Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/9048/dzejas_dienas_koknese
Drukas datums: 11:02:12 23.10.2020

Dzejas dienas Koknesē

21.09.2019 14:00 kur : Kokneses kultūras nams

Septīto rudeni biedrība "Mazā taka" aicināja novadniekus svinēt Dzejas svētkus. 21. septembrī,  Pasaules talkas dienā, Kokneses kultūras namā biedrības autori, jauktais koris "Alaine", komponists Andris Kristons un dzejas cienītāji simboliski iestādīja dzejas, mūzikas un draudzības koku. Jāteic, ka "Mazās takas" autoru, "Alaines" dziedātāju un Andra Kristona sadarbība aizsākās 2017. gada oktobrī, kad jauktais koris "Alaine" un diriģente Silvija Cīrule rīkoja pasākumu "Dzejas un mūzikas iedvesmotie". Šo divu gadu laikā kora dziesmu pūrs ir kļuvis bagātāks ar komponista dāvātām dziesmām, no kurām daudzas ir ar Kokneses dzejas autoru vārsmām.

"Mazās takas" vadītāja Maija Stepēna, veltot pateicības vārdus sirsnīgi gaidītajam ciemiņam no Liepājas, uzsvēra, ka Andris Kristons ir savējais – Kokneses novadam cieši piederīgs, jo ir Bebru pamatskolas absolvents, izcilā tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona skolnieks.

Gatavojoties pasākumam, Andris Kristons bija sagatavojis šim tikšanās brīdim veltītas dziesmu grāmatas, kuras tika uzdāvinātas katram pasākuma dalībniekam, tāpēc ikviens varēja dziedāt līdzi visām dziesmām, kas izskanēja pasākumā.

Biedrības "Mazā taka" viens no darbības mērķiem ir neļaut zust aizmirstībā Kokneses novada dzejniekiem, kuri aizgājuši mūžībā, bet viņu vārdi mirdz pie Latvijas dzejas debesīm. Biedrības rīkotajos atceres pasākumos ir pieminēts Anitas Svētiņas, Andreja Laucenieka, Jāņa Bleses un Zigfrīda Putniņa atstātais dzejas mantojums.

Šī gada sākumā komponista rokās nonāca Anitas Svētiņas dzejas grāmata "Ne aiziet, ne pasakā palikt". Mūsu novadnieces dzejas rindas komponists ir pārvērtis mūzikas skaņās. Pasākumā kora izpildījumā dzirdējām dziesmu "Šīs debesis", kas izskanēja kā gaišs sveiciens mūžībā šo vārdu autorei.

 Kokneses gleznainā daba, Pērses un Daugavas krasts ir dzejnieku iedvesmas avots un tas atbalsojas viņu dzejā. Ārijas Āres, Olgas Kļaviņas, Dzidras Čumakevičas, Maijas Stepēnas un šo rindu autores dzejas lasījumos virmoja atzīšanās mīlestībā Koknesei  - vietai, ko saucam par savām mājām.

Katra dzejas autore kā skaistu dāvanu saņēma kora "Alaine" un komponista dziedātās dziesmas ar viņu vārdiem. Ārijas Āres dzejas grāmata "Nesteidzies ziedēt, vasara" šajā pavasarī sāka ceļu pie lasītājiem. Pasākumā Andris Kristons uzdāvināja dzejniecei nošu grāmatu, kurā 40 grāmatas dzejoļiem ir uzrakstītas melodijas. Arī uz Bebru pamatskolu un Kokneses pagasta bibliotēku aizceļos vairāki nošu grāmatas eksemplāri, aicinot ikvienu dziesmas draugu ielūkoties un izmantot radošiem mērķiem abu autoru radošo veikumu.

Biedrība "Mazā taka" sirsnīgi pateicas komponistam Andrim Kristonam, korim "Alaine", diriģentei Silvijai Cīrulei par veiksmīgo sadarbību ar rosinājumu, ka ik rudeni ir jāļauj sakuplot draudzības kokam!

Paldies pasākuma apmeklētājiem, kuri šajā dienā sasildījās dzejas un mūzikas gaismā!

Sarmīte Rode