Lapas karte
AA+A++
A AAA
Svarīga informācija iedzīvotājiem covid 19
Svarīga informācija iedzīvotājiem360 aero tūreKokneses novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKoknese veselīgāka vide visiemReimigrācijaKoknese investoriemKokneses sporta centrs logoAinavu dārgumiVikingu lielaiva NamesisVelonomaOgres tehnikumsLikteņdārzsKokneses pilsdrupasKokneses pagasta bibliotēkaĶILUPEŠķiroto atkritumu savākšanas laukumsvugd

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā pasniedz Kokneses novada domes apbalvojumus

16.11.2019 12:00 kur : Kokneses kultūras nams

img_2976.jpgIk gadu Latvijas valsts svētku laikā Kokneses novada pašvaldība pateicas novadniekiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbošanos stiprina mūsu novada izaugsmi. 16. novembrī svinīgā valsts svētku pasākumā "Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds", skanot Kokneses pūtēju orķestra spēlētajām melodijām, Kokneses kultūras namā tika sumināti Kokneses novada domes apbalvojumu saņēmēji.

 Šoreiz viņu vidū ir visvairāk skolotāju: "Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukumu saņēma pensionētā skolotāja Māra Citko, ar titulu "Gada iršēnietis" sveica rakstnieci Lindu Šmiti, kurai ikdienas darbs aizrit Bebru pamatskolā. Ar apbalvojumu "Goda Raksts" pateicās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolotājai Ingunai Kalniņai un Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājai Veltai Zariņai. "Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukumu šajā gadā piešķīra arī Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei Silvijai Vēzei, bet par "Gada bebrēnieti" kļuva  Vecbebru tehnikuma kompleksa vadītāja Austra Midega. Savukārt uzņēmēju Dzintaru Višķeru Kokneses iedzīvotāji atzinuši par "Gada koknesieti".

Svinīgais pasākums iesākās ar kopīgi nodziedātu tautas lūgšanu "Dievs, svētī Latviju!" un domes priekšsēdētāja Daiņa Vingra svētku uzrunu iedzīvotājiem.

"Latvijas valsts ir iesoļojusi savā otrajā gadu simtenī. Kārlis Skalbe, Latvijas valsts tapšanas aculiecinieks, ir teicis: "Sākumā Latvija bija tikai sapnis, trīs iecerētas zvaigznes, trīs Latvijas daļas, kurām bija jātop par valsti, par nešķiramu vienību." Mēs esam mūsu valsts dibinātāju sapņa turpinātāji un ar šo apziņu mums katram būtu jādzīvo savā tēvu zemē.  Apzināsimies arī tagad, cik nozīmīgā un notikumiem bagātā laikā dzīvojam. Lepojoties ar savu pagātni, mēs domājam par šodienu un nākotni. Mūsu valsts svētku laikā apzināsimies tās vērtības, kas ir darījušas stipras mūsu iepriekšējās paaudzes," sacīja domes priekšsēdētājs. Viņš uzsvēra, ka šajos desmit gados mūsu novadā – Koknesē, Bebru un Iršu pagastos paveiktais ir apliecinājums nepārtrauktai attīstība.  Par to liecina ieguldītais darbs renovētājās izglītības iestādēs, infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Atskatoties uz paveikto, domes priekšsēdētājs atgādināja pašvaldības nozīmīgāko veikumu šajā gadā: "Koknesieši atzinīgi novērtējuši Indrānu ielas atjaunošanu un  Kokneses parka labiekārtošanu. Pērses ūdenskritums tagad dzīvo ne tikai pašvaldības izdotajā Olgas Bundzenieces atmiņu grāmatā "Vasaras Koknesē" un mūsu mākslinieka Pāvila Karpa gleznās. Šajā pavasarī mēs piepildījām bijušā domes priekšsēdētāja Viestura Cīruļa sapni -  Kokneses parkā šalc Pērses ūdenskrituma atveids, kas ir kļuvis par ļoti apmeklētu tūristu apskates objektu. Vērienīgi konservācijas darbi notikuši Kokneses viduslaiku pilsdrupās, teritorijas labiekārtošana noritējusi pirmsskolas izglītības iestādēs Koknesē un Bebros. Lielu atsaucību šajā gadā ir guvis pašvaldības īstenotais veselības veicināšanas projekts, jo projekta aktivitātēs ir iesaistījušies vairāk nekā kā 3000 iedzīvotāju. Lielākā priekšrocība mūsu novada sekmīgai attīstībai ir izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un infrastruktūras pieejamība, daudzveidīgie dabas resursi un kultūrvēsturiskais mantojums. Tas ir pamatu pamats uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai, jo mums ir vajadzīgas jaunas darbavietas, lai cilvēki vēlētos dzīvot mūsu novadā un justu stabilitāti par rītdienu. Kokneses novada pašvaldības vārdā es pateicos mūsu novada uzņēmējiem par sadarbību un atbalstu pašvaldības organizētajos pasākumos šajā gadā. Paldies par paveikto pašvaldības iestāžu darbiniekiem, amatierkolektīviem, biedrībām, darbīgajiem senioriem un mūsu talantīgajiem jauniešiem par sasniegumiem Latvijas mērogā!"

