Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/9406/bebru_pagasta_kopigi_sagaidita_latvijas_valsts_dzimsanas_diena
Drukas datums: 14:17:01 29.09.2020

Bebru pagastā kopīgi sagaidīta Latvijas valsts dzimšanas diena

15.11.2019 18:00 kur : Vecbebru tehnikums

Bebru pagasta iedzīvotājus 15. novembra vakarā Vecbebru tehnikuma zālē vienoja gaiša svētku sajūta, tiekoties Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajā pasākumā.

"Maza mana tēvuzeme, divu roku platumā. Mīļa mana tēvuzeme, divu roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme, visa mūža garumā." Svinīgais sarīkojums iesākās ar pasākuma vadītājas Jolantas Mašinskas runātajiem dzejnieka Knuta Skujenieka mīlestības vārdiem Latvijai un kopīgi nodziedātu valsts himnu. Bebru pagasta iedzīvotājus svētkos sveica Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, izsakot pateicību pārvaldes iestāžu darbiniekiem un darbīgajiem Bebru pagasta uzņēmējiem par kopīgi paveikto šajā gadā.

Sirsnīgajā svētku koncertā priecēja pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" audzēkņu priekšnesums mūzikas skolotājas Velgas Gredzenas vadībā, Bebru pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Nianse" (vadītāja Liāna Haritonova) sniegums, kā arī Bebru pamatskolas 5. – 9. klašu meiteņu raitais dejas solis (vadītāja Renāta Jaudzema), vidējās paaudzes deju kolektīva "Rats" (vadītāja Laura Freimane) izdejotie latviešu tautas deju raksti. Pacilājošu svētku sajūtu radīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu muzikālās studijas (vadītājs Druvis Andriksons) uzstāšanās.

Maza ir mūsu tēvu zeme, bet tās lielums un spēks ir mūsu tautas gara bagātībās –  deju un dziesmu priekšnesumos apliecināja koncerta dalībnieki.

Pasākuma noslēgumā kopīgi nodziedātā Imanta Kalniņa dziesma ar Māras Zālītes vārdiem "Piena ceļš" izteica vissvarīgāko mums katram – laimīgā zeme ir tā, kuru saucam par savām mājām.

 Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lindas Saldavas foto