Atceltas projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” aktivitātes, sekojiet līdzi informācijai19.10.2020

Projekta nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ietvaros visas plānotās nodarbības un pasākumi ir atcelti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.624 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Augstāk minētie grozījumi paredz, ka no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim ir aizliegts organizēt sporta pasākumus, bet sporta treniņi (nodarbības) tiek organizētas ārtelpās, individuāli vai attālināti.  

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatīšanos valstī un pieņemtos ierobežojumus ir atceltas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā, brīvie peldbaseina apmeklējumi, atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā un ārstnieciskā vingrošana ūdenī senioriem. Aktivitātes projekta ietveros tiks turpinātas tiklīdz valstī noteiktie ierobežojumi tiks atcelti vai tiks rastas iespējas aktivitātes īstenot drošā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības un visus epidemioloģiskās drošības pasākumus!

printēt Lasīt visu ziņu

Veiksmīgi aizvadītas Meža dienas 202006.10.2020

Sākoties labo darbu nedēļai, pirmdienas rītā, 5.oktobrī, notika Meža dienas 2020 talka kopā ar izglītojošu lekciju par koku nozīmi un mežu apsaimniekošanu Kokneses parkā, lai izdaiļotu parka ainavu ar daudzveidīgiem stādījumiem. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 talkotgribētāji un laikapstākļi lutināja ar siltu laiku un sauli.

Meža dienas 2020 sākās ar AS "Latvijas valsts meži" Meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālista Raimonda Liepiņa izglītojošu lekciju par koku nozīmi un mežu apsaimniekošanu, vērību pievēršot Kokneses parka koku daudzveidībai, bioloģiskajam vecumam un atjaunošanas sarežgītībai, bet turpinājumā norisinoties kopīgai talkai. Talkā piedalījās un ar saviem padomiem dalījās Meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists Raimonds Liepiņš, bet talkošanu rūpīgi uzraudzīja Kokneses novada domes Komunālās nodaļas darbinieces – Benita Peciņa un Margita Krūze. Talkas laikā tika sastādīti 30 ceriņu, 20 abēliju, 10 parasto ievu, 39 skaraino hortenziju un 10 parasto ozolu stādi. Talkas noslēgumā dalībniekiem bija sagādāts cienasts par labi paveiktu darbu. Speciālists Raimonds Liepiņš uzsvēra, ka šādas talkas ir patīkamas un sirdi sildošas, jo to veikums atspoguļosies ilgtermiņā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (70)

Meža dienas talka 202030.09.2020

Aicinām piedalīties Meža dienas talkā 2020 Kokneses parkā pie skulptūras "Mūžībai" 5.oktobrī plkst. 10.00, lai izdaiļotu parka ainavu ar daudzveidīgiem stādījumiem – skaisti ziedošajiem ceriņiem, krāšņajām hortenzijām, smalkajām abēlijām, reibinošajām ievām un varenajiem ozoliem. Talkā piedalīsies Kokneses novada domes pārstāvji un AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists Raimonds Liepiņš ar izglītojošu lekciju par koku nozīmi un mežu apsaimniekošanu, turpinājumā norisinoties aktīvai talkai. Aicināti piedalīties visi interesenti, ņemot līdzi savus darba cimdus!

printēt Lasīt visu ziņu

Pumpurs plaukst Koknesē14.09.2020

Starp Kokneses novada domi un biedrību "Kokneses jauniešu biedrība" tika noslēgts sadarbības līgums par atklātā projekta konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projekta "Vasaras izaugsmes programmas ESteRE" īstenošanu 25 Kokneses novada bērniem, pamatojoties uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus", pamatojoties uz "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" konkursa rezultātiem.

"Vasaras izaugsmes programmas ESteRE" kopējais dalībnieku skaits bija 25 jaunieši, vecumā no 12 – 17 gadiem, ar kuriem strādāja Programmas vadītāja Ieva Ūtēna, mentori Ieva Minde un Jolanta Mašinska, kā arī trīs biedrības biedri, brīvprātīgie jaunieši – apburošās meitenes Natālija Zeica un Ksenija Vītoliņa, kā arī mirkļu ķērājs, fotogrāfs Valters Kārklis. Dalībnieku sastāvā tika pieci Iršu pagasta, divi Bebru pagasta un astoņpadsmit Kokneses pagastā dzīvojoši jaunieši, kuri vēlējās aktīvi pavadīt laiku, pilnveidojot savas prasmes, izzināt sevi un savu novadu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Aktualitātes projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 14.09.2020

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 6. darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

Darbu projektā turpinās pedagogs karjeras konsultants, kurš ir ieguvis sertifikātu un tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas.