 Svinīgās apbalvošanas ceremonijā katram apbalvojuma saņēmējam pasākuma vadītāja Liene Dareiko-Sinkēviča veltīja sirsnīgus pateicības vārdus, bet muzikālu sveicienu dāvāja Kokneses kultūras nama pūtēju orķestra talantīgās saksofonistes.

 Ikviens apbalvojuma saņēmējs tika aicināts parakstīties Goda grāmatā, kurā pirmais ieraksts iesākts 2002. gadā, kad sākās šī tradīcija – izteikt pateicību par nopelniem, darbojoties sabiedrības labā. Pagājušajā gadā tika apstiprināts jaunais Kokneses domes apbalvojumu piešķiršanas nolikums, bet palikusi nemainīga tā būtība – cildināt krietnus sava darba veicējus. Svētku brīdī apbalvojumus pasniedza Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Katrs apbalvojuma saņēmējs izdzīvoja šo saviļņojošo brīdi, kad viņus ieskāva apsveicēju ziedu jūra un daudzie laba vēlējumi.

 "Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukums pensionētajai skolotājai Mārai Citko ir pateicība par ieguldījumu Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā. Viņas darba mūžs aizritējis pedagoģiskajā darbā. Ilgākais laika posms, sniedzot zināšanas jaunajai paaudzei, pagājis Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Apveltīta ar enciklopēdiskām zināšanām par Kokneses vēsturi, skolotāja ir palīdzējusi tapt vērienīgajam foto albumam "Atmiņu Daugava", ar viņas līdzdalību 2018. gadā tika izdota grāmata "Jānis Zvaigzne. Pārnākšana" un Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts "Vasaras Koknesē". Gadu gaitā viņa ir apkopojusi informāciju par Kokneses vidusskolas skolotājiem, kuri savas darba gaitas sāka Saulesmājā un Krievkalnā, izveidojot skolas vēstures ekspozīciju. Kā viens no spožākajiem piemēriem ir pētījums par kādreizējā un izcilā skolas direktora Ilmāra Gaiša pedagoģisko darbību. 

Saņemot apbalvojumu un klātesošo sveicienus, Māra Citko savā pateicības runā uzsvēra, ka ir mācījusies pie talantīgā pedagoga Ilmāra Gaiša un viņa personības starojums noteicis arī viņas dzīves ceļa izvēli, bet lielo atbildības sajūtu mantojusi no saviem vecākiem. "Ir ieceres jaunām grāmatām - savu izdošanu gaida apkopojums par ievērojamām personībām Kokneses novadā un  savāktie materiāli par skolotāju Ilmāru Gaišu," atklāja skolotāja. Viņas vēlējums mums visiem – dzīvot ar atbildības sajūtu par savu ģimeni un savu dzimto vietu.

 "Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot," - šie Imanta Ziedoņa vārdi sasaucas ar apbalvojuma "Koknese Novada Goda pilsonis" saņēmējas Silvijas Vēzes pašaizliedzīgo un nesavtīgo darbu Kokneses novada bāriņtiesā. No 2002. gada līdz 2019. gada 1. septembrim ar lielu atbildības sajūtu viņa veica Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus, bet tagad ar savu gadiem krāto pieredzi turpina darba gaitas kā Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece. Darbs bāriņtiesā – tas ir aicinājums. Silvija ir apveltīta ar rakstura īpašībām, kādam jābūt cilvēkam, lai godprātīgi veiktu šo bezgala grūto un atbildīgo darbu. Inteliģence, cilvēcība, nemitīgi pilnveidotās zināšanas ir tās pamatvērtības, uz kurām balstās viņas darbs bāriņtiesā. Silvijas pārliecība – bērnam jāaug mīlētam savā ģimenē, un tas ir arī svarīgākais sava darba mērķis – paveikt visu iespējamo, lai mūsu novada bērni augtu savās ģimenēs, lai nevienam no viņiem nebūtu jāuzturas ārpusģimenes institūcijā, bet, ja ir nepieciešams, nodrošināt dzīvi aizbildņa ģimenē vai audžuģimenē. Citiem dotais rod ceļu atpakaļ pie devēja – Kokneses novada iedzīvotāji ir pateicīgi Silvijai Vēzei par darbu, kas veltīts ģimenes vērtību stiprināšanā.  

