faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Projekta "Koknese - veselīgākā vide visiem" pasākumu kalendārs
Sākot ar septembri, katru nedēļu iedzīvotājiem ir pieejamas dažādas fiziskas nodarbības un lekcijas par veselības tēmām. Par nodarbību apmeklējumu iedzīvotājiem nav jāmaksā, jo izmaksas sedz Eiropas Sociālais fonds. Visas nodarbības vada sertificēti speciālisti. Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas un papildus pasākumi, tāpēc aktuālo informāciju aicinām skatīt www.koknese.lv (sadaļā: Pašvaldība – Projekti), Facebook lapā https://www.facebook.com/vesel...  vai interesēties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, T.65133636, mara.bitane@koknese.lv. Pieteikšanās uz nodarbībām individuāli sekojot norādītajai informācijai novada mājaslapā, Facebook lapā un novada avīzē, kā arī pie ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldēs un domes iestādēs.

OKTOBRIS 2017


16.
OKTOBRIS
17.
OKTOBRIS
18.
OKTOBRIS
19.
OKTOBRIS
20.
OKTOBRIS
21.
OKTOBRIS
22.
OKTOBRIS
"Koknese sporto" Florbols Sporta centra hallē, 18:30"Vingrošana fizioterapeita vadībā" Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45 "Skaidrības dienas" Iršos, Ģimenes atbalsta centrā "Dzeguzīte"   "Koknese sporto" Orientēšanās Kokneses stadionā
"Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 Lekcija "Pusaudži un viņu krīzes", Kokneses tūrisma centrā, 17:30 "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00    
"Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē, 17:30  "Vingrošanas enerģija" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00 "Vingrošanas enerģija" Bebru pamatskolas sporta zāle, 17:30 "Vingrošana fizioterapeita vadībā" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00 "Vingrošana fizioterapeita vadībā"  Pērses sākumskolā, 17:00    
23.
OKTOBRIS
24.
OKTOBRIS
25.
OKTOBRIS
26.
OKTOBRIS
27.
OKTOBRIS
28.
OKTOBRIS
29.
OKTOBRIS
"Lekcija par veselīgu uzturu (0-5 gadus veciem bērniem)" PII "Gundega" 17:30 "Vingrošana fizioterapeita vadībā" Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  "Vingrošanas enerģija" Bebru pamatskolas sporta zāle, 17:30 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
"Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē, 17:30 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30  "Ģimenes ārsts" Kokneses novada domes Mazā zāle, 17:30 "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00"Vingrošana fizioterapeita vadībā"  Pērses sākumskolā, 17:00    
   "Vingrošanas enerģija" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00 "Vingrošana fizioterapeita vadībā" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00    
30.
OKTOBRIS
31.
OKTOBRIS
PIEZĪMES
"Lekcija par veselīgu uzturu (0-5 gadus veciem bērniem)" Iršu pagasta pārvalde 17:00 "Vingrošana fizioterapeita vadībā" Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00           
"Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30          
"Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē, 18:15 "Vingrošanas enerģija" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00  

NOVEMBRIS 2017

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA
30.
OKTOBRIS
31.
OKTOBRIS
1.
NOVEMBRIS
2.
NOVEMBRIS
3.
NOVEMBRIS
4.
NOVEMBRIS
5.
NOVEMBRIS
  "Vingrošana fizioterapeita vadībā" Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  Lekcija "Ģimenē bērns ar īpašām vajadzībām"Kokneses Tūrisma info centrs, 17:30 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins 16.45"Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00 "Smilšu terapija bērniem" Krāsaino smilšu spēļu nodarbības Kokneses Dienas centrā, 11:00  "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
  "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 Bebros 17:30-18:30 (1h) "Vingrošanas enerģija" Bebru pamatskolas sporta zāle  "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00
 "Vingrošanas fiziot. vadībā" Pērses sākumskola, Iršos, 17:00-18:00   
   "Vingrošanas enerģija" I.Gaiša vidusskolas zāle, 18:00 "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00  "Vingrošana fiziot.vadībā" I.Gaiša Kokneses vidussskolas zāle, 18:00-19:00       
6.
NOVEMBRIS
7.
NOVEMBRIS
8.
NOVEMBRIS
9.
NOVEMBRIS
10.
NOVEMBRIS
11.
NOVEMBRIS
12.
NOVEMBRIS
Lekcijas par bērnu motoro attīstību un stājas traucējumu profilaksi PII "Bitīte" Bebros 17:00 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Jauniešu vecāku izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem" Kokneses vidusskola 18:45-20:15 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
"Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 Koknese 18:00-19:00 (1h) "Vingrošanas enerģija" Vidusskolas zāle Bebros 17:30-18:30 (1h) "Vingrošanas enerģija" Bebru pamatskolas sporta zāle  "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45
 Iršos 17:00-18:00 "Vingrošanas fiziot pavad " Pērses sākumskolā     
 "Vingrošana enerģijai" Iršu sporta halle, 17:30-18:30 
Vingrošana fizioterapeita vadībā, Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  "Ģimenes ārsts" Iršu pagasta pārvalde, 17:30  "Vingrošana fiziot.vadībā" I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 18:00-19:00    
    "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00 "Jauniešu vecāku izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jaut." Bebru pamatskola, 17:00-18:30
     
