Spietiņa lidojums15.06.2018

6.jūnija rīts dzestrs, vējains, bet pārsteigumu gaidās… Ik gadu pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" bērni ir ceļa jūtīs. Kāds rudenī dosies uz skolu, bet cits spietos no grupiņas uz grupiņu.

Šogad mūsu "spietošanu" atraktīvu un brīnumu pilnu vērta smaidīgie Klauniņi – Oki un Doki (skolotājas: Linda un Arta).

Klauni mūs iemācīja burt – radīt brīnumus, noticēt brīnumiem un par tiem priecāties. Brīnumi ir tie, kurus ar sajūsmu atceramies un gaidām! Vispriecīgākais brīnums  -  lielie ziepju burbuļi,  kas vienā mirklī piepildīja visu bērnudārza pagalmu. Burbuļu pavēlniece Daiga Andersone ar meitu Esteri ļāva baudīt šo brīnumu,  kā arī to radīt pašiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (11)

Mūsu ceļš ar varavīksni sazied06.06.2018

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs, kā pumpurs, kurš pretim gaismiņai aust kā saulīte debesīs mīļa un silta, kurai spīdot būs dzīve jāpiepilda. 31. maijā PII "Bitīte" 37. izlaidums, bet grupas skolotājām V.Kalniņai un A.Ādamsonei 1. izlaidums. Pasaule krāsās – tāds kopējais noskaņojums izlaiduma pamatdomai.

Šajā gadā 5 meitenes un 1 zēns ir gatavi skolas gaitām. Kā īstas princeses meitenes tika vestas cauri goda vārtiem un sēdinātas goda vietās līdz piebiedrojās arī vienīgais zēns.

Vēl neliels koncerts – pēdējo reizi bērnudārzā un rokās iegulst iestādes vadītājas I.Vītolas sniegtais pirmais izglītības dokuments par "Pirmsskolas izglītības apguvi".

printēt Lasīt visu ziņu galerija (11)

Labo domu lidojums draugiem06.06.2018

28. maijā bērnudārzā "Bitīte" notika pasākums "Labo domu lidojums draugiem". Šajā dienā ceriņu ieskautajā "dārziņa" pagalmā pulcējās visu grupu bērni un darbinieki. Savu saimi apraudzīt bija ielidojusi arī Bišu māte – Lielā Bitīte (lomā iejutās Inese Skuja). Kopā visi nodziedājām bērnudārza himnu "Dūci, dūci, bitenīte" (D.Cabules mūzika, tautasdziesmas vārdi). Lielā Bitīte savām mazākajām bitītēm vēlēja: "Esiet čaklas un zinātkāras! Lai veicas skolas gaitās! Gaidīsim ciemos!"

Pasākuma gaitā bērni, kuri dosies uz skolu, atstāja savus vēlējumus citu grupu bērniem, saviem draugiem: "Esiet čakli un gudri! Esiet priecīgi! Neslimojiet!" Vēlējumi kā mazas bitītes salidoja ziedos un mirguļoja siltās saules staros.

Bērni, kas turpinās apmeklēt bērnudārzu, aicināja draugus kopējās rotaļās, dāvāja mazas dāvaniņas, vēlēja: "Veiksmīgas skolas gaitas!" Uzdzirkstīja improvizēts salūts, kas izgaismoja draudzības atspulgus visu gadu garumā.

printēt Lasīt visu ziņu

Pateicības koncertā sirsnība un prieks06.06.2018

Nāc, nākdama, vasariņa, Visi bērni tevi gaida. Tevi gaida atnākot, Mani lielu izaugot. /L.t.dz./ Un tā gads aiz gada. Šogad PII "Bitīte" izaugušas lielas sešas mazās bitītes, kuras uzsāks lielo dzīves lidojumu, lidojumu uz skolu un tālāk…

Maija mēnesis atnāca ar saspringtu darbu, ar svētku prieku, arī ar nedaudz skumju noskaņu. Bērnības slieksnis ir pārkāpts.