"Es mīlu savu Latviju, un esmu laimīga, ka manas dzīves lielākā daļa ir pagājusi Koknesē. Es priecājos par savu ģimeni, jo mēs visi esam koknesieši. Man ir sava vērtību skala – divi ētikas kodeksi: viens profesionālais, otrs personīgais. Ar tiem es dzīvoju un turpināšu godprātīgi darīt savu darbu," pateicībā par šo svētku brīdi, sacīja Silvija Vēze.

 Par uzņēmēju Dzintaru Višķeru -  apbalvojuma ieguvēju "Gada koknesietis" iedzīvotāji teic: "Viņš ir koknesietis – tātad savējais. 2016. gadā Dzintars kā uzņēmuma "Eidz transports" īpašnieks Rundāles pilī saņēma Zemgales Plānošanas reģiona balvu "Gada uzņēmējs Zemgalē". Lielākie viņa uzņēmuma darba novērtētāji ir novada iedzīvotāji, pašvaldības izglītības un kultūras iestādes, kas ikdienā izmanto uzņēmuma transporta pakalpojumus. "Auto pārvadā kravas, autobusi vizina pasažierus. Autobusi ar uzrakstu Amber pazīstami visā Latvijā, koknesieši tos mīļi dēvē par amberīšiem. Ja kāds no šoferiem objektīvu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, Dzintars pats sēžas pie stūres, jo klientiem dotais solījums ir jāpilda. Uzņēmēju godināšanas pasākumā Rundāles pilī viņam tika uzdots jautājums: kas mudina darboties sabiedrības labā? Dzintars, jokojot atbildēja, - tā ir pārāk liela brīvā laika esamība! Novēlam lai brīvā laika daudz un gana!" – tā koknesieši teikuši savā pieteikumā, rosinot viņam piešķirt apbalvojumu "Gada koknesietis".

Saņemot godam pelnīto titulu, Dzintars sacīja: "Esmu koknesietis no 1980. gada. Par visu sasniegto es saku paldies savai lielajai ģimenei. Priecājos, ka man ir darbs un ļoti labs darbinieku kolektīvs. Mēs visi kopā esam vienota komanda. Paldies koknesiešiem par mūsu darba novērtējumu!"

 Ir cilvēki, kuri ar stiprām saknēm ieaug vietā, kurā dzīvo un ar pašaizliedzību un darba mīlestību veido šo vietu skaistāku un ziedošāku. Šos vārdus Bebru pagasta ļaudis velta apbalvojuma "Gada bebrēnietis" ieguvējai Austrai Midegai. Jau vairāk kā 30 gadus Austra Midega ir bebrēniete, un viņas darba gadi cieši saistīti ar Vecbebru tehnikuma vārdu. No jaunas speciālistes – agronomes līdz direktora vietniecei saimnieciskajā darbā, bet šobrīd, veicot Vecbebru tehnikuma kompleksa vadītājas pienākumus, Austra Midega ir apliecinājusi, cik svarīgi ir apzināties piederību vietai, ko sauc par savām mājām, cik svarīgi ir saglabāt to, kas radīts, domājot par Bebru pagasta izaugsmi un nākotni. Šajā vasarā viesnīcas ēka kļuva par mājvietu vairākām sporta un atpūtas nometnēm, kā arī fonda "Namejs" organizētajai nometnei "Mazais Namejs 2019". Patīkami bija dzirdēt atsauksmes par to, ka Vecbebru tehnikuma komplekss un tā teritorija ir pievilcīga un sakopta vide, kurā var uzņemt ciemiņus un rīkot liela mēroga pasākumus. Šī pateicība ir arī sabiedrības novērtējums Austras Midegas organizatores talantam un lielajai darba pieredzei. 

"Esmu ļoti pagodināta, saņemot šo apbalvojumu. Bet šī ir balva arī maniem kolēģiem, mūsu mazajam kolektīvam un visiem, kuri mūs atbalsta ikdienas darbā. Paldies Bebru pagasta pārvaldei un Bebru pamatskolas kolektīvam, lai ikviens pie mums justos ar viesmīlību uzņemts!" – ar pateicību sacīja Austra Midega.

 Šī gada sākumā Iršu pagastā notika rakstnieces Lindas Šmites trīspadsmitās grāmatas "Aizved mani uz Hiršenhofu" atvēršanas svētki, un jau tad iršēnieši zināja, ka tituls "Gada iršēnietis" ir jāsaņem tieši viņai. Vēstures neapturamais laika rats Iršu pagastam ir piešķīris unikalitāti un atpazīstamību Latvijā, un ārpus valsts robežām. Vairāk kā pirms 250 gadiem tur tika dibināta lielākā vācbaltu kolonija. Linda Šmites grāmata "Aizved mani uz Hiršenhofu" ir dāvana Latvijas valsts simtgadei un Iršu pagasta iedzīvotājiem. Šķirot Iršu pagasta vēstures lappuses, Linda ir ieguldījusi paliekošu darbu un bagātinājusi novada kultūrvēsturisko mantojumu. Rakstniecībā Linda iet savu literāro ceļu, kopj latviešu valodu, meklē jaunvārdus, nebaidās no drosmīgām atziņām un balstās uz savu pasaules redzējumu. Saviem skolniekiem viņa māca: "Rakstīšana ir vienīgais veids, kā piespiest sevi domāt."

