Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/8695/daugavas_senlejas_un_perses_gravas_stasts_musdieniga_veidola
Drukas datums: 16:44:33 07.03.2021

Daugavas senlejas un Pērses gravas stāsts mūsdienīgā veidolā

15.05.2019 14:00 kur : Kokneses tūrisma informācijas centrs

img_9055.jpglogo_6.jpgSama modināšanas svētkus jau atklājis pirmais pasākums no daudzveidīgās svētku programmas. 15. maijā Kokneses tūrisma informācijas centrā biedrība "Pērses krasts" aicināja iedzīvotājus uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar paveikto – "Koknese - Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi" vēsturiska maketa un interaktīva informācijas stenda prezentāciju.

Ita Lejiņa, biedrības "Pērses krasts" valdes locekle, uzrunājot klātesošos sacīja: "Man ir laime dzīvot ļoti skaistā vietā Koknesē, kur senāk dziļā gravā vijās Pērses upe. Apzinoties šīs vietas unikalitāti, radās ideja par vēsturiska maketa un interaktīva informācijas stenda izveidi." Par nesavtīgu atbalstu Ita Lejiņa pateicās savai ģimenei, vēsturiskās rekonstrukcijas 3D modeļa autoriem - SIA "Mikrokods" pārstāvjiem un maketa izgatavotājiem - Maketi.lv/ Maquettica.eu , kā arī Kokneses novada pašvaldībai, Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļai un visiem atsaucīgajiem koknesiešiem, kuri palīdzēja ar seno dienu fotogrāfijām un atmiņu stāstiem.

Lai piepildītu iecerēto, biedrība "Pērses krasts" īstenojusi  LEADER projektu - vēsturiska maketa un interaktīva informācijas stenda "Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi" izgatavošana ELFLA LAP 2014.-2020. gadam aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības Nr. 2 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” – ietvaros.

"Toreiz un tagad" – šie pasākuma moto vārdi rosināja apskatīt senās Kokneses skaistumu fotogrāfijās, kas iemūžināts pagājušā gadsimta 20. – 30. gados un aplūkot mūsdienu Koknesi Ingus Pugačova fotogrāfijās.

Izveidotais vēsturiskais makets un interaktīvais informācijas stends ir vienots vēstījums par zudušajiem Kokneses dārgumiem, bet atšķirīgā izpildījumā. Daugavas senlejas un Pērses gravas makets, kurā redzams Pērses ūdenskritums un pārējā zudusī ainava jau no pagājušā gada rudens skatāms Kokneses tūrisma informācijas centrā. Ar lielu interesi to aplūko skolēni, vietējie iedzīvotāji un tūristi. 

Interaktīvā stenda izveides ideja balstīta uz modernām tehnoloģijām, kas saistītas ar 3D modelēšanu. SIA "MikroKods" pārstāvji Ints Lukss un Oto Lukss pastāstīja, kā noritējis darbs pie interaktīvā informācijas stenda izveides, lai virtuālā vidē atjaunotu kādreizējo Latvijas ainavas pērli – Daugavas senleju un Pērses lejteci. Ints Lukss atklāja, ka arī viņam ir bijusi laime savas bērnu dienas no 1957. līdz 1964. gadam pavadīt Koknesē, tāpēc šis projekts radījis īpašu interesi.    

Virtuālās pastaigas izveidei izmantotas augstas kvalitātes aero fotogrāfijas, kā arī no AS "Latvenergo" iegūtie batimetrijas dati, vēsturiskās topogrāfiskās kartes, daudzo fotogrāfiju klāsts no muzejiem, privātkolekcijām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma. Ints Lukss ir paveicis milzīgu darbu, apkopojot materiālus no 20. gadsimta 20. - 40. gadu periodikas, kas arī lieti noderējuši vēsturisko vietu rekonstrukcijai.

