faceboktwitter
lapas galva
Svarīga informācija iedzīvotājiem
Koknese investoriemKokneses sporta centrs logoVikingu lielaiva NamesisVelonomaLikteņdārzsKokneses pilsdrupasClean r

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums. Ko mēs kā vecāki gribam redzēt savos bē26.05.2016

Jaunu zināšanu gūšana, dalīšanās savā pieredzē un pārdzīvojumos- tas viss iekustina mūs un liek aktīvi darboties, un tas ir ceļš uz panākumiem un atzinību. Jebkuras jaunas zināšanas nāk par labu katram no mums. Ko mēs kā vecāki gribam redzēt savos bērnos? Lai viņi būtu dzīvespriecīgi, elastīgi un spētu tikt galā ar stresu, adekvāti rīkoties sarežģītos apstākļos un justies droši. Šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no paša bērna, bet arī no viņa emocionālās attīstības, kurā liels ieguldījums ir jādod vecākiem.

No 11.marta līdz 20.maijam Kokneses sociālā dienesta telpās katru piektdienu pulcējās vecāku grupa, kas apguva zināšanas par bērnu emocionālo audzināšanu no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Pavisam kopā tās bija 11 nodarbības, kuru laikā vecākiem bija iespēja gan klausīties, gan diskutēt par tādām tēmām kā bērna temperamentu, drošu piesaisti, par spēlēšanās un fantāzijas attīstību, dažādām disciplinēšanas metodēm, bērna emocijām, koncentrēšanās un problēmu risināšanas spēju attīstību. Nodarbību cikla noslēgumā vecāki atzina, ka noderīgas ir ne tikai iegūtās zināšanas, bet arī grupas kopā būšana un dalīšanās pieredzē. Reizēm ir tik svarīgi sajust, ka apkārt ir saprotoši cilvēki, un šāda veida atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Iegūtās zināšanas palīdz labāk izprast savu bērnu un viņa vajadzības, kā arī izpratni, kā mazināt bērna uzvedības problēmas. Programmas nodarbību noslēgumā visas grupas dalībnieces saņēma apliecības par grupas apmeklēšanu un programmas tēmu noklausīšanos.

Savukārt 16.maijā savu darbību uzsāka vecāku, kuri audzina pusaudžus, atbalsta grupa. Šo grupu vada sociālā dienesta psiholoģe Kristīne Karlsone. Vecāki tiekas pirmdienu pēcpusdienās, kad kopīgi tiek izrunātas tādas tēmas kā pašvērtējums, motivācija, dzimtas vērtības, temperaments un raksturs, reakcijas krīzes situācijās un citas. Piedalīšanās grupas nodarbībās ir daudz vairāk par informācijas izlasīšanu žurnālā vai grāmatā. Būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā domu apmaiņa un psiholoģes atbalsts katram grupas dalībniekam. Kopējās nodarbībās ir dota iespēja izprast saikni starp pašu vecāku bērnības un skolas gadu pieredzi un tagad viņu pašu izmantotajām audzināšanas metodēm.

Vecāku atbalsta grupas ir slēgtas grupas. Tajās dalību uzsāk un katru nodarbību turpina tie paši dalībnieki. Atkārtoti vecāku atbalsta grupas tiks organizētas rudenī, tad arī aicināsim pieteikties jaunus dalībniekus. Pie mums visi tiek laipni gaidīti!

Baiba Tālmane,

Sociālā dienesta vadītāja

printēt

Koknese iesaistās Hanzas savienības pilsētu projektā16.10.2015

Kokneses novada dome kā projekta partneris ir iesaistījies triju valstu – Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas – Hanzas pilsētu kopīgā tūrisma attīstības projektā „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” HANSA: Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances” (Hanzas projekts), kas tika iesniegts un apstiprināts Centrālbaltijas jūras reģiona programmā. Projekta īstenošana jau sākusies un ilgs līdz 2018.gada jūnijam. Kopīgās aktivitātēs tiks veicināta mazo Hanzas pilsētu aktīva līdzdalība Hanzas tūrisma apritē, veidojot tās par spēcīgu kultūras tūrisma maršrutu. Tiks izstrādāti starptautiski kompleksie piedāvājumi īsiem izbraucieniem no lielajām pilsētām - Tallinas, Rīgas un Stokholmas. Strādāsim pie tā, lai padarītu Hanzas mantojumu redzamu un pieejamu partneru pilsētās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (12)