13.
NOVEMBRIS
14. NOVEMBRIS15.
NOVEMBRIS
16.
NOVEMBRIS
17.
NOVEMBRIS
18.
NOVEMBRIS
19.
NOVEMBRIS
"Koknese sporto" Telpu futbols Sporta centra hallē Vingrošana fizioterapeita vadībā, Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00  "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
"Lekcijas par bērnu motoro attīstību un stājas traucējumu profilaksi" PII "Gundega" 17:30 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 Lekcija "Tēva, vecvecāku loma ģimenē" Kokneses Tūrisma info centrs, 17:30 "Vingrošana fiziot.vadībā" I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 18:00-19:00  "Vingrošana fiziot.vadībā " Pērses sākumskola, Iršos, 17:00-18:00    
 Iršos 17:30-18:30 "Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē 


"Ģimenes ārsts" Bebru pagasta bibliotēka, 17:00
Koknese 18:00-19:00 (1h) "Vingrošanas enerģija" Vidusskolas zāle Bebros 17:30-18:30 (1h) "Vingrošanas enerģija" Bebru pamatskolas sporta zāle  "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00     
20.
NOVEMBRIS
21.
NOVEMBRIS
22.
NOVEMBRIS
23.
NOVEMBRIS
24.
NOVEMBRIS
25.
NOVEMBRIS
26.
NOVEMBRIS
 Iršos 17:30-18:30 "Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē  "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45 "Smilšu terapija bērniem" Krāsaino smilšu spēļu nodarbības PII "Bitīte" Bebros, 9:30   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
 "Pediatrs"  Kokneses novada domes zāle, 17:00 Vingrošana fizioterapeita vadībā, Bebru pamatskolas sporta zālē, 17:00  Bebros 17:30-18:30 "Vingrošanas enerģija" bebru pamatskolas sporta zāle  "Vingrošana fiziot.vadībā" I.Gaiša Kokneses vidusskolas zāle, 18:00-19:00 "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00    
  Koknese 18:00-19:00 (1h) "Vingrošanas enerģija" Vidusskolas zāle  "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00  Iršos 17:00-18:00"Vingrošanas fiziot pavad " Pērses sākumskolā     
27.
NOVEMBRIS
28.
NOVEMBRIS
29.
NOVEMBRIS
30.
NOVEMBRIS
1.
DECEMBRIS
2.
DECEMBRIS
3.
DECEMBRIS
"Koknese sporto" Vieglatlētika Sporta centra hallē "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 18:30 "Lekcija par vientulības depresijas pārvarēšanu, psihol.trauc." Kokneses Tūrisma info centrs, 17:30 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45      
 Iršos 17:30-18:30 "Vingrošanas enerģija" Iršu sporta zālē  Koknese 18:00-19:00 (1h) "Vingrošanas enerģija" Vidusskolas zāle Bebros 17:30-18:30 (1h) "Vingrošanas enerģija" bebru pamatskolas sporta zāle   "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00      
"Lekcijas par bērnu motoro attīstību un stājas traucējumu profilaksi" Iršu pagasta pārvalde 17:00  "Pediatrs" Bebru pagasta bibliotēka, 17:00 "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00        


DECEMBRIS 2017

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA
27.
NOVEMBRIS
28.
NOVEMBRIS
29.
NOVEMBRIS
30.
NOVEMBRIS
1.
DECEMBRIS
2.
DECEMBRIS
3.
DECEMBRIS
        "Vingrošana ūdenī iedzīvotājiem virs 50 gadiem" Kokneses baseins 19:00   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
4.
DECEMBRIS
5.
DECEMBRIS
6.
DECEMBRIS
7.
DECEMBRIS
8.
DECEMBRIS
9.
DECEMBRIS
10.
DECEMBRIS
"Koknese sporto" Volejbols Sporta centra hallē   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00 "Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45     "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
Nodarbība par pubertāti, Kokneseses vidusskola 09:00-10:30      "Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00      
Nodarbība par sekstingu, Kokneses vidusskola 10:45-12:15            
Nodarbība par sekstingu, Bebru pamatskola 13:00-14:30            
11.
DECEMBRIS
12.
DECEMBRIS
13.
DECEMBRIS
14.
DECEMBRIS
15.
DECEMBRIS
16. DECEMBRIS17.
DECEMBRIS
"Koknese sporto" Basketbols Sporta centra hallē  "Pediatrs" Iršu pagasta pārvalde, 17:00 "Pēcdzemdību depresija" lekcija  Kokneses Tūrisma info centrs, 17:30 


"Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00
"Vingrošana ūdenī grūtniecēm" Kokneses baseins, 16:45

"Vingrošana ūdenī jaunajām māmiņām" Kokneses baseins, 19:00
    "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 15:00-18:00
18.
DECEMBRIS
19.
DECEMBRIS
20.
DECEMBRIS
21.
DECEMBRIS
22.
DECEMBRIS
23.
DECEMBRIS
24.
DECEMBRIS
"Koknese sporto" Vingrošana/ sportošana jauniešiem Sporta centra hallē   "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00        
25.
DECEMBRIS
26.
DECEMBRIS
27.
DECEMBRIS
28.
DECEMBRIS
29.
DECEMBRIS
30. DECEMBRIS31.
DECEMBRIS
    "Ikdienas aktivitāte - veselības pamats" Atvērtie sporta vakari Kokneses sporta centrā 19:00-22:00        


Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top