Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pii_gundega/pieredzes_apmainas_seminars_muzikas_un_ritmikas_skolotajam_kokneses_novada_pii_gundega
Drukas datums: 02:22:20 04.04.2020

Pieredzes apmaiņas seminārs mūzikas un ritmikas skolotājām Kokneses novada PII “Gundega”11.02.2019

Noslēdzies Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu Latvijas simtgadei veltītais projekts "Spēlējiet, spēlmanīši!", kura mērķis bija veicināt bērnu patriotisko audzināšanu un savas valsts piederības sajūtas apzināšanos, iepazīstot latviešu komponistu skaņdarbus. Šis muzikālais piedzīvojums ilga vienu gadu, tā laikā apzinājām un atlasījām latviešu komponistu skaņdarbus, kas piemēroti pirmsskolas vecuma bērniem. Izveidojām ritma instrumentu partitūras un muzicējām ar saviem audzēkņiem. Projektā tika iesaistīti visi PII "Gundega" bērni.

Projektu "Spēlējiet, spēlmanīši!" noslēdzām 6. februārī ar pieredzes apmaiņas semināru. Tajā piedalījās mūzikas un ritmikas skolotājas no Aizkraukles, Skrīveriem, Daudzeses, Pļaviņām, Lielvārdes, Pierīgas, kā arī no Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Semināru atklājām ar PII “Gundega’’ skolotāju īpašu sagatavotu priekšnesumu, kurā skanēja latviešu komponistu mūzika ("Sapņu pārdevējs" M. Freimanis, "Melanholiskais valsis" E. Dārziņš, "Es skrienu" L. Reiniks u.c.) Ciemiņus priecēja grupu "Cālītis", "Zvaniņš", "Sprīdītis", "Kamenīte" un "Lācītis" bērni. Praktiskajā daļā mūzikas skolotājas Ilona Makareni, Inese Urtāne, Marija Vilde un ritmikas skolotāja Agrita Zālīte dalījās ar projekta laikā uzkrātajiem metodiskajiem materiāliem, orķestru partitūrām un deju horeogrāfijām. Ciemiņi dāvanā saņēma metodisko materiālu krājumu ar muzikālo pielikumu, kurā apkopoti 12 orķestru apraksti elementārai muzicēšanai, 8 deju horeogrāfijas, kā arī CD ar 28 skaņdarbiem. Pagājšgad projektu "Spēlējiet, spēlmanīši!’" atklājām ar pārsteigumu – trubafonu, tad arī noslēdzām ar to, ļaujot semināra dalībniekiem ieklausīties šī netradicionālā instrumenta skaņās.

Īpašs prieks par semināra dalībnieku labajiem vārdiem. "Ļoti liels un vārdos pat neaprakstāms gandarījums par tik profesionāli organizēto pasākumu, kas sevī ietvēra teorētisko materiālu praktisko pamatojumu un demonstrējumu, parādot gan ikdienā veikto milzīgo atdevi darbā ar bērniem, gan arī sadarbību mūzikas kolēģu un visas iestādes profesionāļu vidū. Latviešu mūzika ir mūsu tautas bagātība un, ja to ir iespējams tik interesantā un muzikāli ritmiskā veidā parādīt sākot jau no jaunākā vecuma bērniem, tad tie ir augsti vērtējami sasniegumi mūsu tautas kultūras mantojuma kontekstā. Kokneses pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Gundega’’ kolektīvs un audzēkņi var būt patiesi lepni par savu iestādi un veikumu tajā, jauno kompetenču pieeja ir jūtama ik uz soļa, radošums, prieks, jēgpilnas mācīšanās metodes, vides mērķtiecīgs iekārtojums un mīlestība darāmajam darbam, ko izstaro visi darbinieki, nesīs panākumus un gandarījumu arī nākotnē, audzinot jauno paaudzi. Ir patiess prieks, ka ārpus galvaspilsētas robežām ir tādas iestādes, no kurām zināšanas un pieredzi var smelties kolēģi pat no visas Latvijas," atzina Kristīne Stulberga, Stopiņu novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe, mūzikas skolotāja.

Vēlos pateikt lielu paldies PII "Gundega" administrācijai, skolotājām un tehniskajiem darbiniekiem par saliedētību un līdzi jušanu, gatavojoties ciemiņu uzņemšanai. Pārliecinājos, ka kopā mēs varam ļoti daudz, jo katrs savu darbu cenšamies darīt ar prieku, mīlestību un lielu atbildību. 

 Marija Vilde

 PII "Gundega" mūzikas skolotāja