24. maijā notika par tradīciju jau kļuvušais Pateicības koncerts, kurā bērni ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, mazām pašu gatavotām piemiņas veltēm teica paldies visiem PII "Bitīte" darbiniekiem par lielo sirds mīlestību, iejūtību, sapratni, gudrību, kas ir palīdzējis mazajām bitītēm izaugt. Arī vecāku paldies – skaistajos ziedos. Kad nopietnie vārdi izskanēja, kopā tika baudīta bērnudārza darbinieku sarūpētā torte, bet pēc tam bērni brīvā gaisotnē ļāvās dziesmu un deju priekam. Pasākuma noslēgumā abpusēji izskanēja: "Paldies, ka Jūs esiet!"

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Māmiņu diena "Bitītē"14.05.2018

Lai stiprinātu dzimtas, kurās dzīvo mūsu pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" bērni, jau 26.aprīlī organizējām pasākumu vecvecākiem "Ar mīļumu sirdī…"

Šajā dabas ziedēšanas laikā – maija otrajā svētdienā svinējām Mātes dienu. Gaidot svētkus, bērni ar prieku un centību gatavoja pārsteigumu – nelielu dāvaniņu, lai iepriecinātu savu vismīļāko, vislabāko, visskaistāko māmiņu pasaulē. Tika veidota  māmiņu portretu galerija. Katra grupiņa aicināja savas māmiņas uz nelielu koncertu. Raits deju solis, dziesmas, mazi un mīļi dzejolīši skanēja no sirds uz sirdi. Pēc svētku koncerta  visi labprāt iemūžināja mīļuma mirkļus fotogrāfijās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (22)

Cūkmens ciemojas "Bitītē"02.05.2018

Saulainajā 2. maija rītā PII "Bitīte" pagalmā ieripoja "džipiņš"ar raibām reklāmām par Cūkmenu. Jums radīsies jautājums, kas tas ir  Cūkmens? Viņš kādreiz bija cilvēks, bet reiz izmeta atkritumus mežā un pārtapa par cūku. Tad saprata, ka mēslot ir kaitīgi ne tikai pašam, bet arī mežam un dzīvniekiem un kļuva par tīra meža aizstāvi, kurš ikdienā rūpējas, lai Latvijas daba būtu tīra no atkritumiem.  

Cūkmena kungs bija ieradās mūsu "Bitītē", lai pārliecinātos par bērnu zināšanām, novadītu eksāmenu ekoprogrammā "Cūkmena detektīvi" ietvertajiem jautājumiem un izsniegtu Diplomus par aktīvu līdzdalību meža netīro noslēpumu atklāšanā. Ekoprogrammu "Cūkmena detektīvi " organizē AS "Latvijas Valsts meži", un šajā programmā piedalās apmēram 5000 izglītojamo. PII "Bitītes " 4.grupas bērni divu gadu garumā apguva šo programmu,  katru gadu veicot noteiktus uzdevumus: jāiesēj eglītes sēkliņa un jāizaudzē stāds, jāveic pārgājieni dažādos gadalaikos ar noteiktu uzdevumu, jāpārveido zeķes, kas atbilst visām maņām, jāiemācās Cūkmena deja, dziesma un vēl daudz dažādu uzdevumu. Cūkmena detektīviem jāatklāj mežā labais un sliktais, lai Latvijas daba kļūtu zaļāka.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (12)

Vecvecāku diena "Bitītē"27.04.2018

Ar pavasara gaistošajām smaržām, puķu ziedēšanu un lapu plaukšanu dabā ir sācies  pavasaris. Šajā pavasarīgajā laikā, 26.aprīļa pēcpusdienā, pirmsskolas izglītības iestādes "Bitītē" bija gaidīti mīļi ciemiņi.

Pa taciņu nāk vecmamma ar opīti, moži, mazliet norūpējušies, tomēr smaidīgi. Kas ir vecmāmiņa un vectētiņš? Vecmāmiņa ir maza meitenīte, vectētiņš ir mazs zēns, kuri kopš zināma brīža tapuši sirmi. Viņi labāk par jebkuru citu izprot mazus bērnus un vislabāk prot jokoties. Pasākumā pirmais priekšnesums - darbinieku dziedāta dziesma "Sidrabota roze’" vecvecākus aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Vadot koncertu, skolotāja Linda Ādamsone  starp grupu priekšnesumiem lasīja bērnu stāstus par savu omīti un opīti. Šie mazbērnu stāsti iepriecināja ikvienu, jo pateikti mīļi un no sirds.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)
back to top