draudzes locekļiem pēc dievkalpojumiem gada aukstajā laikā.

Baznīcas atjaunošana tiek veikta projekta  Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" ietvaros, ko atbalstījis Lauku atbalsta dienests.

Projekta mērķis ir nodrošināt Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas pieejamību atbilstoši mūsdienu apmeklētāja vajadzībām, attīstīt baznīcu, uzlabojot vietas potenciālu, kultūrvēsturisko un sakrālo pievilcību, veicināt sabiedrības iesaistīšanos draudzes pasākumos un savstarpējas palīdzības sniegšanā novadā, kā arī ilgtermiņā nodrošināt un veicināt baznīcas pastāvēšanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada oktobris līdz 2020.gada septembris.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts projektam ir 26975,62 euro.

Projekts tiks īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 Informācijas avots:

Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze