Atbalsts skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros04.12.2018

Kokneses novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kura ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Projekta ietvaros tiek īstenoti sekojoši pulciņi:

Bebru pamatskolā:

Mācību saturs:

-       Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Bebru pamatskolā 1.-4. Klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

-       Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” Bebru pamatskolā 5.-9.klasēm

-       Robotikas pulciņš 1-6.klasēm

 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā:

Mācību saturs:

-       Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 1.-6.klasēm

-       Diskusiju klubs “Prezentēšanas māksla” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 9.-12.klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

-       Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 2.-4.klasēm”

-       Ķīmiķu radošā darbnīca 5.-6.klasēm

-       Robotikas pulciņš 1.-.4.klasēm

-       Robotikas pulciņš 5.-7.klasēm

-       Radošās darbnīcas “Modelēšana 8.-.9.klasēm”

-       Radošās darbnīcas “Tradīcijas un mode 6.-.9 klasēm”

-       Radošās darbnīcas “Vide un tēlotājmāksla 6.-.9 klasēm””

 Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2017.-2018. gadam ir 39 568,10 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 33 632,89 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5  935,21 EUR.

 Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top