Pateicībā par viņas darba novērtējumu, Linda Šmite sacīja: "Irši patiešām ir unikāla vieta gan Latvijas, gan visas Baltijas kontekstā. Mana dzimtā Liepkalne ir vieta, kur atradās vācu kolonistu atzars. Ideja par grāmatu radās samērā sen, bet tās īstenojums tapa, pateicoties Iršu pagasta cilvēkiem, jo viņi apzinās savas vietas vēsturisko vērtību un kalpo tai bez algas. Šie cilvēki ir tādi kā mezgliņi, kas sasien pārtrūkušo dzimtu likteņus, pārtrūkušo laiku. Viņi sasien kopā pagātni un tagadni, pateicoties viņiem radās šī grāmata. Paldies izdevniecībai "Latvijas Mediji", kas šo grāmatu izdeva, paldies lasītājiem, paldies iršēniešiem!"

 Kokneses novada apbalvojumu "Goda Raksts" saņēma Inguna Kalniņa, angļu valodas skolotāja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Viņas kolēģi teic: "Skolotājas darba kvalitātes rādītājs ir tradicionāli nemainīgie skolēnu augstie centralizētie eksāmenu rezultāti angļu valodā. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola regulāri ir desmit labāko skolu reitingā angļu valodā. Skolotāja iesaista skolēnus dažādos valsts mēroga pasākumos un konkursos. Inguna Kalniņa aktīvi darbojas  Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā. Izturējusi valsts konkursu, kā vienīgā  valsts pārstāve viņa tika iekļauta Eiropas valstu angļu valodas skolotāju stažieru grupā Amerikas Savienotajās valstīs. No 2006. gada paralēli tiešajam darbam Inguna Kalniņa izstrādā, koordinē un aktīvi piedalās starptautiskos skolas sadarbības projektos, Erasmus projektos."

Saņemot apbalvojumu, kolēģu un daudz citu novadnieku apsveikumus, Inguna Kalniņa atzina: "Man dzīvē ir trīs lielas mīlestības: mana ģimene, dzimtā Koknesē un skolotājas profesija. Paldies maniem vecākiem Ritai un Ilmāram Gaišiem, kuri Koknesi izvēlējās par savu mūža un darba vietu, no  viņiem esmu iemācījusies būt atbildīga, nenovirzīties no sava sapņa. Paldies Annai Cīrulei, kura mani, matemātiķi, pārliecināja mācīt angļu valodu. Paldies manam tētim par  iedrošināšanu mācīt skolēniem dejošanu, ko es darīju 30 gadus. Paldies skolotāju kolektīvam, jo es šo apbalvojumu uztveru kā mūsu kopīgā darba novērtējumu."

Kokneses novada apbalvojuma "Goda Raksts" saņēmēja Velta Zariņa ir skolotāja Kokneses pamatskolā - attīstības centrā. "Viņa ir pedagogs ar lielo burtu, vienmēr enerģiska, atsaucīga, mērķtiecīga, radoša, ar augstu atbildības sajūtu. Profesionāle, kura savā darbā izmanto jaunākās metodiskās atziņas, ir izstrādājusi metodiskos materiālus skolēniem ar īpašām vajadzībām, iedrošinājusi un sniegusi atbalstu jaunajiem pedagogiem. Skolotāja visu savu pedagoģisko mūžu ir veltījusi bērnu talantu radošuma attīstīšanai, ar savu darbu sekmējusi skolēnu izaugsmi," ar cieņu un pateicību teic skolas kolektīvs.

Skolotāja Velta Zariņa visiem sirsnīgajiem apsveicējiem veltīja no sirds sacītus vārdus: "Lai zied Koknese un tajā ir daudz bērnu!  Lai pastāv skolas un skolotājiem būtu darbs!"

 Paldies Kokneses pūtēju orķestrim un vadītājam Ziedonim Puķītim par skaisto svētku koncertu, dāvājot brīnišķīgas melodijas un lustīgu noskaņojumu ikvienam pasākuma dalībniekam!

 Latvijas svētku laikā mēs vislabāk pamanām, ka mums līdzās dzīvo talantīgi un darbīgi cilvēki, kuriem pasacīt paldies. Pasacīsim paldies arī paši sev, jo mēs visi kopā turam stipru šo vietu, ko sauc par Latviju.

 Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top