Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/perses_sakumskola/gaismas_pils_vestnesi_perse
Drukas datums: 14:28:27 04.07.2020

Gaismas pils vēstneši Pērsē09.11.2018

Šā gada 2.novembrī Pērses sākumskolā viesojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas  galvenā nozaru bibliotekāre - Pērses pamatskolas absolvente Ieva Kraukle un Iršu pagasta bibliotekāre Dace Grele.

Tikšanās mērķis- noskaodrot, kā sēžot skolas solā jādomā par karjeras un izglītības iespējām. Izvēlēties profesiju nebūt nav tik viegli. Sniedzot skolēniem iespēju iepazīties ar citu pieredzi, viņam paveras plašāks redzējums par profesiju daudzveidību.

Savā prezentācijā Ieva parādīja, kāpēc viņa izvēlējās, pēc daudzu uzskatiem nepopulāro profesiju- bibliotekārs. Ieva atklāja, ka beidzot 9. un arī 12. klasi ir grūti izvēlēties, kurp doties tālāk izglītoties. Tāpēc Ieva kritiski izvērtēja  savu spēju stiprās un vājās puses.. Šinī procesā liels atbalsts bija vecāki ar kuriem tika izskatītas daudzas, jo daudzas studiju programmas. Izvēle palika pie bibliotekāru zinātnes, jo eksaktie priekšmeti nebija Ievas stiprā puse. Piedāvātie programmas priekšmeti izklausījās interesanti un saistoši.

Ievas karjeras ceļš sākās studējot sociālo un humanitāro zinātņu atziņas un apgūstot izformācijas tehnoloģijas. Izbaudīti ir putekļaini grāmatu plaukti, vienmuļš papīra darbs, grāmatu kārtošana un darbs lasītavā. Nemitīgi sevi pilnveidojot un turpinot mācīties ir neatlaidīgi kāpts pa karjeras kāpnēm. Uz šo brīdi Ievai ir maģistra grāds un  darbs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Viņa ir humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe. Ieva ar savu attieksmi, pienākumu izpildi, pierādot sevi kā radošu, aktīvu darbinieku vēl vada ekskursijas, pasākumus, veido izstādes un piedalās dažādos projektos.

Savukārt Iršu mazā gaismas pils vadītāja D. Grele pastāstīja, kā tiek organizēts darbs publiskajā bibliotēkā. Izrādās, ka darba specifika ir vienāda, bet atšķirīgi ir apjomi. Lauku bibliotekāriem ir jābūt elastīgiem un tāpat kā Ievai – nemitīgi sevi pilnveidojot, jāmācās un jāiet līdzi laikam un inovācijām. Nelielā pagastā bibliotekāram ir svarīgi zināt lietotāju vēlmes un tās piepildīt, profesionāli komplektējot krājumu.

Lielu paldies sakām  absolventei Ievai un pagasta bibliotekas vadītājai Dacei.

Sagatavoja PKK Olita Ruža