Projektā iesaistītās skolas:

  •   Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola;
  •  Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Bebru pamatskola.
printēt Lasīt visu ziņu

Turpinās projekta "Koknese-veselīgākā vide visiem!" aktivitātes10.09.2020

Septembrim tuvojoties noslēgumam, turpināsies projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" ilgi gaidītie bezmaksas veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, nodarbības un lekcijas.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju piedalīties nodarbībās un pasākumos, lai stiprinātu savu veselību! Nodarbības un pasākumi tiks organizēti, ievērojot fizisko distancēšanos un valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

No septembra beigām līdz pat decembrim, to ieskaitot, paredzētas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā, peldbaseina apmeklējumi, atvērtie sporta vakari visām iedzīvotāju grupām, bet atsevišķi tikai senioriem ir paredzētas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības ūdenī un bērniem veselīga uztura nodarbības.

printēt Lasīt visu ziņu

Skeitparka sacensības 17. septembrī03.09.2020

Tiekamies 17. septembrī skeitparka sacensībās visās disciplīnās – BMX, SCOOTER, INLINE, SKATEBOARD! Atgādinām sacensību laikā ievērot fizisko distancēšanos 2 metru attālumā vienam no otra, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus!

Laipni aicināti visi interesenti dalībnieku, skatītāju un atbalstītāju pulkā!

Koknesē izbūvēts monolīts āra skeitparks projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000016 "Kustību prieks" ietvaros, ko īstenojusi biedrība “Kokneses sporta veterānu klubs”. Skeitparkā uzstādītas 7 dažāda veida konstrukcijas ar vieglākām un sarežgītākām izpildes pakāpēm, lai apmeklētājiem tas būtu interesants un piemērots dažādiem prasmju un sagatavotības līmeņiem. Projekta rezultātā izbūvēts āra skeitparks 270 kvadrātmetru platībā un noorganizētas 2 sacensības.

printēt Lasīt visu ziņu

Veikta Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte02.09.2020

Veikta Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk varētu plānot tās saglabāšanu, atjaunošanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem. Darbus veica SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".

Iršu muižas klēts – magazīna ir tipoloģiski spilgts piemērs, kas raksturo Vidzemes muižu arhitektūru vēlīna klasicisma periodā 19.gadsimta pirmajā pusē. Ēkai ir tipiskas tā laika mūra klēts iezīmes ar vaļējo arkatūru lieveni.

Zinātņu doktors, arhitekts un būvpētnieks Ilmārs Dirveiks secinājis, ka Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektūras kvalitātes ir pietiekoši augstas, lai attaisnotos klēts saglabāšana un atjaunošana. Kopējais autentisko elementu īpatsvars nav liels. Tādēļ atbildīgi jāattiecas pret nedaudziem oriģinālajiem artefaktiem, konstrukcijām.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses viduslaiku priekšpils teritorijā jauns galds ar soliem17.08.2020

Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils daļā savu mājvietu radis masīvkoka galds ar soliem. Galds un soli izgatavoti no bīstamajiem, izzāģētajiem vai kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāvājot tiem otru mūžu jaunā veidolā. Darbi veikti projekta "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana" ietvaros. Darbu veicējs – Aldis Neija. Galds un soli izgatavoti no kokmateriāla, jo tie ir videi draudzīgāki materiāli, kā arī tie labāk iekļaujas kultūrvēsturiskajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu lielāku galda un solu ilgmūžību un izturību, zem tiem ir izbruģēts laukums, kā arī turpmāk paredzēta regulāra koka apstrāde ar aizsardzības līdzekļiem, lai pasargātu tos no āra apstākļu ietekmes – mitruma, pelējuma, saules, vēja, dažādiem kukaiņiem, mikroorganismiem u.tml.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Sporta klubi atzinīgi novērtē Kokneses novadā pieejamo infrastruktūru21.08.2020

Sporta klubi un skolas atzinīgi novērtē Kokneses novadā pieejamo infrastruktūru un tās daudzveidīgo piedāvājumu. Vecbebru tehnikuma kompleksā pieejamo 120 gultasvietu daudzums un plaši sakārtotās infrastruktūras un labiekārtotās apkārtnes rezultātā viens no sporta klubiem jau 20 gadus par savu nometņu mītnes vietu izvēlējušies Vecbebrus.

Vasaras ir bērnu un jauniešu nometņu un treniņprogrammu laiks un Vecbebrus par savām mājām šobrīd sauc 139 nometņu un treniņprogrammu dalībnieki. Līdz šim Vecbebros ir veiksmīgi noritējušas 17 nometnes un treniņu programmas.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top