Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pii_bitite/teva_diena_dzejas_svetku_noskana
Drukas datums: 22:43:02 23.01.2019

Tēva diena dzejas svētku noskaņā20.09.2017

Septembris ir Tēva dienas un Dzejas dienu mēnesis. Latvijā septembra otrajā svētdienā Tēva dienu svin no 2009. gada. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" šos ģimeniskos svētkus atzīmējām jau trešo gadu, bet šoreiz Tēva dienu svinējām ar pasākumu "Dzejas dienu virpulī" tēlnieka V. Jākobsona muzejā "Galdiņi". Spēcīgais lietus pasākuma noskaņu radīja tikai interesantāku. "Dzejas dienu virpuli" atklājām ar PII "Bitīte" himnu "Dūci, dūci bitenīte".

Tikšanās reizē cildinājām dzeju un tās meistarus: Pēteri Brūveru, Vitautu Ļūdēnu, Jāzepu Osmani, Māru Cielēnu un Māru Zālīti. Pasākuma vadītājas lomā iejutās Gudrā Pūce – skolotāja Dzintra Stārastiņa. Visskaistākos dzejoļus komponisti  pārvērš dziesmās. Skolotājas Velga Gredzena un Inese Skuja aicināja dziedāt līdzi Raimonda Paula un Ivetas Kraševskas komponētajām melodijām, bet kustību aktivitātes organizēja skolotāja Ilona Atraste. Katra grupa izvēlējās vienu dzejoli, kurš bija teatrāli jāattēlo, bet mammas, tēti un opīši lieliski tika galā ar savu uzdevumu – izteiksmīgi norunāt kādu no iepazīstināto autoru izvēlētājiem dzejoļiem. Bērni ar sajūsmu klausījās vecāku lasījumā. Par piedalīšanos dalībnieki saņēma ziedus, medaļu un Pateicības rakstu.

Pēc dzejoļu lasījumiem devāmies mieloties ar PII "Bitīte" pavāru ceptām maizītēm un muzeja vadītājas Justīnes Pastores sarūpēto tēju. Sirsnīgā noskaņā vecāku vidū raisījās sarunas.

Kopējā foto mēs redzam, ka mūsu tēti, opīši, krusttēvi ir pelnījuši dienu, kurā tiek palutināti ar bučām, mīļiem vārdiem un pasakām: "Paldies par uzdrīkstēšanos, gādību, rūpību, apzinību, sapratni, ieguldījumu, izpratni un mīlestību!"

 Dzintra Stārastiņa,

PII "Bitīte" metodiķe