Kā lidojums ar gaisa balonu 05.06.2019

Lidojums ar gaisa balonu

Grozā iekšā tikai es un tu…

Bērnības grozā sēž 12 bērni. Pārlidotas leļļu un mašīnu pļavas, pārlidoti pirmo burtu un ciparu lauki. Pārlidotas pirmās nopietnās uzstāšanās trauksmes lejas, sporta nodarbību un svētku prieku kalni.

Klāt izlaiduma diena. Katrs goda krēsliņš greznots ar balonu – tā dāvana no grupas skolotājām – lai lidojums turpinās arvien tālāk. Lai vēl daudzi jo daudzi izlaidumi, lai tāls un piepildīts tālākais dzīves lidojums.

Bērni svētku viesus iepriecināja ar dziesmām, dejām,  dzejoļiem. Tas bija arī pirmais izlaidums pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Justīnei Miezītei. Absolventiem izsniegtas apliecības par pirmo  apgūto izglītības programmu. Emocionāli saviļņojošs bija brīdis, kad bērni sacīja paldies saviem vecākiem un vecvecākiem. Apsveikuma vārdus jaunajiem dzīves sācējiem un viņu vecākiem veltīja Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza.

Tikpat sirsnīgi vecāki pateicās "Bitītes" kolektīvam, dāvinot izzinošas enciklopēdijas gan bērniem, gan arī pieaugušajiem.

Izlaidums izskanējis, tikai paliks skaista kopbilde par jaukajiem  kopā pavadītiem gadiem. Uz tikšanos skolā 1.septembrī novēlēja Bebru pamatskolas 1.klases skolotāja Ligita Locāne.

Un jau pirmajā jūnija nedēļā Spietiņa lidojumu no grupas uz grupu sāka pārējie bērnudārza bērni. Labu ceļa vēju un darbīgas dienas vasarā!

PII "Bitīte" informācija un foto

 

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top