Oto Lukss un viņa brālis Jānis nodemonstrēja, kādi pārsteigumi sagaidāmi, dodoties virtuālajā pastaigā. Skolas bērniem un ikvienam Kokneses vēstures izzinātājam, baudot ceļojumu laikā,  noteikti būs interesanti salīdzināt vēsturisko situāciju ar mūsdienām.  Oto Lukss atklāja: "Vēsturiskās teritorijas telpiskajā zemes reljefa modelī iekļauta Daugavas senleja un Pērses grava ar dabas parka teritoriju ap to, sākot no vietas, kur blakus Pērsei atrodas īpašums "Pērsejas", līdz vietai Daugavā, kur šobrīd, pēc uzpludināšanas, veidojas Likteņdārza pussala (Periods - Koknese 20. gs. 30-tie gadi), bet kopumā aptverot teritoriju aptuveni 4x4 km platībā. 3D reljefa modelis izveidots balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem materiāliem (kartes, fotoattēli, videomateriāli, gleznas) patiesā mērogā."

Interaktīvā informācijas stenda modelī iekļauti šādi digitāli objekti ar atbilstošām detalizācijas pakāpēm: Putriņkrogs ar vidēju detalizācijas pakāpi;  Pārceltuve pār Daugavu ar augstu detalizācijas pakāpi;  Stūres krogs, mājas „Zvejnieki”  ar augstu detalizācijas pakāpi; Lielceļš Rīga-Daugavpils ar vidēju detalizācijas pakāpi;  Tilts pār Pērses upi ar augstu detalizācijas pakāpi;  Pilsdrupas ar augstu detalizācijas pakāpi (no realitātes modelēšanas un lāzerskenēšanas datiem);  Pērses ieteka Daugavā (delta) ar vidēju detalizācijas pakāpi; Kāpnes uz Pērses gravu, strūklavots un tēlnieka V. Jākobsona skulptūra "Fauna galva" ar augstu detalizācijas pakāpi; Paviljons pie Pērses ar augstu detalizācijas pakāpi; Pērses ūdenskritums ar vidēju detalizācijas pakāpi; Krievkalnu pareizticīgo baznīca ar zemu detalizācijas pakāpi; Vēsturisko transportlīdzekļu (automašīnas un laivas) 3D modeļi ar augstu detalizācijas pakāpi; Strūklaka pie Pērses ar V. Jākobsona skulptūru "Salst"  ar augstu detalizācijas pakāpi; Veģetācija (koki, krūmi, apstādījumi) ar augstu detalizācijas pakāpi.

 Katram no vairāk kā desmit objektiem ir apskatāma sava foto galerija. Kopumā stenda izveidei izmantotas 700 fotogrāfijas.  Galerijās attainoti šim periodam raksturīgi sekojoši notikumi: pārceltuves darbība,  kuģīšu un laivu kustība pa  Daugavu, tūristu un atpūtnieku aktivitātes, Pļaujas svētki Koknesē 1935. gada 13. oktobrī.

Līdz jūnija sākumam Kokneses tūrisma informācijas centrā ikviens var iepazīties ar interaktīvo informācijas stendu, lai dotos virtuālā pastaigā pa Daugavas senleju un Pērses gravu.  

Aizraujošā stāstījumā Maketi.lv/ Maquettica.eu pārstāvis Jānis Strazdiņš atklāja, kā no vizuāla materiāla tiek radīts reāls objekts. "Maketa izveidē balstījāmies uz vēsturiskajiem aprakstiem un cilvēku atmiņu stāstiem. Darba procesā mums izveidojās lieliska sadarbība ar Itu Lejiņu un SIA "MikroKods", kopīgi paveiktais ir devis veiksmīgu rezultātu," sacīja maketa radītāji.

 "Biedrības "Pērses krasts" nākotnes vīzija ir kopīgi darbojoties izveidot Daugavas senlejas un Pērses gravas vēsturisko rekonstrukciju kā miniatūrdārzu. "Pirmie soļi ir sperti!" - ar apņēmību teic Ita Lejiņa.

Visiem prezentācijas pasākuma viesiem bija lieliska iespēja piedalīties ar SUP PA DAUGAVU UN PĒRSI dāvanu kartes izlozē. Pasākuma turpinājumā prezentācijas ietvaros Kokneses parkā pie Pērses ūdenskrituma atveida notika gleznošanas meistarklase "Kokneses ainava" ar mākslinieci Sabīni Līvu.

 Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

 Anitas Šmites foto