Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekti

Peldbaseins iedzīvotājiem

25.08.2021

afisa_peldbaseins_iedzivotajiem.jpgSeptembrī iedzīvotājiem būs pieejams peldbaseins peldēšanai bez maksas otrdienās no plkst.19.00 – 20.00 un ceturtdienās no plkst.18.00 – 19.00. Peldbaseina lietošanas ilgums - 1 stunda. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju apmeklēt peldbaseinu, lai stiprinātu savu veselību!

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ieeja tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, kas parāda, ka persona ir:

- Vakcinējusies pret Covid-19;

- Pēdējā pusgada laikā ir pārslimojusi Covid-19;

- Pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Peldbaseinu kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot), kuri nav vakcinēti, pārslimojuši, un kuriem nebūs jāveic Covid-19 tests.

Lūgums pārliecināties, ka Jūsu Covid-19 sertifikāts ir derīgs, jo pretējā gadījumā peldbaseina apmeklējums būs liegts.

Iedzīvotāji peldbaseinā tiks pieņemti pēc dzīvās rindas principa bez iepriekšējas pieteikšanās. Aicinām ierasties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Lasīt visu ziņu

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem

24.08.2021

afisa_udens_vingrosana_senioriem2_page0001.jpgSeptembrī sāksies ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā Kokneses sporta centrā otrdienās un piektdienās no plkst.18.00 – 19.00. Nodarbības ilgums - 1 stunda.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ieeja tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, kas parāda, ka persona ir:

* Vakcinējusies pret Covid-19;

* Pēdējā pusgada laikā ir pārslimojusi Covid-19;

* Pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Lūgums pirms nodarbību apmeklējuma pārliecināties, ka Jūsu Covid-19 sertifikāts ir derīgs, jo pretējā gadījumā nodarbību apmeklēšana būs liegta.

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Janīna Grinsone - Velde. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās tālr.(+371) 29682910. Vietu skaits ir ierobežots!

Nodarbības ir bez maksas un tās tiek organizētas projekta nr.9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros.

Lasīt visu ziņu

Uzstādīts atpūtas sols ar skatu uz Daugavu un Likteņdārzu

23.08.2021

20210820_150646_ar_logo.jpgDaugavas krastā pie Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas ir uzstādīts jauns koka sols kuģa veidolā ar skatu uz Daugavu un Likteņdārzu. Darbu veicējs ir SIA “GREENWOOD Ltd”.

Koka sols iegādāts un uzstādīts biedrības “Daugavas Savienība” mērķprogrammas 2021.gadam projekta “Atpūtas sols pie Kokneses luterāņu baznīcas” ietvaros. Projekts sekmē vides un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, sakopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Kopējās projekta izmaksas ir 1089,00 euro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienībā” finansējums ir 573,00 euro un 516,00 euro pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas ilgums no 2021.gada 14.jūnija līdz 2021.gada 20.augustam.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbeni

23.08.2021

logo_p.jpgAizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakš sadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

kopbilde.jpgProjekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā.

Lasīt visu ziņu

Koknesē top interjera un eksterjera metālizstrādājumi

19.08.2021

logo_leader.jpgSIA "Iron Design", juridiskā adrese: 1905. gada iela 39B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113, ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) līdzfinansēto projektu Nr. 20-04-AL08-A019.2102-000013 ir iegādājusies jaunas iekārtas (hidrauliskais kalēja āmurs, locīšanas-valcēšanas iekārta, hidrauliskā prese) metālapstrādes darbnīcas izveidei.

Lasīt visu ziņu

Par izglītojošu un aizraujošu vasaras piedzīvojumu Kokneses jauniešiem

22.07.2021

esf___ikvd_logo_ansamblis.jpgIlmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības "IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I" jeb "Es esmu es, esmu daļa no pasaules". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošana,  personīgo mērķu apzināšana un sasniegšana. Palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Lasīt visu ziņu

Sabiedriskās vietās būs pieejams bezvadu interneta pieslēgums Koknesē

22.07.2021

wifi4eu_1.jpgŠajā vasarā Kokneses novadā tiek uzstādīti bezmaksas Wi-Fi piekļuves punkti, kas nodrošinās bezmaksas piekļuvi ātrgaitas bezvadu interneta pieslēgumam bez paroles. Wi-Fi tiks nodrošināts publiskās vietās Koknesē – gan iekštelpās, gan ārā.

Bezvadu interneta pieslēgums būs pieejams Kokneses parka teritorijā pie dīķiem pretī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, pie skulptūras "Mūžībai", Kokneses sporta centra kompleksā, skeitparkā, sporta stadiona, bērnu rotaļu laukumā blakus Blaumaņa ielai, Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils teritorijā, skatu terasē Likteņdārzā, estrādē un Pasūtītāja brīvi izvēlētā iekštelpu objektā. 

Lasīt visu ziņu

Tiek īstenots projekts "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi"

21.07.2021

latlit_logo_lat_full_rgb.jpgTiek īstenots projekts Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Lasīt visu ziņu

Būs jauns atpūtas sols pie Kokneses luterāņu baznīcas

21.07.2021

bilde_baznica_ar_logo2.jpgBiedrība "Daugavas Savienība" apstiprinājusi projektu "Atpūtas sols pie Kokneses luterāņu baznīcas". Kokneses luterāņu baznīcai piemīt nozīmīga kultūrvēsturiskā vērtība, tāpēc baznīcas ārpusē plānots uzstādīt nelielu vides elementu – koka soliņu, kas pēc sava veidola atgādinās kuģi. Darbi tiks īstenoti līdz 2021.gada 20.augustam un tos veiks SIA "GREENWOOD Ltd'.

Lasīt visu ziņu

Kokneses novadā tiks īstenots projekts izglītojamo motivācijas palielināšanai

08.05.2021

esf___ikvd_logo_ansamblis.jpgŠogad Kokneses novada dome otro reizi izsludināja atklātu projektu konkursu "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) ietvaros.

PuMPuRS projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 euro, kas 100% apmērā tiek segts no  Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top