Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pii_bitite/zinibu_diena_bitite
Drukas datums: 01:05:38 31.05.2020

Zinību diena "Bitītē"30.09.2019

Jaunais 2019./2020.mācību gads pirmsskolā noritēs pēc jaunās izglītības programmas, kas balstīta kompetencēs  jeb virzīta uz bērnu personīgo īpašību noteikšanu un pilnveidošanos. Obligātā satura pamats ir caurviju prasmes un pamatprasmes. Tās ietvers bērna darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus. Skolotājs pirmsskolā būs bērna mācību plānotājs, novērotājs, līdzdalībnieks, virzītājs, savukārt izglītojamais ir pētnieks un darītājs, pats konstruē  zināšanas un veido izpratni šai darbībai atbilstošos apstākļos.

2. septembris pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" zālē pulcināja 67 izglītojamos. Iestādes vadītāja sveica visus Zinību dienā, bet smaidīgā Burtu meitiņa vedināja bērnus domāt, lai veiktu dažādus uzdevumus. Ar uzdevumiem veiksmīgi tika galā bērni, skolotājas un skolotāju palīgi. Visi esam gatavi jaunajam mācību gadam!

PII "Bitīte" informācija un foto