Pedagoģiski medicīniskā komisija

Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiek Kokneses novada domes sēžu zālē, Melioratoru ielā 1.

Uz Kokneses PMK sēdi jāpiesakās iepriekš - tālr.29687125, e- pasts: renkmane@inbox.lv, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, deklarēto dzīvesvietu.

Izglītojamais uz PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē). Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.

Ierodoties uz Kokneses novada PMK sēdi, jāņem līdzi jāņem nepieciešamie dokumenti: 

 • PMK iesniedzamie dokumenti
 • Iesniegums
 • Izglītības iestādes informācija par izglītojamo
 • Lūgums nepieciešamos dokumentus iesniegt nedēļu pirms komisijas sēdes.

  Ar Kokneses novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.6.1  ir izveidota Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija sekojošā sastāvā:

  • Inese Svence - specilās izglītības skolotāja;
  • Aelita Beitika - sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā;
  • Sarmīte Dombrovska - logopēds;
  • Maruta Urga- speciālās izglītības skolotājs;
  • Daina Eglīte - pediatre;
  • Evija Smilgāja – psihiatre.
  Pasākumu kalendārs
  Kokneses novada vēstis

  Jaunākās galerijas


  back to top