Es mīlu Tevi, Latvija!22.11.2018

16.novembrī, gaidāmo svētku noskaņās, Pērses sākumskola sveica Latviju tās simtgadē ar pasākumu "Es mīlu Tevi, Latvija!". Šis svinīgais pasākums vairoja valsts svētku sajūtas un emocijas.

Skolēni,  pirmsskolas grupiņu bērni un audzinātājas bija sagatavojuši katrs savu sveicienu Latvijai svētkos. 6.klases skolēni lika atskatīties uz Latvijas vēsturiskajiem notikumiem. 5.klases skolēni priecēja deklamējot dzeju. 4.un 2.klase vienojās ierindas soļošanā. Skolēni rādīja savu prasmi  nostāties taisnā rindā, soļot vienā ritmā un dziedāt patriotisku dziesmu. Ierindas soļošanu precīzi komandēja 4.klases skolniece Džeina. 1. un 3.klases audzinātāja un skolēni savu mīlestību un cieņu pret Latviju - savu dzimteni, izteica kopējā dzejolī un aizdegtās sveču  liesmiņās, kas sildīja. Pirmsskolas grupiņas bērni bija īpaši sagatavojušies. Katram mazajam ķiparam bija vienots latvisks elements - izšūta rokassprādze ar tautiskiem ornamentiem, zēniem - tauriņš, bet meitenēm - skaists, latviskām krāsām veidots matu pušķis. Neizpalika arī bez Latvijas karodziņiem.  Pirmsskolas grupas bērni un audzinātāja Latvijai veltīja dziesmas un deklamēja dzeju.

Pēc svinīgās līnijas skolā norisinājās erudīts "Es mīlu Tevi, Latvija!", kurā skolēni ieguva jaunas zināšanas, kā arī nostiprināja jau sen iegūtās. Pavisam tika izveidotas  piecas komandas un tikpat stacijas, kas bērniem bija jāiziet. Uzdevumi bija visdažādākie. Vienā no stacijām skolēni atbildēja uz jautājumiem par Latviju,  asināja savus prātus atmiņas spēlē, kur  vajadzēja atcerēties Latvijā nozīmīgākos objektus un tēlus. Skolēniem bija jāatceras Latvijas vēsturiskie novadi, liekot puzli, jākrāso latviskie ornamenti, jāmin vecvārdi. Skolēni ļoti prasmīgi veica uzdevumu, kur bija jāsavieno novads ar tam piederošo tautisko tērpu. Šis uzdevums vislabāk padevās tautisko deju dejotājiem. Skolēniem, izmantojot interaktīvo tāfeli, bija iespēja apceļot Latviju, meklējot kartē dažādas Latvijas pilsētas, ezerus, paugurus un upes. Kādā no stacijām skolēni varēja sacensties pastalu ātrsiešanas konkursā.

Dienas laikā pirmsskolas grupiņas telpā pašiem mazākajiem  Pērses sākumskolas ķipariem norisinājās radošā darbnīca.  Pirmsskolas grupas mazie bērni iepazina latvju rakstu zīmes, meklēja tās šallēs, cimdos un grāmatā, kā arī izkrāsoja savus ornamentus. Bērni  uzmanīgi atbildēja uz jautājumiem par Latviju. Katram bērnam bija iespēja no koka klučiem radīt savu sarkanbaltsarkano karogu, kā arī skolas gaitenī veidot Baltijas ceļu karoga veidolā. Mazie aktīvisti darbojās graudu darbnīcās, konstruēja mūsdienu latviešu celtnes, piepildīja Latvijas kontūru ar ziediem, kokiem, dzīvniekiem, putniem un taureņiem. Neizpalika arī kopīga muzicēšana.

Šī bija lieliska diena, kurā Pērses sākumskolas kolektīvs, skolēni un bērni parādīja savu prasmi sadarboties, runāt publikas priekšā, parādīt savas zināšanas par Latviju.

 Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores p.i.

 

 

back to top