Īstenots projekts par bērnu rotaļu laukuma izveidi Koknesē30.06.2017

Ir īstenots Kokneses novada domes projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē”, Nr.13-04-LL20-L413201-000026. Projekta rezultātā Koknesē ierīkots bērnu rotaļu laukums - teritorijā pie Blaumaņa un Indrānu ielas uzstādītas jaunas, daudzveidīgas iekārtas - bērnu rotaļu pilsētiņa, tīkls – piramīda, divvietīgās šūpoles uz koka statņiem, karuselis, atsperšūpoles, mājiņa ar skaitīkļiem, kā arī divi soliņi atpūtai. Laukuma konstrukcijas ir speciāli veidotas dažāda vecuma bērniem (bet ne vecākiem par 12 gadiem), lai katrs atrastu sev tīkamu aktivitāti. Aicinām apmeklētājus pievērst uzmanību bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumiem, kas pieejami lapenē pie rotaļu laukuma. Noteikumos atrodama informācija par rotaļu laukuma elementu lietošanas ierobežojumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Top bērnu rotaļu laukums Iršu pagastā01.06.2017

Drīz pēc mācību gada beigām Iršu bērni saņems sengaidītu dāvanu – jaunu, krāšņu rotaļu, vingrošanas un atpūtas laukumu pagasta centrā . Vieta atrasta īsti piemērota – abās pusēs laukumam ir Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas, blakus gājēju celiņi – būs ērti piekļūt. Līdz šim laukums bija neizmantots, tukšs, uz tā tikai vienmuļš zāliens. Pirms gada, biedrības „Irsis” biedru pilnsapulcē, pārrunājot pagasta sadzīves vajadzības, izskanēja doma – pagasta centrā brīvā dabā nav piemērotas vietas aktīvai , sportiskai brīvā laika pavadīšanai bērniem kopā ar vecākiem . Un visi vienbalsīgi nolēma – jāraksta projekts, lai šī iecere varētu tikt īstenota.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Apstiprināts Valsts zivju fondā iesniegtais projekts31.05.2017

Zemkopības ministrija apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novada publiskajos ūdeņos” Valsts zivju fonda finansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības pasākumu kvalitāti Kokneses novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot efektīvākus makšķernieku kontroles veikšanas apstākļus, ilgtermiņā vecinot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesē viesojas projekta partneri no Lietuvas un Jēkabpils29.05.2017

Aprīlī sadarbojoties četriem partneriem no Latvijas un Lietuvas ir uzsākts jauns Latvijas - Lietuvas programmas 2014-2020 finansēts projekts Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou). Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldības administrācija. 17.maijā Koknesē notika pirmā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika plānotas kopīgās projekta aktivitātes, dalība projekta partneru pasākumos, maršrutu izveide, projekta budžeta plānošana, publicitātes nosacījumi u.c.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Iespēja jauniešiem apgūt jaunas prasmes un zināšanas29.05.2017

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Kokneses novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos. Mērķa grupā ietilpst arī jaunās māmiņas, kuras nav darba attiecībās, un jaunieši, kuri neturpina mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).

printēt Lasīt visu ziņu

Projekta “Koknese- veselīgākā vide visiem” DARBA PLĀNS 2017.gadam25.05.2017

“Projekta “Koknese- veselīgākā vide visiem” DARBA PLĀNS 2017.gadam darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. “

printēt

Kokneses Hanzas stāsts23.05.2017

2016.gadā Hanzas projekta ietvaros vēstures zinātņu doktora grāda pretendents Edgars Plētiens izstrādāja vēsturisku pētījumu par Koknesi Hanzas savienības laikos “Kokneses mazpilsētas veidošanās un attīstība Livonijā 13.- 16. gs.”. Ar pilnu veiktā pētījuma tekstu var iepazīties šeit.

Piedāvājam nelielu stāstījumu par to, kāda gaisotne valdīja viduslaikos Kokneses vietā.

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesē viesojas tūrisma speciālisti no Vācijas un Nīderlandes15.05.2017

Saulainajā 11.maijā Koknesē HANSA projekta ietvaros viesojās tūrisma speciālisti no Nīderlandes un Vācijas, lai iepazītu mazo Hanzas pilsētu Koknesi un sniegtu novērtējumu par tūrisma piedāvājumu. Viesi apmeklēja amatu centru "Mazā kāpa", Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas. Tūrisma centra informācijas konsultante Kristiāna Ancelāne, vadot ekspedīciju “Hanzas ceļi” Kokneses parkā, iepazīstināja ciemiņus ar Koknesei nozīmīgām vēsturiskām vietām, notikumiem un dabas vērtībām. Koknese ir viena no testēšanas brauciena programmā ietvertajām Hanzas pilsētām, kuras pēc brauciena dalībnieku vizītes saņems novērtējumu par esošā tūrisma piedāvājuma kvalitāti, naktsmītnēm, ēdināšanu, iepazītajām ekskursijām, maršrutiem utml.

Informāciju sagatavoja: Māra Bitāne, Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top