Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/perses_sakumskola/enu_diena_perses_sakumskola
Drukas datums: 14:37:55 04.07.2020

Ēnu diena Pērses sākumskolā14.02.2019

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Pērses sākumskolas skolēni šogad ēnoja skolā. Sadarbībā ar skolas padomi, tika uzrunāti klašu vecāki. Viņi mācību stundu ietvaros pastāstīja par savu karjeras ceļu, par profesijām, kurās strādājuši vai strādā joprojām. Skolēni varēja izzināt, kādas prasmes un iemaņas vajadzīgas, lai strādātu, kāda izglītība jāapgūst konkrētajam amatam. Skolēni  tika informēti  par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēti profesijas izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Bērni ar interesi klausījās, kas no tā, ko mācījās skolā, konkrētajā darbā noder visvairāk.  

Ēnu dienas mērķis tika sasniegts! Tika  rosināta skolēnu interese par profesijām, tika izzināti dažādi izglītības iegūšanas ceļi un karjeras iespējas. Skolēniem bija iespēja tikties un uzklausīt savus un skolasbiedru vecākus, dzirdēt viņu veiksmes stāstus, padomus.

Paldies Gaļinai Krauklei, Līgai Purkalnei, Lāsmai Ružai-Riekstiņai un Ivetai Riekstiņai par atsaucību un to, ka iepazīstinājāt ar savu karjeras ceļu, atklājāt skolēniem saikni starp izglītību un karjeru!

 Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores p.i.